Návod na použitie PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCHTB385 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCHTB385


Mode d'emploi PANASONIC SCHTB385
Download
návod na obsluhu PANASONIC SCHTB385

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Model SC-HTB385 Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte dôkladne tento návod na obsluhu a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Zahrnutý návod na inštaláciu Prípona čísla modelu „EB“ predstavuje model pre Veľkú Britániu. RQT0B25 1 Referencie Inštalačné práce musí vykonať kvalifikovaný špecialista. ( 9 až 14) Pred vykonávaním akýchkoľvek činnosti si prečítajte pokyny k inštalácii a návod na obsluhu pre zaistenie správnej inštalácie. Môže byť užitočný pri údržbe alebo premiestnení tohto systému. ) Obsluha Začíname Pred použitím Upozornenia Návod na obsluhu Audio systém domáceho kina Bezpečnostné upozornenia VAROVANIE Zariadenie • Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, - Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkaniu ani striekaniu vody. [. . . ] • Namiesto krokov 1 a 2, môžete zvoliť režim SOUND MODE „MUSIC“ priamo stlačením a podržaním [SOUND] dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „MUSIC“. CINEMA: Vytvára trojrozmerný zvuk jedinečný pre filmy. NEWS: Zdôrazňuje hlas správ a športových komentárov. STEREO: Prehrávanie akéhokoľvek zdroja v stereo. Môžete nastaviť množstvo basov. Tento systém automaticky volí najvhodnejšie nastavenie podľa typu prehrávaného zdroja. LEVEL 1 LEVEL 2: Počiatočné pre 2 SUBWOOFER kanálový audio zdroj LEVEL 3: Počiatočné pre multikanálový audio zdroj LEVEL 4 Uskutočnené nastavenie sa zachová a opätovne vyvolá po každom prehrávaní rovnakého typu zdroja. 3D zvuk S týmto efektom si môžete Dolby® Virtual vychutnať priestorový zvuk Speaker podobný 5. 1 k. Pridáva k Dolby Virtual Speaker efektu, spoločnosť Panasonic aplikovala vlastnú technológiu ovládania 3D surround zvukového poľa pre rozšírenie effect zvukového poľa vpred, vzad, hore a dolu, čo poskytuje väčšiu hĺbku a účinok, ktorý lepšie zodpovedá 3D obrazom. Športové komentáre a dialógy z TV vysielaní počujete, akoby vychádzali z TV, čo dodáva pocit, že zvuk a obraz sú jedno. Clear-mode Taktiež dialóg bude vystupovať dialog od ostatných zvukov počas štandardnej hlasitosti a keď je hlasitosť znížená pre nočné sledovanie. • Dolby Virtual Speaker efekt je zapnutý okrem pre „STEREO“ režim. • Pre vypnutie Dolby Virtual Speaker a 3D priestorových efektov, zvoľte „STEREO“ ako zvukový režim. ( vpravo) • Pre vypnutie 3D surround a Clear-mode dialog efektu, si pozrite časť „3D CLR DIALOG“. ( 19) 18 RQT0B25 DIALOG H. BASS 3D CLR DIALOG DUAL AUDIO AGC RQT0B25 19 Referencie Nastavenie úrovne dialógu. LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 „DIALOG“ sa nezobrazí na displeji, keď je „3D CLR DIALOG“ nastavené na „OFF“. Zvýraznenie harmonického basového efektu. ON OFF Funkcia 3D Clear Mode Dialog vytvára zvukové pole podobné zvuku vychádzajúcemu z TV obrazovky a vytvára čistejší dialóg. ON: 3D Surround, Clear Mode Dialog a Dolby Virtual Speaker efekt OFF: Dolby Virtual Speaker efekt. Nastavenie sa vráti na „ON“ po každom zapnutí hlavného zariadenia. Nastavenie preferovaného režimu audio kanálu, keď sú dva audio režimy prijímané týmto systémom. M1: Hlavný M2: Sekundárny M1 + M2: Hlavný + Sekundárny, tento efekt funguje, ak je audio výstup TV alebo prehrávača nastavený na „Bitstream“ a „Dolby Dual Mono“ je dostupné v zdroji zvuku. Auto gain control bráni náhlemu hlasnému zvuku automatickým znížením hlasitosti, ak je vstup veľmi vysoký. Táto funkcia je vhodná pre TV vysielanie s rozdielmi hlasitosti. [. . . ] a použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.  Dosah použitia Používajte zariadenie v maximálnom dosahu 10 m. Dosah sa môže skrátiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.  Rušenie z ostatných zariadení • Tento systém nemusí fungovať správne a môže sa objaviť problémy ako je šum a preskakovanie zvuku z dôvodu rádiového rušenia, ak je hlavné zariadenie umiestnené blízko pri iných Bluetooth® zariadeniach alebo zariadeniach využívajúcich 2. 4 GHz pásmo. • Tento systém nemusí fungovať správne, ak sú rádiové vlny k blízkej rozhlasovej stanice atď. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCHTB385 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag