Návod na použitie PANASONIC MKF500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC MKF500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC MKF500


PANASONIC MKF500 : Stiahnuť kompletný návod (1795 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC MKF500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Kuchynský robot (Pre domácnosť) MK-F500 Model Ďakujeme za zakúpenie spotrebiča značky Panasonic!• Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. • Prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny pre správne a bezpečné použitie spotrebiča. • Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte dôkladne odsek „BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA” (strana 3-5). [. . . ] Použite čerstvú smotanu s obsahom tuku 35% a viac pri teplote 5 °C. Príprava ingrediencií pre strúhací kotúč Funkcia Ingrediencie Mrkva Strúhanie Jablko Uhorka 2 Rýchlosť Množstvo 200 g 200 g 200 g Nakrájajte na 2 ~ 3 cm kocky. Prevádzkový čas (pribl. ) Spôsob prípravy KUCHYNSKÝ ROBOT - NÔŽ • HÁK NA MIESENIE Použitie: Nôž • Hák na miesenie • Šľahací kotúč • Strúhací kotúč • ŠĽAHACÍ KOTÚČ • STRÚHACÍ KOTÚČ - alebo alebo alebo Umiestnite nástavec s nožom (hák na miesenie, šľahací kotúč Dajte ingrediencie do misky. Na misku nasaďte kryt a otočte alebo strúhací kotúč) na misku. doprava, pokým „nezacvakne“. Vložte nástroj na posúvanie do plniaceho otvoru. Nasaďte zostavenú misku na motorovú základňu podľa obrázku na strane SK10. Poznámka: Pri nástavci s nožom zaistite, aby hriadeľ prečnievala z nástavca po nasadení. . Poznámka: Pri strúhacom kotúči dajte ingrediencie na nôž a postupne dávkujte. Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke a otočením prepínača nastavte požadovanú rýchlosť (pozrite si „Príprava ingrediencií” na strane SK10-SK11). Po skončení nastavte otočný prepínač do vypnutej pozície „0“ a odpojte zástrčku od zásuvky. Z misky vyberte nôž pred vybratím spracovaných ingrediencií. Poznámky: • Pred vložením ingrediencií do misky sa uistite, že je nasadený nôž. • Neprekračujte uvedené množstvo ingrediencií pre miesenie, pretože to môže viesť k vibráciám. • Do misky nedávajte horúce ingrediencie. Vždy sa uistite, že sú ingrediencie, napríklad varené zemiaky, dostatočne vychladnuté. • Pre výrobu šťavy naplňte do misky najskôr pevné ingrediencie, potom tekuté tak, aby ste neprekročili celkový objem 1, 500 ml. • Keď spracovávate tekuté ingrediencie spoločne s kockami ľadu, dajte maximálne 10 kúskov (pribl. • Neprekračujte maximálne uvedené množstvo ingrediencií pri miesení, mohlo by to viesť k silným vibráciám. • Smotanu nešľahajte nadmerne dlho, môže to viesť k tvorbe kúskov masla. • Použitie smotany rôznych značiek môže mať za následok rôzne výsledky. Odporúčame spracovať, pokým nie je smotana dostatočne vyšľahaná. • V závislosti od rýchlosti a množstva použitých ingrediencií môže dôjsť k vibráciám. V tomto prípade pridržte misku oboma rukami. • Po prvom vymiesení cesta miesenie opätovne neopakujte. • Vysoké množstvo masla a cukru v ceste môže spôsobiť neštandardné vibrácie pri použití háku na miesenie. [. . . ] → Vyberte nadbytočné ingrediencie a použite správne množstvo. • Použili ste veľké alebo tvrdé ingrediencie. → Ingrediencie nakrájajte na vhodnú veľkosť. Nepoužívajte tvrdé ingrediencie ako sú zmrazené pokrmy alebo veľmi husté pokrmy. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC MKF500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC MKF500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag