Návod na použitie SIEMENS GIGASET C470

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SIEMENS GIGASET C470 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SIEMENS GIGASET C470


Mode d'emploi SIEMENS GIGASET C470
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   SIEMENS GIGASET C470 (1151 ko)
   SIEMENS GIGASET C470 (1035 ko)
   SIEMENS GIGASET C470 (1444 ko)

návod na obsluhu SIEMENS GIGASET C470

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] [. . . ] Version 1. 6 CZ Gigaset C470 Gigaset C475 Pohodlí s dotekem potsení Rozhraní: Provoz: Standardy: a/b (analogové) HA / PBX DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Pipojení jedné externí linky o Registrováno mze být az 6 sluchátek Hlavní funkce Design o Elegantní moderní design sluchátka o Moderní design základny ve tvaru písmena L o Nabíjecka v základn o Základnu i nabíjecku lze pipevnit na stnu Koncept jednoduse ovládatelného produktu o Plug and play o Automatická registrace sluchátka (vlozte sluchátko do základny a automaticky se provede registrace) o Automatická registrace SMS o SW podpora úvodního nastavení casu a data (ulozeno v pamti v pípad výpadku proudu) o Pohodlné editory vytácení a textu o Pohodlné menu s barevnými ikonami a textem pro jednoduché ovládání ve 20 jazycích (cástecn k dispozici) o Podsvícený barevný displej a klávesnice (jantarová barva) o Cerven podsvícené tlacítko MWI a handsfree o Tlacítko Flash (R) s dlouhým stisknutím pro pauzu (P) o 4smrné navigacní tlacítko ECO DECT o Sluchátko automaticky snizuje vysílací výkon v závislosti na vzdálenosti od základny o Vypnutí radiového signálu základny pi registraci jednoho sluchátka o Az o 60 % nizsí spoteba energie v porovnání s bznou dodávkou energie pomocí pepínací dodávky energie V necinnosti o Datum a cas, stav nabití a intenzita signálu, zobrazení názvu sluchátka o Zobrazen text programovatelných kláves Bhem spojení o Zobrazení doby trvání hovoru Adresá o Adresá az pro 150 císel a jmen o VIP záznamy (kazdému záznamu v adresái lze piadit specifickou melodii) Handsfree hovory / Náhlavní souprava / Miniaturní sluchátko o Lepsí handsfree hovory s vynikající kvalitou zvuku, oddlený reproduktor aktivován podsvíceným tlacítkem handsfree, nastavitelná hlasitost (5 stup hlasitosti) o Pipojení náhlavní soupravy (mono) pes 2, 5mm konektor (náhlavní souprava není soucástí) o Nastavitelná hlasitost miniaturního sluchátka (3 úrovn) Melodie o 5 polyfonních zvuk a 10 melodií (slozených hudebníkem) o 5 úrovní hlasitosti + vypnuto + crescendo o Volitelná melodie interního volání Vytácení o Vtsí vytácecí font (22pt) o Píprava vytácení s mozností oprav zadáním telefonního císla ped spojením linky o Seznam optovného vytácení az pro 20 rzných císel; zacnte pomocí tlacítka odeslat o Rychlé vytácení pomocí kláves 2­9, 0 (zkratka) o Automatické vytácení pedvolby síového operátora o Volba vytácení: tónová, pulsová Barevný displej o Podsvícený 6ádkový grafický barevný displej sluchátka (128x128 pixel, 4096 barev) Pohotovost o Zobrazení digitálních hodin nebo barevného obrázku jako setice displeje (4 volitelné a nastavitelné uzivatelem) www. gigaset. cz Pijímání hovor 1) 2) o Zobrazení funkcí CLIP a CNIP o Rozsvícený displej a tlacítko handsfree o Animace zvonní na displeji o Výstup zvonní - ve sluchátku reproduktorem pro handsfree - na základn TZ reproduktorem TZ Funkce integrovaného telefonního záznamníku o o o Digitální nahrávání hlasových zpráv ­ az 40 minut nahrávacího casu Jednoduché ovládání pes sluchátko a tlacítka na základn Pednastavené ohlasování (plug & play) 1 individuální ohlásení a 1 informacní ohlásení (170 s) mze nahrát uzivatel Casov ízená zmna ohlásení a informacní zprávy Ohlásení data a casu nahrání Nastavitelný nahrávací cas: neomezen, 1/ 2/ 3 minuty Nastavitelné pijetí hovoru: ihned, automaticky, po 10, 18, 30 s Zobrazení nových zpráv na sluchátku Oznámení nových zpráv pes SMS na externí císlo 1) 2) obsahující CLIP, datum, cas Vzdálené pehrávání zpráv pes - vzdálené pehrávání chránné kódem PIN 1) 2) - zptné volání z TZ iniciované SMS Zivé nahrávání telefonního hovoru Nahrávky mají neomezenou ochranu proti výpadku proudu Zmeskané hovory o Podsvícené tlacítko MWI signalizující nové zprávy s pohodlným pístupem k seznamu zpráv o Seznam hovor nebo seznam zmeskaných hovor s funkcí CLIP / CNIP (zhruba 30 záznam, vyzadována základna, tovární nastavení) 1) o Oznámení zmeskaného hovoru pomocí SMS na externí císlo 1) 2) o o o o o o o Dalsí funkce o Funkce budíku s mozností optovného buzení o Zámek klávesnice; ochrana proti neúmyslnému pouzití o Dtská chvicka / sledování místnosti o Upravitelný název interního sluchátka o Podpora funkcí síového operátora pes menu 1) 2) o o Dalsí funkce s píslusenstvím o Náhlavní souprava pes 2, 5mm konektor o VoIP ­ telefonování pes internet pes dedikované píslusenství nebo základnu o Gigaset Home Control (GHC) ­ protokol pro provoz modul DECT 1) 2) gigaset. cz Automatická registrace SMS Odesílání a píjem SMS o délce az 612 znak Ulození az 30 SMS s 90 císlicemi 2) Az 4 personalizované SMS schránky Pohodlný pístup k SMS sluzbám 2) (info kanály) Penos e-mail pomocí SMS 1) 2) Kopírování telefonních císel z SMS do adresáe Podpora V-Card: jméno a císlo lze pevést do adresáe (jako u modelu Gigaset S450/S455) SMS & E-mail o o o o o o o o Funkce s více nez 1 sluchátkem o 3 hovory zárove (1 externí/2 interní) o Penos externích volání na jiné sluchátko s pedchozí konzultací nebo zptným voláním o Kolektivní interní volání v pípad píchozích externích hovor o 3stranná konference (1 externí/2 interní úcastníci) o Penos adresáe mezi sluchátky Version 1. 6 CZ Technická data Sluchátko o Pohotovostní doba: az 300 hodin o Doba hovoru: az 12 hodin o Akumulátor: 2 x NiMH AAA o Dosah uvnit: az 50 metr o Dosah vn: az 300 metr o Registrace: u 1 základny o Rozmry: délka 28 mm síka 48 mm výska 146 mm Základna o Pipojení 1 externí linky o Pipojení az 6 sluchátek o Nabíjecka v základn o Tlacítko pro paging na pední stran základy o Ovládání TZ pomocí tlacítek na základn TZ o Rozmry základna: délka 66 mm síka 121 mm výska 93 mm základna TZ: délka 72 mm síka 143 mm výska 93 mm Barva: cerná Balení obsahuje o 1 sluchátko o 1 sponu na opasek o 1 základnu o 2 AAA akumulátory o 1 elektrický kabel o 1 telefonní sru o 1 uzivatelský manuál 1) závisí na zemi / zákazníkovi 2) závisí na operátorovi 3) sluchátko na výsku, orientace sluchátka a základny dopedu délka = pední strana <-> zadní strana síka = vlevo <-> vpravo výska = vrchní cást <-> spodní cást Poznámky o Základnu i nabíjecku lze pipevnit na stnu o Tlacítko jednotlivých volání, pedprogramovatelné sluzebními císly o Metoda jednoduchého vkládání textu pro pomoc se psaním SMS (EATONI) k dispozici na vyzádání www. gigaset. cz [. . . ] [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SIEMENS GIGASET C470

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SIEMENS GIGASET C470 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag