Návod na použitie SAGEM PPX 1020

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM PPX 1020 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM PPX 1020


Mode d'emploi SAGEM PPX 1020
Download
návod na obsluhu SAGEM PPX 1020

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 44 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 Popis ovládacích prvkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] - = * *ovaný elektrikár alebo iná oprávnená osoba. >"& $ * spotre" ' ?< : = * "@* ntrolujte. . :& *"& v automati ";': na výrobcu textílie. Pred samotným praním vyprázdnite vrecká, zapnite zipsy a gombíky. Predmety ako mince, zapínacie spendlíky, klince, *: && & <* "* "= e dôkladne skontrolujte. V " &. 0$ spôsobené farbou, atramentom, hrdzou, mazadlami osetrite este pred praním. V " :&= * s prchavými ropnými látkami;*rchavé " :' =& praním v " ' ? & : := * ": : * " 9 " & : "* *A *9bcu. +& " ' " ' *: ne $ : ' blízkosti. +<: ": ":" = " ; bubne ostala nejaká voda, dvierka neotvárajte. V prípade pochybností si " tejto príru"ke. " '"*" z elektrickej zásuvky a zatvorte vodovodný ventil. unesú :&* & ovom stítku; 3. * "" ( * & rozdvojky. V prípade potreby nechajte zá** V =! >? 7@ iA@ B => > 60 cm. Maximum POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV Ovládací panel 1. Násypka na pracie prostriedky Násypka obsahuje tri priehradky s nasledovnými symbolmi: 4. Gombík , , 800/550" ; " " *nzívneho 6. G > " * + "' " " tak voda a programu, vynechá sa jedno plákanie. Usetrí sa aní z 800 na 550 ot. /min. + závislosti od druhu pranej tkaniny. V *$% ploty pre vsetky druhy pracích cyklov. Po zvolení prebehne prací program so studenou vodou. [. . . ] 3 "avreté; 3 " avreté; . -Je otvorený vodovodný kohútik; -je otvorený vodovodný kohútik; je . Je 3 90 '*9S 3" 90 '*9S -Je odtoková hadica umiestnená správne;. -je odtoková hadica umiestnená správne; je % &' " ': =* Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a program sa spustí. N6$%4$)8/0; 6. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM PPX 1020

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM PPX 1020 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag