Návod na použitie PANASONIC SCHC1020EG

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCHC1020EG bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCHC1020EG


Mode d'emploi PANASONIC SCHC1020EG
Download
návod na obsluhu PANASONIC SCHC1020EG

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model č. SC-HC1020 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Obsahuje pokyny na inštaláciu (→ 2, 3 and 30, 31) Inštalačné práce by mali byť vykonané kvalifikačne oprávnenou osobou. Pred začatím inštalačných prác si pozorne prečítajte tieto pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu, aby sa zabezpečilo, že inštalácia je vykonaná správne. [. . . ] Nepoužívajte papierové vreckovky alebo iné materiály, ktoré sa môžu ľahko rozpadnúť. Malé častice môžu uviaznuť vo vnútri reproduktorov. • Na čistenie tohto zariadenia nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo alebo benzín. • Pred použitím chemicky vlhčených servítok sa podrobne oboznámte s pokynmi k ich použitiu. Prehrávateľné nosiče Kompatibilné CD • Disk s logom CD  Starostlivosť o snímaciu šošovku • Pravidelne čistite snímaciu šošovku, znížite tým pravdepodobnosť porúch. Na odstránenie prachu použite odfukovač, a v prípade väčšieho znečistenia vatový tampón. • Nepoužívajte na čistenie šošovky čistiace CD disky. • Nenechávajte posuvný kryt príliš dlho otvorený. Mohlo by dôjsť k znečisteniu šošovky. • Nedotýkajte sa prstami šošovky. Šošovka • V tomto zariadení je možné prehrávať disky, ktoré zodpovedajú formátu CD-DA. • V tomto zariadení je možné prehrávať CD-R/RWs obsahom vo formáte CD-DA alebo MP3. • V závislosti na stave záznamu nemusí byť zariadenie schopné niektoré disky prehrať. • Pred prehrávaním uzavrite disk na zariadení, na ktorom bol urobený záznam. • Ak sa na disku nachádzajú súbory v obidvoch formátoch MP3 aj (CD-DA), bude zariadenie prehrávať ten typ záznamu, ktorý je bližšie k stredu disku • Zariadenie nie je schopné prehrávať súbory zaznamenané pomocou technológie “packet write”. • Disk musí zodpovedať štandardu ISO9660 úroveň 1 alebo 2 (okrem rozšírených formátov).  Čistenie diskov Správne Nesprávne • Niektoré disky CD-R/RW nie je možné prehrať kvôli stavu nahrávky. • MP3 súbory sú definované ako skladby a zložky ako albumy. • Tento systém dokáže rozpoznať až: – CD-DA: 99 skladieb – MP3: 999 skladieb, 255 albumov (vrátane koreňovej zložky) • Skladby nemusia byť prehrávané v poradí, v akom boli nahrané. Kompatibilné USB zariadenia Otrite disk vlhkou handričkou a následne ho vytrite dosucha. • Toto zariadenie nezaručuje pripojiteľnosť všetkých USB zariadení. • Podporované sú súborové systémy FAT12, FAT16 a FAT32. • Toto zariadenie podporuje rozhranie USB 2. 0 Full Speed. • USB zariadenia s kapacitou viac 32 GB nemusia v určitých podmienkach fungovať. • Podporovaný formát: Súbory s rozšírením “. mp3” or “. MP3”. [. . . ] This warranty only applies if the product has been installed and used in accordance with the manufacturer’s recommendations (as noted in the operating instructions) under normal use and reasonable care (in the opinion of Panasonic). The warranty covers normal domestic use only and does not cover damage, malfunction or failure resulting from use of incorrect voltages, incorrect installation, accident, misuse, neglect, build-up of dirt or dust, abuse, maladjustment of customer controls, mains supply problems, thunderstorm activity, infestation by insects or vermin, tampering or repair by unauthorised persons (including unauthorised alterations), introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, exposure to abnormally corrosive conditions or any foreign object or matter having entered the product. This warranty does not cover the following items unless the fault or defect existed at the time of purchase: (a) Cabinet Part(s) (e) DVD, Blu-ray or Recordable Discs (b) Video or Audio Tapes (f) Video / Audio Heads from wear and tear in normal use (c) SD cards or USB devices (g) Information stored on Hard Disk Drive, USB stick or SD card (d) User replaceable Batteries (h) DTV reception issues caused by TV Aerial / Cabling / Wall socket(s) etc 5. Some products may be supplied with Ethernet connection hardware. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCHC1020EG

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCHC1020EG začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag