Návod na použitie PANASONIC RF2400D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RF2400D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RF2400D


PANASONIC RF2400D : Stiahnuť kompletný návod (230 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC RF2400D

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Umiestnite toto zariadenie tak, že sieťový kábel môže byť odpojený od zástrčky okamžite. FM-AM 2-PÁSMOVÝ PRIJÍMAČ RF-2400D Návod na obsluhu POZOR! Zariadenie • Tento prístroj môže byť počas používania rušený rádiovou interferenciou, ktorá je spôsobená mobilným telefónom. Ak k takej interferenci dôjde, zaistite väčšiu vzdialenosť mezi týmto prístrojom a mobilným telefónom. • Vyvarujte sa používaniu alebo umiestnenia tohto zariadenia v blízkosti zdrojov tepla. [. . . ] Vymieňajte len za typ batérie, ktorý odporúča výrobca. • Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo na predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie. Malé objekty Panasonic Corporation Webstránka: http://www. panasonic. com EB EG Sk TQBM0069 L0117CH0 Upozornenie pre sieťový kábel (Pre sieťový kábel s tromi kolíkmi) Pre Vašu bezpečnosť si nasledovný text pozorne prečítajte. Toto zariadenie je dodávané s lisovanými tromi kolíkmi na sieťovom kábli pre vašu bezpečnosť a pohodlie. Sieťový kábel je vybavený 5 ampérovou poistkou. V prípade, že je nutné poistku vymeniť skontrolujte, či má náhradná poistku hodnotenie 5-ampér a že je schválená ASTA alebo BSI podľa BS1362. Ak zástrčka obsahuje odnímateľný kryt poistky, je nutné zabezpečiť, že je obnovený, keď je poistka vymenená. Ak stratíte kryt poistky, kábel sa nesmie používať, kým sa nezíska náhradný kryt. Kryt poistky možno zakúpiť u vášho miestneho predajcu. Ako vymeniť poistku Umiestnenie poistky sa líši v závislosti na type sieťového kábla (Obrázky A a B). Skontrolujte sieťový kábel a postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií. Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného sieťového kábla. Obrázok A Obrázok B Kryt poistky • Gombíky (napr. gombík [TUNING]) môžu z prístroja vypadnúť, keď sa za ne silno potiahne. Preto je nevyhnutné, aby ich deti nemohli prehltnúť. Dodávané príslušenstvo Skontrolujte si dodávané príslušenstvo. Pre Veľkú Britániu Použite čísla indikované v zátvorke, keď si pýtate náhradné diely. [. . . ] Pri nesprávnej likvidácii odpadu vám hrozí pokuta v súlade s národnou legislatívou a miestnymi predpismi. Poznámka k symbolu batérie (symbol dole): Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickým symbolom. V tomto prípade spĺňa tento symbol legislatívne požiadavky, ktoré sú predpísané pre chemickú látku obsiahnutú v batérii. Technické údaje Rozsah frekvencie FM 87 – 108 MHz AM 520 – 1730 kHz Výstup konektor Slúchadlo, Ø 3. 5 mm, 8 Ω Reproduktor 10 cm, 4 Ω (Plný rozsah) Výstupný výkon 770 mW (max) Požadované napájanie AC Pre VB 230 až 240 V, 50 Hz Pre iné krajiny 230 V, 50 Hz Batéria DC 6 V (štyri R6/LR6, AA, UM-3 batérie) Spotreba energie 3W Rozmery (ŠxVxH) 234 x 122 x 82 mm Hmotnosť 690 g (bez batérií) Životnosť batérií Alkalické (LR6) FM AM Pribl. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RF2400D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RF2400D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag