Návod na použitie PANASONIC RF2400D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RF2400D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RF2400D


Mode d'emploi PANASONIC RF2400D
Download
návod na obsluhu PANASONIC RF2400D

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nenechávajte v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu po dlhú dobu so zatvorenými dverami a oknami, pretože to môže spôsobiť deformáciu obalu. • Vyhýbajte sa škrabancom alebo zlému spojeniu v sieťovom kábli, pretože to môže viesť k možnému vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Tiež by sa malo zabrániť nadmernému ohýbaniu, ťahaniu alebo splietaniu kábla. [. . . ] • Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo na predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie. Malé objekty Panasonic Corporation Webstránka: http://www. panasonic. com EB EG Sk TQBM0069 L0117CH0 Upozornenie pre sieťový kábel (Pre sieťový kábel s tromi kolíkmi) Pre Vašu bezpečnosť si nasledovný text pozorne prečítajte. Toto zariadenie je dodávané s lisovanými tromi kolíkmi na sieťovom kábli pre vašu bezpečnosť a pohodlie. Sieťový kábel je vybavený 5 ampérovou poistkou. V prípade, že je nutné poistku vymeniť skontrolujte, či má náhradná poistku hodnotenie 5-ampér a že je schválená ASTA alebo BSI podľa BS1362. Skontrolovujte či je ASTA značka alebo značka BSI na tele poistky. Ak zástrčka obsahuje odnímateľný kryt poistky, je nutné zabezpečiť, že je obnovený, keď je poistka vymenená. Ak stratíte kryt poistky, kábel sa nesmie používať, kým sa nezíska náhradný kryt. Kryt poistky možno zakúpiť u vášho miestneho predajcu. Pred použitím Odstráňte kryt konektoru. Ako vymeniť poistku Umiestnenie poistky sa líši v závislosti na type sieťového kábla (Obrázky A a B). Skontrolujte sieťový kábel a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií. Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného sieťového kábla. Obrázok A Obrázok B Kryt poistky • Gombíky (napr. gombík [TUNING]) môžu z prístroja vypadnúť, keď sa za ne silno potiahne. Preto je nevyhnutné, aby ich deti nemohli prehltnúť. Dodávané príslušenstvo Skontrolujte si dodávané príslušenstvo. Pre Veľkú Britániu Použite čísla indikované v zátvorke, keď si pýtate náhradné diely. (Produktové čísla sú správne od Januára 2017. [. . . ] Správnou likvidáciou pomôžete šetriť cenné zdroje a predchádzať možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a na životne prostredie. Ďalšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady. Pri nesprávnej likvidácii odpadu vám hrozí pokuta v súlade s národnou legislatívou a miestnymi predpismi. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RF2400D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RF2400D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag