Návod na použitie WHIRLPOOL AKP 460/IX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod WHIRLPOOL AKP 460/IX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky WHIRLPOOL AKP 460/IX


Mode d'emploi WHIRLPOOL AKP 460/IX
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   WHIRLPOOL AKP 460/IX INSTRUCTION FOR USE (18294 ko)

návod na obsluhu WHIRLPOOL AKP 460/IX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] AKP 460 User and maintenance manual Návod k pouzití a údrzb Návod na pouzívanie a údrzbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv UK IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury. All safety warnings give specific details of the potential risk present and indicate how to reduce risk of injury, damage and electric shock resulting from improper use of the appliance. Carefully observe the following instructions: - The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work. - Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations. [. . . ] Zatvorte co najviac (A), nadvihnite (B) a otocte (C), kým sa neuvonia (D) (Obr. 2 PRESUNUTIE HORNÉHO OHREVNÉHO CLÁNKU (IBA NA NIEKTORÝCH MODELOCH) 1. Vyberte bocné mriezky na upevnenie príslusenstva (Obr. Ohrevný clánok trosku vytiahnite (Obr. Pri opätovnej montázi ohrevného clánku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, pricom sa uistite, ze sa opiera o bocné drziaky. Obr. 5 SK28 VÝMENA ZIAROVKY OSVETLENIA RÚRY Výmena zadnej ziarovky (ak je k dispozícii): 1. Odpojte rúru od elektrického napájania. 6), vymete ziarovku (údaje o type sú v poznámke) a opä zaskrutkujte kryt ziarovky. Rúru opä zapojte ku elektrickému napájaniu. Pri výmene bocnej ziarovky (ak je k dispozícii): 1. Odpojte rúru od elektrického napájania. Vyberte bocné mriezky na upevnenie príslusenstva, ak sú vo výbave (Obr. Plochým skrutkovacom vypácte kryt ziarovky (Obr. Vymete ziarovku (údaje o type nájdete v poznámke) (Obr. Vráte kryt ziarovky na miesto a zatlacte ho proti stene, aby sa správne upevnil (Obr. Opä namontujte mriezky na upevnenie príslusenstva. Rúru opä zapojte ku elektrickému napájaniu. Obr. 9 POZNÁMKA: - Pouzívajte iba ziarovky s výkonom 25-40W/230V typu E-14, T300°C, alebo halogénové ziarovky s výkonom 20-40W/230 V typu G9, T300°C. - Ziarovky dostanete v prevádzke servisu. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE: - V prípade pouzitia halogénových ziaroviek s nimi nemanipulujte holými rukami, aby sa neposkodili odtlackami prstov. - Rúru nezapínajte skôr, ako ste opä namontovali kryt ziarovky. SK29 POKYNY NA POUZÍVANIE RÚRY INFORMÁCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJENÍ NÁJDETE V ODSEKU O INSTALÁCII 1. Horný ohrevný clánok/gril 3. [. . . ] 2: / 2 175-200 30-40 / . 4: ( 2-4 170-190 35-45 . 2: / 2 100 110-150 / 2-4 . 2: / 2 225-250 12-50 / . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU WHIRLPOOL AKP 460/IX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu WHIRLPOOL AKP 460/IX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag