Návod na použitie PANASONIC SC-UA7

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SC-UA7 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SC-UA7


Mode d'emploi PANASONIC SC-UA7
Download
návod na obsluhu PANASONIC SC-UA7

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Bezdrôtový reproduktorový systém Model SC-UA7 Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. E RQT0B24-1E Váš systém a obrázky sa môžu líšiť. Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo iných zariadeniach môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných práv týkajúcich sa obsahu. Spoločnosť Panasonic na to nie je oprávnená a ani vám neposkytuje príslušné povolenie a výslovne vylučuje akékoľvek právo, možnosť alebo úmysel získať takéto povolenie vo vašom mene. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bolo vaše používanie tohto alebo iného zariadenia v súlade s platnými právnymi predpismi z oblasti autorského práva vo vašej krajine. [. . . ] Pri niektorých skladbách efekt nemusí byť výrazný. 12 Osvetlenie systému môžete zapnúť alebo vypnúť. Tlačidlom [ILLUMINATION] zvoľte „ON“ (Zap. ) a potom stlačte [OK]. Funkciu zrušíte voľbou „OFF“ (Vyp. ). Príprava Zvoľte zdroj hudby. Tlačidlom [JUKEBOX] zvoľte „KARAOKE JUKEBOX ON“ (Zap. Karaoke jukebox) a potom stlačte [OK]. Funkciu zrušíte voľbou „JUKEBOX OFF“ (Vyp. Poznámka: • Keď zapnete Karaoke jukebox, systém sa automaticky prepne do režimu opakovania. • Karaoke jukebox sa vypne pri vypnutí systému alebo spustení nahrávania. DJ jukebox USB MEMORY Funkciu DJ jukebox môžete použiť na pridanie efektu vzájomného prelínania alebo mixu zvukových ukážok (samplov) medzi skladbami. Používanie aplikácie „Panasonic MAX Juke“ Na získanie ďalších funkcií, napríklad prehrávania skladieb z niekoľkých zariadení súčasne, si môžete z Google Play™ stiahnuť a nainštalovať bezplatnú aplikáciu Android™ „Panasonic MAX Juke“. Môžete tiež vyvolať skladby, ktoré chcete prehrávať prostredníctvom aplikácie. Podrobnejšie informácie o aplikácii nájdete na nasledujúcich webových stránkach. http://av. jpn. support. panasonic. com/support/global/cs/ audio/app/max_juke/android/index. html (Tieto stránky sú dostupné len v angličtine. ) Tlačidlom [JUKEBOX] zvoľte „DJ JUKEBOX ON“ (Zap. Funkciu zrušíte voľbou „JUKEBOX OFF“ (Vyp. Poznámka: • Keď zapnete DJ jukebox, systém sa automaticky prepne do režimu opakovania. • DJ jukebox sa vypne pri vypnutí systému, prepnutí na iný zdroj alebo počas nahrávania. Zmena nastavenia opakovania 1 Stlačte [PLAY MENU]. 2 Tlačidlami [◄, ►] zvoľte nastavenie a potom stlačte [OK]. RANDOM REPEAT RND RND Opakuje sa prehrávanie v náhodnom poradí. Opakujú sa všetky skladby. Opakuje sa prehrávanie v náhodnom poradí. Ku všetkým skladbám sa v intervaloch pridá zvukový sampel. ALL TITLE REPEAT RND RANDOM MIX REPEAT RND RND Zmena efektu Karaoke 1 Tlačidlom [MIC VOL/KARAOKE EFFECT] zvoľte „KARAOKE EFFECT“ (Efekt Karaoke). Zmena nastavenia opakovania 1 Stlačte [PLAY MENU]. 2 Tlačidlami [◄, ►] zvoľte nastavenie a potom stlačte [OK]. RANDOM REPEAT RND RND 2 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte efekt. VOCAL CANCEL Zapnutie alebo vypnutie hlasového sprievodcu (podľa zdroja). K zvuku sa pridá efekt ozveny. USB MEMORY Zmena rýchlosti skladby. [. . . ] Obmedzenia pri používaní • Bezdrôtový prenos a/alebo používanie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie sú zaručené. • Všetky zariadenia musia spĺňať štandardy stanovené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. • V závislosti od parametrov a nastavení zariadenia sa pripojenie nemusí podariť alebo môžu byť niektoré úkony odlišné. • Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia Bluetooth®. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SC-UA7

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SC-UA7 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag