Návod na použitie PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SC-PM602 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SC-PM602


Mode d'emploi PANASONIC SC-PM602
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC SCPM602 (10806 ko)

návod na obsluhu PANASONIC SC-PM602

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 1 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Návod na obsluhu Stereosystém s CD Model SC-PM602 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. EG TQBJ0979 offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 2 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Váš system a ilustrácie môžu vyzerať odlišne. Tento návod na obsluhu je aplikovateľný na nasledovné systémy. [. . . ] “MONO” is selected as the “FM MODE”. Prednastavenie pamäte Môžete prednastaviť až do 30 FM staníc. █ Automatické prednastavenie 1 2 Stlačte [PLAY MENU] pre zvolenie “A. PRESET”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie nastavenia a potom stlačte [OK]. RDS vysielanie Tento system dokáže zobraziť textové údaje prenesené rádiovým data systémom (RDS) dostupné v niektorých oblastiach. PS PTY FREQ Služba programu Typ programu Frekvencia LOWEST Ladenie začína na najnižšej frekvencii. CURRENT Ladenie začína na aktuálnej frekvencii. Ladenie prednastaví všetky stanice, ktoré vie prijímať do kanálov vzostupne. Pre zrušenie stlačte []. Poznámka: RDS nemusí byť dostupné ak je príjem slabý. █ Manuálne prednastavenie 1 2 3 4 5 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie “TUNE MODE”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “MANUAL” a potom stlačte [OK]. Stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] pre naladenie stanice. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie prednastaveného čísla a potom stlačte [OK]. Urobte kroky 3 až 5 znovu pre prednastavenie viacerých staníc. Nová stanica nahradí stanicu, ktorá bola na rovnakom predvolenom čísle. █ Zvolenie prednastavenej stanice 1 2 3 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie “TUNE MODE”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “PRESET” a potom stlačte [OK]. TQBJ0979 Stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] pre zvolenie prednastavenej stanice. 9 9 SLOVENSKY Rádio Zlepšenie kvality zvuku offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 10 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Hodiny a časovač Nastavenie hodín Toto sú 24 hodinové hodiny. Časovač spánku Časovač spánku môže vypnúť zariadenie po nastavenom čase. 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “CLOCK”. Stlačte [▲, ▼] pre nastavenie času a potom stlačte [OK]. 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “SLEEP”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie nastavenia (v minútach) a potom stlačte [OK]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. Pre kontrolu času Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “CLOCK” a potom stlačte [OK]. V pohotovostnom režime stlačte [DISPLAY]. Poznámka: Obnovujte hodiny pravidelne pre zachovanie presnosti. Časovač prehrávania (Okrem Bluetooth® zdroja) Môžete nastaviť časovač tak, že sa zariadenie zapne v určitý čas, aby Vás zobudil. Príprava Nastavte hodiny. Poznámka: • Zostávajúci čas je indikovaný na displeji zariadenia každú minútu. “SLEEP 1” sa vždy zobrazí, keď zostáva len 1 minúta. • Časovač prehrávania a časovač spánku môžu byť použité spolu. • Časovač spánku je vždy hlavný časovač zariadenia. Uistite sa, že nenastavíte prekrývajúce časovače. 1 2 3 4 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER ADJ”. Stlačte [▲, ▼] pre nastavenie začiatočného času a potom stlačte [OK]. Zopakujte krok 2 pre nastavenie koncového času. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie zdroja, ktorý chcete prehrať play a potom stlačte [OK]. Zapnutie časovača Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER SET”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “SET” a potom stlačte [OK]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. Systém musí byť vypnutý aby časovač fungoval. Pre kontrolu nastavení Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER ADJ” a potom stlačte [OK]. [. . . ] • Nižšie uvedené činnosti sú postihnuteľné podľa zákona v niektorých krajinách: – Rozoberanie alebo modifikovanie zariadenia. – Odstránenie špecifikačné označenia. Obmedzenia použitia • Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými Bluetooth® vybavenými zariadeniami nie je zaručený. • Všetky zariadenia musia vyhovovať normám stanoveným Bluetooth SIG, Inc. . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SC-PM602 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag