Návod na použitie PANASONIC SC-ALL7CD

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SC-ALL7CD bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SC-ALL7CD


PANASONIC SC-ALL7CD : Stiahnuť kompletný návod (325 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SC-ALL7CD

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SC-ALL7CD ● Táto príručka popisuje ako pripojiť tento systém k sieti počas zapínania a ovládania aplikácie Panasonic Music Streaming. [. . . ] “Wi-Fi®” je registrovaná obchodná značka Wi-Fi Alliance®. “Wi-Fi Protected SetupTM”, “WPATM”, a “WPA2TM” sú obchodné značky Wi-Fi Alliance®. Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodné značky príslušných vlastníkov. 1 Stiahnite si aplikáciu 2 Zvoľte ALL7CD. Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke Pripojte sieťový kábel. iOS : Postupujte podľa krokov na obrazovke Vstúpte do nastavenia siete aplikáce. zariadenie postupom podľa krokov na obrazovke aplikáce. 3 Stiahnite si bezplatnú “Panasonic Music Streaming” aplikáciu z Vašom chytrom telefóne/tablete. Po krátkom počkaní . . . ste pripojení! Indikátor siete sa pevne rozsvieti. POZNÁMKA: Nepripájajte LAN kábel. iOS : App Store trvať až 1 minútu kým sa sieť zobrazí v zozname sietí. • V závislosti na veľkosti obrazovky Vášo chytrého telefónu/tabletu, budete možno musieť skrolovať nižšie pre ďalšie kroky. • “ALL7CDXXXXXX_AJ” môže Po chvíľke čakania by mal byť Váš chytrý telefón/tablet automaticky pripojený k Vašej Wi-Fi sieti. [. . . ] Ak si žiadate ďalšiu pomoc, navštívte prosím http://panasonic. jp/ support/ global/cs/audio/ (Táto stránka je len v angličtine. ) [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SC-ALL7CD

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SC-ALL7CD začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag