Návod na použitie SAGEM AF50712

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AF50712 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AF50712


SAGEM AF50712 : Stiahnuť kompletný návod (25102 Ko)

návod na obsluhu SAGEM AF50712

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Minimum Maximum 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 standardných súprav Zapojenie do elektrickej siete Napätie Celkový príkon Poistka Tlak pritekajúcej vody Kapacita 2 23 Pripojenie odtokovej hadice Odtokovú hadicu môzete pripoji rozlicným spôsobom: 1. na sifón výlevky, v prípade potreby pomocou hadicovej svorky, 2. prevesi cez okraj umývadla prostredníctvom plastového kolena (ak je prilozený), 3. prostredníctvom pevnej prípojky odtokového potrubia s ventilom a s minimálnym vnútorným priemerom 4 cm. [. . . ] Do zásobníka soli nalejte liter vody a potom doplte speciálnu so. Ovládac zariadenia na zmäkcovanie vody nastavte na pozadovaný stupe (pozri tabuku). Umývacka je výrobcom nastavená na stupe 2. Informácie pre skúsobne Testovanie poda normy EN 60704 prebieha pri úplne zaplnenej umývacke s príslusným testovacím programom (pozri tabuku programov). Testovanie poda normy EN 50242 prebieha pri naplnenom zásobníku soli a nádrzke na oplachovací prostriedok s príslusným testovacím programom (pozri tabuku programov). Mnozstvo riadu: Nastavenie dávkovania oplachovacieho prostriedku: Dávkovanie prostriedku na umývanie riadu: 9 standardných súprav poloha 4 (typ III) 5 g + 20 g do nádrzky (typ B) 2. 5. Zmäkcovanie vody Vasa umývacka na riad je vybavená zariadením na zmäkcovanie vody, ktoré z vody prostredníctvom speciálnej soli odstrauje vápnik a minerálne soli, pretoze tieto látky negatívne ovplyvujú cinnos umývacky. Cím je obsah solí vo vode vyssí, tým je voda tvrdsia. Tvrdos vody sa meria v rozlicných ekvivalentných jednotkách, ako napr. Nemecké stupne (°dH), Francúzske stupne (°TH), mmol/l. Zariadenie na zmäkcovanie vody nastavte poda tvrdosti vody vo vasej domácnosti. Informácie ohadne stupa tvrdosti vody vo vasej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii. Filter v prípojke prítokovej hadice (ak je k dispozícii) je zanesený. Prítoková hadica nie je správne umiestnená. Vypálená poistka Pískanie pocas Neznepokojujte sa. Pouzite iný druh prípravku na umývanie riadu. Skontrolujte eventuálne príciny a riate sa príslusnými pokynmi. Ak sa porucha vyskytne znovu, obráte sa na autorizované servisné stredisko. . . . nie ste spokojní s výsledkom umývania Riad nie je dokonale umytý - Zvolili ste nesprávny program. - Filtre sú znecistené alebo nesprávne umiestnené. - Nepouzili ste znackový prostriedok na umývanie riadu alebo len malé mnozstvo. - Vápenatý povlak: zásobník na speciálnu so je prázdny alebo zariadenie na zmäkcovanie vody nie je správne nastavené. - Uzáver zásobníka soli nie je dobre zatvorený. Riad sa nesusí a chýba mu lesk - Nepouzili ste znackový oplachovací prostriedok. Na riade sú smuhy, faky, mliecne skvrny alebo modrastý povlak. [. . . ] Po naplnení umývacky nezabudnite zavrie dvierka, aby ste sa neporanili. Prostriedok na umývanie riadu Pouzívajte výlucne prípravky urcené pre umývacky riadu. Pouzívaním primeraného mnozstva saponátu prispievate k ochrane zivotného prostredia. Prostriedok na umývanie riadu sa pridáva vzdy pred spustením umývacieho programu. Pri dávkovaní sa riate pokynmi výrobcu prostriedku, ktoré nájdete na obale. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AF50712

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AF50712 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag