Návod na použitie PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KX-TU329FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KX-TU329FX


PANASONIC KX-TU329FX : Stiahnuť kompletný návod (2333 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

návod na obsluhu PANASONIC KX-TU329FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Ľahko používateľný mobilný telefón Modelové číslo KX-TU329 FX Ďakujeme, že ste si zakúpili Panasonic produkt. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod pre použitím produktu a uchovajte si ho pre budúce použitie. Pred prvým použitím si pozrite “Dôležité informácie” na strane 12. Dodané príslušenstvo – Sieťový adaptér (Part No. [. . . ] a potom prejdite na krok 12. 11【▲】: Zvoľte požadovaný tón alarmu. → 【 ▼ 12【 】 】 ● Farba pozadia sa zmení na dátum, na ktorý je pridaná položka rozvrhu. Poznámka: ● Stlačte pre 【 】 úplné ukončenie alarmu. ● Stlačte 【 】pre vypnutie zvuku, ale nechanie funkcie zdriemnutia aktivovanú. ● Telefón sa automaticky zapne a ozve sa zvuk alarmu, aj keď je telefón vypnutý. Prezeranie/úprava/mazanie položky rozvrhu . → ▼ : 1 Stlačte【▲ 】 【▲】 Zvoľte . →【 】 29 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 29 2016/08/31 14:45:25 Základné úkony 2 3 4 5 6 【▲ 】 ▼ : 【 】 : ▲ ▼ “Kalendár” → 【 】 【 Zvoľte požadovaný dátum. 】→ 【▲ 】 “Rozvrh” → 【 】 ▼ : požadovanú položku rozvrhu. → 【 】 ● Položky rozvrhu sú zobrazené ako zoznam. 【▲ 】 Zvoľte ▼ : Ak chcete vidieť podrobnosti každej položky rozvrhu: –【▲】: “Detail” → 【 】 ▼ Pre úpravu položky rozvrhu: – 【▲】 “Úprava” → 【 】→ Pokračujte od kroku 6 v ▼ : “Vytvorenie novej položky rozvrhu”, strana 29. Pre zmazanie položky rozvrhu: –【▲】: “Vymazať” →【 】→ ▲】 “Áno” → 【 】 【▼ : ▼ Poznámka: ● Položky rozvrhu sa automaticky nezmažú, aj keď uplynul nastavený čas. Mazanie všetkých položiek rozvrhu . → ▼ : 1 Stlačte【▲ 】 【▲】 Zvoľte . → 【 】 ▲ 2 【▼】: “Kalendár” → 【 】 3 【 】→ 【▲】: “Vym. Položky” → 【 】 ▼ ▲ 4 【▼】: Zvoľte “Všetko do dnes” alebo “Všetky položky” →【 】 5 【▲ 】: ▼ “Áno” → 【 】 Hlasový záznamník Môžete nahrávať zvuk, ktorý má byť použitý ako hlasová poznámka alebo vyzváňací tón. Nahrané súbory sú uložené v adresári telefónu "Audio" (Audio). Môže byť zaznamenaných až 20 zvukových súborov. Nahrávanie Vašej hlasovej poznámky/zvuku 1 Stlačte【▲ 】 【▲】 Zvoľte . → 【 . → ▼ : 2 【▲】: “Rekordér hlasu” → 【 】 ▼ 30 】 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 30 2016/08/31 14:45:25 Základné úkony 3 【▲】 “Nahrať ” → 【 】 ▼ : 】 4 Stlačte【 pre skončenie nahrávania. Počúvanie nahranej hlasovej poznámky/zvuku . → ▼ : 1 Stlačte【▲ 】 【▲】 Zvoľte . → 【 】 【▲ 】: “Rekordér hlasu” → 【 】 2 ▼ 3 【▲】: “Zoznam” → 【 】 ▼ ▼ 4 【▲】: Zvoľte požadovanú položku zo zoznamu. ▼ 5 【 】→ 【▲】: “Prehrať” → 【 】 Mazanie hlasovej poznámky/zvuku . → ▼ : 1 Stlačte【▲ 】 【▲】 Zvoľte . → 【 】 2 【▲】: “Rekordér hlasu” → 【 】 ▼ 3 【▲】: “Zoznam” →【 】 ▼ 4 【▲】: Zvoľte požadovanú položku zo zoznamu. ▼ 5 【 】→ 【▲】: Zvoľte “Vymazať ” alebo “Vymazať všetko” ▼ →【 】 6 【▲ 】: ▼ “Áno” → 【 】 Prioritný hovor Táto funkcia Vám umožňuje požiadať registrovanú osobu o pomoc odoslaním SMS správy a volať pomocou 】 zadnej strane (na 【 telefónu). Telefón zapípa a odošle správu SMS, a potom zavolá na číslo, uložené v zozname volať číslo. 5 čísiel) v zozname v požadovanom poradí priority. Poznámka: môže byť aktivované, aj keď je telefón zatvorený. ●【 】 ● Ak chcete vypnúť bzučiak, pozrite si stranu 44. 31 TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 31 2016/08/31 14:45:25 Základné úkony Postup prioritného hovoru 1 Stlačte a podržte【 】 3 sekundy alebo to stlačte 3 krát, na keď v pohotovostnom režime. ● Pre zrušenie posielania SMS správy stlačte 【 . 】 2 Telefón posiela Vaše uložené SMS správy (strana 33). [. . . ] V prípade, že telefón nefunguje správne, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko Panasonic. Varovanie: ● Aby nedošlo k trvalému poškodeniu, nepoužívajte mikrovlnnú rúru na urýchlenie procesu sušenia. Všeobecné informácie ● Tento telefón je určený pre prevádzku na GSM (sieť) - Dual band GSM 900/1800 MHz. ● Toto zariadenie je určené pre použitie v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku. ● V prípade akýchkoľvek problémov by ste mali najskôr kontaktovať dodávateľa zariadenia. ● Pre použitie v iných krajinách sa obráťte na svojho dodávateľa zariadenia. Vyhlásenie o zhode: ● Panasonic system Networks Co. , Ltd. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KX-TU329FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag