Návod na použitie PANASONIC RF-U160

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RF-U160 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RF-U160


PANASONIC RF-U160 : Stiahnuť kompletný návod (595 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC RF-U160 (1807 ko)

návod na obsluhu PANASONIC RF-U160

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Špecifikácie RÁDIO Frekvenčný rozsah: AM; 520–1610 kHz FM; 87, 50–108, 00 MHz 370 mW (RMS…max) 6, 5 cm 8 Ω FM-AM dvojpásmový prijímač RF-U160 Návod na obsluhu Výstup: Reproduktory: Príkon: Batéria: DC 3 V (dve batérie R14/LR14, C, UM-2) AC: DC IN 3 V S voliteľným sieťovým zdrojom Panasonic AC RP-AC31 Rozmery (šxvxh): 155x88x34 mm 242 g (bez batérií) Hmotnosť: (Pri používaní pri 25 °C na rovnom, stabilnom povrchu) Panasonic tužkové FM: ca. [. . . ] ●Nepoužívajte ani neumiestňujte tento prístroj v blízkosti tepelných zdrojov. Nenechávajte ho dlhšiu dobu na priamom slnku v automobile so zatvorenými dverami a oknami. ●Mobilné telefóny môžu spôsobovať šum, ak sú používané v blízkosti tohto prístroja. Pokiaľ sa tak stane, telefón umiestnite ďalej od prístroja. ●Tento reproduktor nemá magnetické tienenie. Neumiestňujte ho do blízkosti počítačov alebo iných zariadení, ktoré by mohli byť ovplyvnené magnetizmom. ■ ■ Tužkové batérie Sieťové napájanie Vložte dve batérie R14/LR14, C, UM-2 (nie sú súčasťou dodávky). Pripojte originálny sieťový adaptér Panasonic RP-AC31 (nie je súčasťou dodávky). Počúvanie rádia Upozornenie ●Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, alebo ho budete napájať iba cez sieťový adaptér, vyberte z neho všetky batérie, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu z dôvodu vytečenia batérií. ●Zaistite, aby boli batérie vložené tak, aby zodpovedali polarite (+ a -). [. . . ] Ak je takéto rušenie zrejmé, zabezpečte prosím väčšiu vzdialenosť medzi výrobkom a mobilným telefónom. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RF-U160

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RF-U160 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag