Návod na použitie PANASONIC RFP150D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RFP150D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RFP150D


Mode d'emploi PANASONIC RFP150D
Download
návod na obsluhu PANASONIC RFP150D

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Technické údaje Rozsah frekvencie FM 87 – 108 MHz AM 520 – 1730 kHz Požadované napájanie DC 3 V (dve R6/LR6, AA, UM-3 batérie) SLOVENSKY Svetelná lišta : Zachytáva svetlo zo svetelných zdrojov a zo slnka a pri zotmení prostredia vydáva svetlo. Bezpečnostné upozornenia VAROVAN VAROVANIE! [. . . ] Ďalšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady. Pri nesprávnej likvidácii odpadu vám hrozí pokuta v súlade s národnou legislatívou a miestnymi predpismi. FM-AM 2 pásmový prijímač RF-P150D Návod na obsluhu Výstupný výkon 150 mW (max. ) Reproduktor 5, 7 cm, 8 Ω Výstup konektor Slúchadlo, Ø 3, 5 mm, 8 Ω Rozmery (ŠxVxH) 120 x 68 x 31 mm Hmotnosť 113 g (bez batérií) Životnosť batérií Alkalické (LR6) Mangánové (R6) Pribl. 26 H Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Prosím uschovajte si ho pre budúce použitie. Vyrobené spoločnosťou: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japonsko Dovozca pre Európu: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko Slúchadlo Reproduktor Slúchadlo AM Reproduktor FM POZOR! • Tento prístroj môže byť počas používania rušený rádiovou interferenciou, ktorá je spôsobená mobilným telefónom. Ak k takej interferenci dôjde, zaistite väčšiu vzdialenosť mezi týmto prístrojom a mobilným telefónom. • Príliš hlasná reprodukcia zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Poznámka: Technické údaje su predmetom zmeny bez predošlého upozornenia. Hmotnosť a rozmery sú približné. Poznámka k symbolu batérie (symbol dole): Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. [. . . ] Typ konektora: 3. 5 mm monofónne (nezahŕňa sa) FM MW RF-P150D E RF-P150D_EG_TQBM0068. indd 1 8. indd ndd 1/5 1/5/17 12:56:16 PM /5/ 5/17 [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RFP150D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RFP150D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag