Návod na použitie PANASONIC RFP150D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RFP150D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RFP150D


PANASONIC RFP150D : Stiahnuť kompletný návod (1362 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC RFP150D

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Technické údaje Rozsah frekvencie FM 87 – 108 MHz AM 520 – 1730 kHz Požadované napájanie DC 3 V (dve R6/LR6, AA, UM-3 batérie) SLOVENSKY Svetelná lišta : Zachytáva svetlo zo svetelných zdrojov a zo slnka a pri zotmení prostredia vydáva svetlo. Bezpečnostné upozornenia VAROVAN VAROVANIE! [. . . ] Ďalšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady. Pri nesprávnej likvidácii odpadu vám hrozí pokuta v súlade s národnou legislatívou a miestnymi predpismi. FM-AM 2 pásmový prijímač RF-P150D Návod na obsluhu Výstupný výkon 150 mW (max. ) Reproduktor 5, 7 cm, 8 Ω Výstup konektor Slúchadlo, Ø 3, 5 mm, 8 Ω Rozmery (ŠxVxH) 120 x 68 x 31 mm Hmotnosť 113 g (bez batérií) Životnosť batérií Alkalické (LR6) Mangánové (R6) Pribl. 26 H Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Prosím uschovajte si ho pre budúce použitie. Vyrobené spoločnosťou: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japonsko Dovozca pre Európu: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko Slúchadlo Reproduktor Slúchadlo AM Reproduktor FM POZOR! • Tento prístroj môže byť počas používania rušený rádiovou interferenciou, ktorá je spôsobená mobilným telefónom. Ak k takej interferenci dôjde, zaistite väčšiu vzdialenosť mezi týmto prístrojom a mobilným telefónom. • Príliš hlasná reprodukcia zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Poznámka: Technické údaje su predmetom zmeny bez predošlého upozornenia. Hmotnosť a rozmery sú približné. Poznámka k symbolu batérie (symbol dole): Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. [. . . ] Typ konektora: 3. 5 mm monofónne (nezahŕňa sa) FM MW RF-P150D E RF-P150D_EG_TQBM0068. indd 1 8. indd ndd 1/5 1/5/17 12:56:16 PM /5/ 5/17 [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RFP150D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RFP150D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag