Návod na použitie SAGEM PPX 1020

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM PPX 1020 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM PPX 1020


SAGEM PPX 1020 : Stiahnuť kompletný návod (2595 Ko)

návod na obsluhu SAGEM PPX 1020

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 47 7 Dávkovanie pracích prostriedkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 Dávkova)"* ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 $ % *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] +C1E-@D/; ( *'* $* " * "; "* : * 'starom byte , odovzdajte túto *"*&* $(9* $ * <*í " "9 upozorneniami. E-AD(G1;HI8DC, +LC(1ECH, >1-:/D(D->-E;/L;CGLCA-(I;LBD+1F1-BI;A, :C@EIM1-+;(;IGNC ACAI;1-O; ( $ : * ovládacími : "' ;&$ & '<* "* = prípade poruchy kontaktujte miestne & *%' náhradných dielov. 1" * & & *%inálne ' & +" = +" 9 ** " ' ezdvíhajte za ovládacie prvky. - = * *ovaný elektrikár alebo iná oprávnená osoba. >"& $ * spotre" ' ?< : = * "@* ntrolujte. . :& *"& v automati ";': na výrobcu textílie. Pred samotným praním vyprázdnite vrecká, zapnite zipsy a gombíky. Predmety ako mince, zapínacie spendlíky, klince, *: && & <* "* "= e dôkladne skontrolujte. V " &. 0$ spôsobené farbou, atramentom, hrdzou, mazadlami osetrite este pred praním. V " :&= * s prchavými ropnými látkami;*rchavé " :' =& praním v " ' ? & : := * ": : * " 9 " & : "* *A *9bcu. +& " ' " ' *: ne $ : ' blízkosti. G > " * + "' " " tak voda a programu, vynechá sa jedno plákanie. + závislosti od druhu pranej tkaniny. V *$% ploty pre vsetky druhy pracích cyklov. "**: dáva prací prostriedok pri predpieraní. "**: ací prások "**: )"ovanie vody, resp. Kontrolka prevádzky L : " prevádzke. 9% "%íka v smere ' 9'*"" : " ' zvoleným programom. G-HIJ0%40;%$-&/8<$)-4H$)6 HODINO9*+, )6/4/4$0 ; $% *9:a"*" v smere hodino9'*"" 3. E F ania" ; " "&:"% & )v " " " <# ; " " *nzívneho + "' " " aní z programu, ot. /min. BE , , 800/550" 46 6$%4$-)$I4/8 K%8#%$%4$)8/0; $ * $&' &' rozmeru. + * * ": *= #*$"& mensích ' ; " prevádzke a vy ste sa rozhodli nejaké prádlo : % -#$34&-7%&H08: Tento spotre" 9 "9 :& #** " A v'* " " 735 :9"& adenie odblokuje dvierka. 4. 9-LI8$#-; C %"' 9'*"" na * M9-LI8)-G)8H6 C %" smere hodi9'*"" "* &'% * 2. DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV Násypku vytiahnete potiahnutím "A elenia pridajte " & eho prásku. [. . . ] Ak jeden z praných odevov **5W8: " &'% * '*5WC. 8I6L089*7%8H6;HI-#-9 SLOVENSKY Rucné pranie Nepra !pri vyokej teplote pri nízkej teplote SUSENIE Lezato Na snúre Na vesiaku Susicka Nesusi v susicke + ='<* osetrovaní odevov. pri 30oC BIELENIE Bieli v studenej vode ZEHLENIE Intenzívne zehlenie max. 110oC CHEMICKÉ CISTENIE Chemické cistenie vsetkymi rozpús adlami Chemické cistenie v perchlóretyléne, benzíne, cistom alkohole, R111 a R 113 Chemické cistenie v benzíne, cistom alkohole a R 113 49 /4$%4$8)3BA > ODPOJTE od elektrickej siete. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM PPX 1020

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM PPX 1020 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag