Návod na použitie PANASONIC SCHC1020EG

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCHC1020EG bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCHC1020EG


PANASONIC SCHC1020EG : Stiahnuť kompletný návod (2209 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SCHC1020EG

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model č. SC-HC1020 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Obsahuje pokyny na inštaláciu (→ 2, 3 and 30, 31) Inštalačné práce by mali byť vykonané kvalifikačne oprávnenou osobou. Pred začatím inštalačných prác si pozorne prečítajte tieto pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu, aby sa zabezpečilo, že inštalácia je vykonaná správne. [. . . ] • Nepoužívajte nasledovné disky: – Disky, na ktorých povrchu sú zostatky lepidla z odstránených nálepiek alebo štítkov (napr. – Disky s nepravidelným tvarom, napríklad disky v tvare srdca.  Likvidácia zariadenia alebo jeho prenechanie inému majiteľovi V zariadení môžu byť uložené informácie o užívateľských nastaveniach. Pri vyradení, likvidácii alebo prenechaní tohto zariadenia inej osobe, vykonajte operáciu nastavenia štandardných nastavení z výroby, čím vymažete užívateľské nastavenia. (→ 25, “Obnovenie všetkých užívateľských nastavení na východzie nastavenia z výroby”) • Súbory sú definované ako skladby a zložky ako albumy. • Tento systém dokáže rozpoznať až: – 800 albumov (vrátane koreňovej zložky) – 8000 skladieb – 999 skladieb v jednom albume 28 TQBJ0981 Technické údaje  VŠEOBECNÉ ÚDAJE Spotreba energie 25 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Ak je funkcia “BLUETOOTH STANDBY” nastavená na “OFF”)*1, 2 Približne. 0. 2 W (Ak je funkcia “BLUETOOTH STANDBY” nastavená na “ON”)*1, 2 Približne. 0. 3 W (Ak je funkcia “NET STANDBY” nastavená na “ON”)*1 Približne. 2 W Zdroj energie AC 220 V - 240 V, 50 Hz  TERMINÁL USB vstup Výkon USB vstupu DC OUT 5 V 1, 5 A USB Štandard USB 2. 0 plná rýchlosť Podpora formátov súborov MP3*3 (*. mp3) Podpora formátov súborov Audio MP3*3 Vzorkovacia frekvencia 32/44. 1/48 kHz Veľkosť vzorky 16 bits Počet kanálov 2 ch Súborový systém zariadenia USB FAT12, FAT16, FAT32 Ethernet rozhranie LAN (10BASE-T/100BASE-TX) AUX IN Stereo, 3, 5 mm konektor  Bluetooth® Verzia Bluetooth® Ver. 2. 1+EDR Trieda Trieda 2 Podporované profily A2DP, AVRCP Frekvenčné pásmo 2. 4 GHz pásmo FH-SS Prevádzková vzdialenosť 10 m priama viditeľnosť Podporovaný kodek SBC  Wi-Fi Wi-Fi WLAN Štandard Frekvenčný rozsah IEEE802. 11a/b/g/n 2. 4 GHz pásmo /5 GHz pásmo Bezpečnosť WPA2TM WPS verzia Version 2. 0 Podpora formátov audio súborov (AllPlay) MP3*3/AAC Vzorkovacia frekvencia 32/44. 1/48 kHz Veľkosť vzorky 16 bits Počet kanálov 2 ch FLAC*4/ALAC/WAV Vzorkovacia frekvencia 32/44. 1/48/88. 2/96/176. 4/192 kHz Veľkosť vzorky 16 bits/24 bits Počet kanálov 2 ch Rozmery (ŠxVxD) 420 mm x 225 mm x 102 mm Hmotnosť Približne: 2, 5 kg Rozsah prevádzkových teplôt 0 °C +40 °C Prevádzkový rozsah vlhkosti 35% - 80% RH (bez kondenzácie)  ZOSILŇOVAČ Výstupný výkon RMS Výstupný výkon Predné kanály (oba kanály pracujú) 20 W pre každý kanál (8 Ω), 1 kHz, 10% THD Celkový výkon RMS 40 W  TUNER Pamäť predvolených staníc FM 30 staníc Frekvenčná modulácia (FM) Frekvenčný rozsah 87. 50 MHz - 108. 00 MHz (krok 50 kHz) Svorky antény 75 Ω (nezbalancovaný)  DAB RÁDIO DAB pamäť 20 kanálov Frekvenčné pásmo (Vlnová dĺžka) Pásmo III 5A - 13F (174. 928 MHz - 239. 200 MHz) Citlivosť *BER 4x10-4 Min požiadavky -98 dBm DAB externá anténa Terminal F - konektor (75 Ω)  DISK Prehrávajú sa (8 cm alebo 12 cm) disky CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3) Snímač Vlnová dĺžka 790 nm (CD) NORSK (NÓRSKO) Bølgelengde 790 nm (CD) Laserstyrke Ingen farlig stråling sendes ut (med sikkerhets-beskyttelse)  REPRODUKTORY Reproduktor (y)) Plný rozsah 8 cm kužeľ typ x2 • Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. • Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym analyzátorom. *1: Pred uvedením do pohotovostného režimu k USB portu nie je pripojené žiadne zariadenie. *3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 *4: Nekomprimované FLAC súbory nemusia fungovať správne. 29 TQBJ0981 Pripevnenie zariadenia na stenu (voliteľné) Toto zariadenie môže byť pripevnené na stenu pomocou konzol a bezpečnostných držiakov, ktoré sú súčasťou dodávky. Skrutky, a ďalšie príslušenstvo na pripevnenie na stenu, nie sú súčasťou dodávky, pretože typ a veľkosť sa môžu pri každej inštalácii líšiť. • Podrobné informácie o potrebných skrutkách sú uvedené v krokoch 6 a ý časti “Pokyny pre montáž na stenu”. • Ako prídavné ochranné opatrenie, aby sa zabránilo pádu, pripevnite toto zariadenie k stene aj pomocou šnúry. Pokyny pre montáž na stenu Pred montážou zariadenie vypnite a odpojte sieťový kábel. 1 Uvoľnite spojovaciu skrutku v zadnej časti zariadenia. • Odložte skrutku na bezpečné miesto. Stojan Upevňovacia skrutka Príslušenstvo pre montáž  Dodávané príslušenstvo • 2 konzoly na stenu • 1 bezpečnostný držiak • 1 Šablóna pre montáž na stenu  Ďalšie potrebné príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky, treba zakúpiť samostatne) • • • • 4 Skrutky na uchytenie konzol na stenu 2 skrutky na uchytenie bezpečnostného držiaku 1 šnúra na zabránenie pádu* 1 závesná skrutka Mäkká prikrývka alebo látka 2 Odstráňte stojan z jednotky zatlačením úchytov smerom nahor. • Pridržte úchytky v hornej polohe a jemne potiahnite stojan dopredu. * Použite šnúru, ktorá je schopná udržať viac ako 36 kg (s priemerom viac ako 1, 5 mm). • Skrutky odložte mimo dosah detí, inak hrozí nebezpečenstvo, že ich prehltnú. • Konzoly na stenu odložte mimo dosah detí, inak hrozí nebezpečenstvo, že ich prehltnú. • Závesnú skrutku odložte mimo dosah detí, inak hrozí nebezpečenstvo, že ju prehltnú. 3 Pripevnite šnúru brániacu pádu (nie je súčasťou dodávky) k tomuto zariadeniu.  Bezpečnostné upozornenie Vyžaduje sa profesionálna inštalácia. Inštaláciu môže vykonať len osoba na to kvalifikačne spôsobilá. SPOLOČNOSŤ PANASONIC NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA MAJETKU A/ALEBO VÁŽNE UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ, VRÁTANE SMRTI, SPÔSOBENÉ NEVHODNOU INŠTALÁCIOU ALEBO NESPRÁVNOU MANIPULÁCIOU. VAROVANIE: Aby nedošlo k zraneniu osôb, musí byť toto zariadenie pevne namontované na stenu v súlade pokynmi pre montáž.   A Šnúra na zabráneniu pádu (nie je súčasťou dodávky) B 5 mm • Ohnite šnúru dvakrát, vždy o 45o vo vzdialenosti 5 mm a pretiahnite ju cez otvor. 30 TQBJ0981 4 Priložte montážnu šablónu na stenu v mieste, kam má byť zariadenie namontované. • Pred rozhodnutím, kam zariadenie umiestniť, skontrolujte, či je Wi-Fi signál dostatočne silný. (→ 24) • Priložte šablónu na stenu a prilepte ju. Šablóna pre montáž Lepiaca páska (nie je súčasťou dodávky) 8 Vykonajte uchytenie jednotky. 1 Zaveste zariadenie opatrne obidvoma rukami na konzoly na stene. • Pred zavesením zariadenia na stenu pripojte anténu a napájací kábel. [. . . ] Warranty cover only applies to service carried out by a Panasonic Authorised Service Centre and only if valid proof of purchase is presented when warranty service is requested. This warranty only applies if the product has been installed and used in accordance with the manufacturer’s recommendations (as noted in the operating instructions) under normal use and reasonable care (in the opinion of Panasonic). The warranty covers normal domestic use only and does not cover damage, malfunction or failure resulting from use of incorrect voltages, incorrect installation, accident, misuse, neglect, build-up of dirt or dust, abuse, maladjustment of customer controls, mains supply problems, thunderstorm activity, infestation by insects or vermin, tampering or repair by unauthorised persons (including unauthorised alterations), introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, exposure to abnormally corrosive conditions or any foreign object or matter having entered the product. This warranty does not cover the following items unless the fault or defect existed at the time of purchase: (a) Cabinet Part(s) (e) DVD, Blu-ray or Recordable Discs (b) Video or Audio Tapes (f) Video / Audio Heads from wear and tear in normal use (c) SD cards or USB devices (g) Information stored on Hard Disk Drive, USB stick or SD card (d) User replaceable Batteries (h) DTV reception issues caused by TV Aerial / Cabling / Wall socket(s) etc 5. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCHC1020EG

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCHC1020EG začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag