Návod na použitie PANASONIC MKF800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC MKF800 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC MKF800


PANASONIC MKF800 : Stiahnuť kompletný návod (2951 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC MKF800

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Kuchynský robot (Pre domácnosť) MK-F800 Model Ďakujeme za zakúpenie spotrebiča značky Panasonic!• Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. • Prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny pre správne a bezpečné použitie spotrebiča. • Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte dôkladne odsek „BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA” (strana 3-5). [. . . ] • Pre výrobu šťavy naplňte do misky najskôr pevné ingrediencie, potom tekuté tak, aby ste neprekročili celkový objem 1, 500 ml. • V závislosti od rýchlosti a množstva použitých ingrediencií môže dôjsť k vibráciám. • Po prvom vymiesení cesta miesenie opätovne neopakujte. • Keď spracovávate tekuté ingrediencie spoločne s kockami ľadu, dajte maximálne 10 kúskov (pribl. 170 g). SK15 Slovensky KUCHYNSKÝ ROBOT - KRÁJAČ • STRÚHAČ • KRÁJAČ JULIENNE - Krájač na plátky (hrubý/tenký) - slúži pre krájanie na plátky Strúhadlá (hrubé/jemné) - slúži na strúhanie ingrediencií. Nôž Julienne - slúži pre výrobu hranolčekov a krájanie ingrediencií. Príprava ingrediencií pre krájacie nástavce (hrubý/tenký) Funkcia Ingrediencia Uhorka Cibuľa Plátky Mrkva Zemiak Kapusta Nepretržitá rýchlosť: max. množstvo 700 g 700 g 600 g 600 g 400 g Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Príprava ingrediencií pre strúhanie (hrubé/jemné) Funkcia Ingrediencia Uhorka Mrkva Strúhanie Zemiak Nepretržitá rýchlosť: max. množstvo 500 g 500 g 650 g Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Syr 500 g Príprava ingrediencií pre krájač Julienne Funkcia Hranolčeky Strúhanie Ingrediencia Zemiak Kapusta Nepretržitá rýchlosť: max. množstvo 800 g 500 g Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. SK16 KUCHYNSKÝ ROBOT - KRÁJAČ • STRÚHAČ • KRÁJAČ JULIENNE Použitie manuálneho menu Po zostavení pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke a zapnite Zvoľte nepretržitý režim. LED rýchlosti, prepínača Stop/Štart a IMPULZ sa rozsvietia a blikajú. Otočným ovládačom nastavte požadovanú rýchlosť. Čím viac dielikov svieti, tým vyššia je rýchlosť. Stlačte prepínač Stop/Štart alebo IMPULZ pre spustenie činnosti. Do podávacieho otvoru vložte požadované ingrediencie a potlačte nástrojom na posúvanie. Počas prevádzky LED kontrolka Stop/Štart svieti. Stlačením prepínača Stop/Štart zastavte prevádzku. Po skončení vypnite prepínač a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Poznámky: • Ak používate dlhé a úzke ingrediencie, umiestnite ich naproti prednej stene podávacieho otvoru podľa obrázka 1, pre podporu počas spracovania, aby ste zabránili nerovnomernému spracovaniu. • Zlikvidujte všetky zostávajúce kusy nespracovaných ingrediencií. • Zarovnajte ingrediencie s vláknami podľa obrázka 2 pre konzistentné spracovanie. Vyberte nástavec s nožom z misky pred vybratím spracovaných ingrediencií. Predná stena Obrázok 1 Obrázok 2 SK17 Slovensky KUCHYNSKÝ ROBOT - HÁK NA MIESENIEPríprava ingrediencií pre hák na miesenie Funkcia Ingrediencie Chlebová múka Miesenie (pre chlieb) Tekutina Režim Max. množstvo 300 g Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Zmiešajte droždie s vodou a pridajte počas spracovávania cesta (pridanie droždia priamo pred spracovaním môže spôsobiť odlupovanie a predčasné kysnutie). Ak vypadá cesto stále šupinaté po prvej fáze spracovania, pridajte 1 čajovú lyžičku vody. Ak sa vyskytnú veľké vibrácie z dôvodu navinutia cesta okolo hriadele, pridajte 1 polievkovú lyžicu múky. [. . . ] Gumové nožičky sú efektívne len ak sú na čistom a hladkom povrchu. ● Použité ingrediencie sú veľmi tvrdé alebo ich je veľmi veľa. → Použite predpísané množstvo ingrediencií, v prípade prekročenia množstva znížte množstvo. Neštandardné vibrácie a hluk počas prevádzky. ● Niektoré ingrediencie môže byť ťažké spracovať surové, napr. → Môže byť potrebné predvarenie pre zjemnenie ingrediencií, napr. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC MKF800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC MKF800 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag