Návod na použitie PANASONIC STC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC STC700 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC STC700


PANASONIC STC700 : Stiahnuť kompletný návod (1290 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC STC700

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Sieťový audio prehrávač 1 2 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa ľudských sŕdc v rôznych kultúrach a generáciách. Každý deň objavujte skutočne emotívny zážitok z nepoznaných zvukových očakávaní. Vezmeme vás na cestu, za opätovným objavením hudby. 3 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a nechajte si ho pre budúce použitie. I Vlastnosti tohto zariadenia Toto zariadenie poskytuje nasledujúce funkcie: Sieťový audio prehrávač Keďže väčšina pamäťových médií pre digitálne médiá je určená na použitie s počítačmi, nie sú navrhnuté s ohľadom na nízky hluk, čo je rozhodujúce pre čistú reprodukciu zvuku. [. . . ] Stlačte [►/H]. ● Opätovným stlačením opätovne spustíte prehrávanie. 5 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte režim a potom Dôraz na pripojenie Dôraz na kvalitu zvuku (počiatočné) Stlačte [E] alebo [F] na preskočenie skladby. Počas prehrávania alebo pozastavenia, stlačte a podržte [A] alebo [B]. ● Ak je zvuk prerušovaný, zvoľte „Mode 1“. Vyhľadávanie Odpojenie Bluetooth® zariadenia 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Disconnect?“ a potom stlačte [OK]. [OK]. ● Na zariadení: stlačte a podržte [E] alebo [F]. ● Toto zariadenie môže byť súčasne pripojené len k jednému zariadeniu. ● Pre použitie diaľkového ovládača tohto zariadenia s Bluetooth® zariadením, musí Bluetooth® zariadenie podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). V závislosti od stavu zariadenia nemusia niektoré ovládače fungovať. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Yes“ a potom stlačte ● Bluetooth® zariadenie bude odpojené vtedy, ak je zvolený iný audio zdroj. 19 Počúvanie FM rádia Môžete uložiť až 30 kanálov. Príprava ● Stlačte [NWP] a následným opakovaným stláčaním [> INPUT <] pod [NWP] zvoľte „FM“. Zlepšenie kvality zvuku 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „FM Mode“ a potom stlačte [OK]. stlačte [OK]. Automatické uloženie predvolieb 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Auto Preset“ a potom stlačte [OK]. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Mono“ a potom ● Zobrazí sa „MONO“. Uloženie nastavenia Pokračujte krokmi 2 a 3 v časti „Manuálne ladenie a ukladanie“. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Lowest“ alebo „Current“ a potom stlačte [OK]. Lowest: Spustenie automatického ukladania od najnižšej frekvencie (FM 87, 50). Current: Spustenie automatického ukladania od aktuálnej frekvencie. ● V kroku 4 zvoľte „Stereo“, pre návrat k stereo vysielaniu. ● „Mono“ bude zrušené pri zmene frekvencie. Pre Veľkú Britániu a Írsko RDS vysielanie Toto zariadenie môže zobraziť textové dáta vysielané systémom rádiových dát (RDS) dostupným v niektorých oblastiach. Manuálne ladenie a uloženie 1 Stláčaním [A] alebo [B] nalaďte stanicu. ● Pre automatické ladenie, stlačte a podržte tlačidlo dovtedy, pokiaľ sa nezačne frekvencia rýchlo meniť. 2 Stlačte [PGM]. 3 Stláčaním numerických tlačidiel zvoľte číslo predvoľby. ● Uskutočnite kroky 1 až 3 pre uloženie ďalších staníc. ● RDS je dostupné len ak funguje v príjme stereo. ● RDS nemusí byť dostupné, ak je príjem signálu nekvalitný. ● RDS funkcia nefunguje vtedy, ak je „Mono“ zvolené v „FM Mode“. (ù vyššie) ● Predtým uložené stanice sa prepíšu novými stanicami s rovnakým číslom predvoľby. Voľba predvoľby stanice Stlačením numerických tlačidiel, [E] alebo [F] zvoľte predvoľbu stanice. 20 Počúvanie DAB/DAB+ Môžete uložiť až 20 kanálov. Príprava ● Uistite sa, či je pripojená DAB anténa. (ù 10) ● Stlačte [NWP] a následným opakovaným stláčaním [N INPUT O] pod [NWP] zvoľte „DAB/DAB+“*. * Pre Austráliu a Nový Zéland „DAB+“ Výber predvoľby Stlačením numerických tlačidiel, [E] alebo [F] zvoľte predvoľbu stanice. – Ak zvolíte „DAB/DAB+“* prvýkrát, systém spustí proces „DAB auto scan (automatické vyhľadávanie DAB)“. Zobrazenie dostupnej informácie Môžete zobraziť informácie o DAB vysielaní, type programu, označení súboru a frekvencii. Automatické vyhľadávanie DAB 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Auto Scan“ a potom stlačte [OK]. [OK]. Stlačením [INFO] zobrazte dostupnú informáciu. DAB Secondary Niektoré DAB/DAB+ stanice poskytujú sekundárnu službu, ako aj primárnu službu. Ak stanica, ktorú počúvate, poskytuje sekundárnu službu, zobrazí sa „ “. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Yes“ a potom stlačte ● Zobrazí sa „Auto Scan“. 1 Stlačte [NWP]. [. . . ] DLNA, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky, servisné známky alebo certifikačné známky Digital Living Network Alliance. Technológia audio kódovania MPEG Layer-3 je licencovaná od Fraunhofer IIS and Thomson. Windows a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch. Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC STC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC STC700 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag