Návod na použitie PANASONIC MKF800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC MKF800 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC MKF800


PANASONIC MKF800 : Stiahnuť kompletný návod (2951 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC MKF800

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Kuchynský robot (Pre domácnosť) MK-F800 Model Ďakujeme za zakúpenie spotrebiča značky Panasonic!• Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. • Prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny pre správne a bezpečné použitie spotrebiča. • Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte dôkladne odsek „BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA” (strana 3-5). [. . . ] Nepoužívajte ingrediencie ako parmezán. Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Syr 500 g Príprava ingrediencií pre krájač Julienne Funkcia Hranolčeky Strúhanie Ingrediencia Zemiak Kapusta Nepretržitá rýchlosť: max. množstvo 800 g 500 g Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Ingrediencie nakrájajte na kúsky, ktoré sa zmestia do podávacieho otvoru. SK16 KUCHYNSKÝ ROBOT - KRÁJAČ • STRÚHAČ • KRÁJAČ JULIENNE Použitie manuálneho menu Po zostavení pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke a zapnite Zvoľte nepretržitý režim. LED zvoleného režimu sa rozsvieti a prepínač. LED kontrolka režimu sa rozsvieti a bliká. LED rýchlosti, prepínača Stop/Štart a IMPULZ sa rozsvietia a blikajú. Otočným ovládačom nastavte požadovanú rýchlosť. Čím viac dielikov svieti, tým vyššia je rýchlosť. Stlačte prepínač Stop/Štart alebo IMPULZ pre spustenie činnosti. Do podávacieho otvoru vložte požadované ingrediencie a potlačte nástrojom na posúvanie. Počas prevádzky LED kontrolka Stop/Štart svieti. Stlačením prepínača Stop/Štart zastavte prevádzku. Po skončení vypnite prepínač a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Poznámky: • Ak používate dlhé a úzke ingrediencie, umiestnite ich naproti prednej stene podávacieho otvoru podľa obrázka 1, pre podporu počas spracovania, aby ste zabránili nerovnomernému spracovaniu. • Zlikvidujte všetky zostávajúce kusy nespracovaných ingrediencií. • Zarovnajte ingrediencie s vláknami podľa obrázka 2 pre konzistentné spracovanie. Vyberte nástavec s nožom z misky pred vybratím spracovaných ingrediencií. Predná stena Obrázok 1 Obrázok 2 SK17 Slovensky KUCHYNSKÝ ROBOT - HÁK NA MIESENIEPríprava ingrediencií pre hák na miesenie Funkcia Ingrediencie Chlebová múka Miesenie (pre chlieb) Tekutina Režim Max. množstvo 300 g Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy Zmiešajte droždie s vodou a pridajte počas spracovávania cesta (pridanie droždia priamo pred spracovaním môže spôsobiť odlupovanie a predčasné kysnutie). Ak vypadá cesto stále šupinaté po prvej fáze spracovania, pridajte 1 čajovú lyžičku vody. Ak sa vyskytnú veľké vibrácie z dôvodu navinutia cesta okolo hriadele, pridajte 1 polievkovú lyžicu múky. Nespracovávajte cesto opakovane po dokončení procesu, ak cesto nie je uspokojivé, vymieste ho rukou. Nepretržitá rýchlosť: začnite na 1, zvyšujte každú sekundu po Max. ~ 120 sek. 160 ~ 200 ml Použitie manuálneho menu Po zostavení pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke a zapnite Zvoľte nepretržitý režim a nastavte príslušnú rýchlosť prepínač. LED kontrolka režimu sa rozsvieti a bliká. Čím viac dielikov svieti, tým vyššia je rýchlosť. Stlačením prepínača Stop/Štart spustite prevádzku. Počas prevádzky LED indikácia Stop/Štart svieti. [. . . ] → Použite predpísané množstvo ingrediencií, v prípade prekročenia množstva znížte množstvo. Neštandardné vibrácie a hluk počas prevádzky. ● Niektoré ingrediencie môže byť ťažké spracovať surové, napr. → Môže byť potrebné predvarenie pre zjemnenie ingrediencií, napr. pokým ich nie je možné prepichnúť vidličkou. ● Veľkosť ingrediencií nie je vhodná pre spôsob prípravy. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC MKF800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC MKF800 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag