Návod na použitie PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SC-PM602 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SC-PM602


PANASONIC SC-PM602 : Stiahnuť kompletný návod (724 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC SCPM602 (10806 ko)

návod na obsluhu PANASONIC SC-PM602

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 1 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Návod na obsluhu Stereosystém s CD Model SC-PM602 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. EG TQBJ0979 offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 2 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Váš system a ilustrácie môžu vyzerať odlišne. Tento návod na obsluhu je aplikovateľný na nasledovné systémy. [. . . ] Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie prednastaveného čísla a potom stlačte [OK]. Urobte kroky 3 až 5 znovu pre prednastavenie viacerých staníc. Nová stanica nahradí stanicu, ktorá bola na rovnakom predvolenom čísle. █ Zvolenie prednastavenej stanice 1 2 3 Stlačte [PLAY MENU] opakovane pre zvolenie “TUNE MODE”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “PRESET” a potom stlačte [OK]. TQBJ0979 Stlačte [I◄◄/◄◄] alebo [►►/►►I] pre zvolenie prednastavenej stanice. 9 9 SLOVENSKY Rádio Zlepšenie kvality zvuku offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 10 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Hodiny a časovač Nastavenie hodín Toto sú 24 hodinové hodiny. Časovač spánku Časovač spánku môže vypnúť zariadenie po nastavenom čase. 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “CLOCK”. Stlačte [▲, ▼] pre nastavenie času a potom stlačte [OK]. 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “SLEEP”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie nastavenia (v minútach) a potom stlačte [OK]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. Pre kontrolu času Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “CLOCK” a potom stlačte [OK]. V pohotovostnom režime stlačte [DISPLAY]. Poznámka: Obnovujte hodiny pravidelne pre zachovanie presnosti. Časovač prehrávania (Okrem Bluetooth® zdroja) Môžete nastaviť časovač tak, že sa zariadenie zapne v určitý čas, aby Vás zobudil. Príprava Nastavte hodiny. Poznámka: • Zostávajúci čas je indikovaný na displeji zariadenia každú minútu. “SLEEP 1” sa vždy zobrazí, keď zostáva len 1 minúta. • Časovač prehrávania a časovač spánku môžu byť použité spolu. • Časovač spánku je vždy hlavný časovač zariadenia. Uistite sa, že nenastavíte prekrývajúce časovače. 1 2 3 4 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER ADJ”. Stlačte [▲, ▼] pre nastavenie začiatočného času a potom stlačte [OK]. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie zdroja, ktorý chcete prehrať play a potom stlačte [OK]. Zapnutie časovača Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER SET”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “SET” a potom stlačte [OK]. Systém musí byť vypnutý aby časovač fungoval. Pre kontrolu nastavení Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “TIMER ADJ” a potom stlačte [OK]. Počas pohotovostného režimu stlačte [DISPLAY] dva razy. Poznámka: • Časovač začína na nízkej hlasitosti a postupne sa zvyšuje na prednastavenú úroveň. • Časovač sa objaví v stanovený čas každý deň, ak je časovač zapnutý. • Ak zariadenie vypnete a znovu zapnete, kým je časovač v prevádzke, časovač sa neskončí pri koncovom čase. 10 10 TQBJ0979 offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 11 Monday, August 22, 2016 4:24 PM 1 2 Stlačte [SOUND] opakovane pre zvolenie zvukového efektu. “ZVUK 1”, “ZVUK 2” alebo “ZVUK 3” (“Uloženie nastavení zvuku”) Automatické vypnutie Tento systém sa automaticky vypne, ak ho nepouýívate 20 minút. MY SOUND 1 2 Stlačte [SETUP] opakovane pre zvolenie “AUTO OFF”. Stlačte [▲, ▼] pre zvolenie “ON” a potom stlačte [OK]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. PRESET EQ “HEAVY” (prednastavené), “SOFT”, “CLEAR”, “VOCAL” or “FLAT” BASS –4 až +4 (prednastavené: 0) Používanie hlavného zariadenia 1. [. . . ] Certifikácia • Tento systém je v súlade s frekvenčným obmedzením a získal certifikát na základe frekvenčných zákonov. • Nižšie uvedené činnosti sú postihnuteľné podľa zákona v niektorých krajinách: – Rozoberanie alebo modifikovanie zariadenia. Obmedzenia použitia • Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými Bluetooth® vybavenými zariadeniami nie je zaručený. • Všetky zariadenia musia vyhovovať normám stanoveným Bluetooth SIG, Inc. . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SC-PM602 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag