Návod na použitie PANASONIC KXTGE110FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KXTGE110FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KXTGE110FX


Mode d'emploi PANASONIC KXTGE110FX
Download
návod na obsluhu PANASONIC KXTGE110FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Digitálny bezdrôtový telefón Model KX-TGE110FX Pred prvým použitím si pozrite časť „Začíname” str. 12. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. Zariadenie je možné používať v SR pri splnení podmienok všeobecného povolenia VPR-05/2012. TGE110FX Slovak. indd 1 12/27/2016 9:08:31 AM Obsah Úvod Informácie o príslušenstve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mená môžu byť dlhé maximálne 12 znakov a čísla môžu obsahovať 24 číslic. Ukladanie mien a čísiel Po prihlásení sa na odber služby Identifikácia volajúceho môžete zobraziť meno volajúceho namiesto jeho čísla a do telefónneho zoznamu môžete uložiť úplné telefónne číslo vrátane kódu oblasti. Uložiť možno viac položiek s rovnakým menom. Aby sa však zabránilo zbytočným duplicitným položkám, číslo možno uložiť iba raz. 2 O , “PRIDAJ NOVÝ”. 4 Zadajte meno a stlačte tlačidlo O . Zobrazené je hlásenie “VLOŽ ČÍSLO”. 5 Zadajte číslo a stlačte tlačidlo O . 6 Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, opakovane stlačte tlačidlo b . L L L Stlačením tlačidla b odstráňte posledný znak alebo číslo. Ak chcete odstrániť všetky znaky alebo číslice, stlačte toto tlačidlo b a podržte ho stlačený na 1 sekundu. s : Prepínanie medzi znakmi a číslicami. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte toto tlačidlo 0 . 1 Stlačením tohto tlačidla vložíte pomlčku. L R L R L R u R R R L d R L R L R L R Mená zadávajte pomocou tlačidiel s písmenami, napríklad, ak chcete uložiť TOM: Jedným stlačením tlačidla 8 zadajte písmeno T. Trojnásobným stlačením tlačidla 6 zadajte písmeno O. Jedným stlačením tlačidla 6 zadajte písmeno M. L R L R L R Zadávanie mien a tipy na písanie Pre Vašu informáciu: Keď je meno zobrazené, stlačením tlačidla c prepnete na číslo. Ak sa chcete vrátiť k menu, stlačte tlačidlo b. p. Na displeji bude zobrazená ikona . 2 s : Vyberte požadovanú položku. ALEBO Ak chcete vyhľadávať podľa abecedy, zadajte prvé písmeno mena. V príslušnom poli bude zobrazené prvé meno, ktoré začína na toto písmeno, alebo na najbližšie písmeno v abecede. s : Vyberte požadovanú položku. 3 Stlačte tlačidlo t/h na vytočenie čísla alebo tlačidlo b na návrat do pohotovostného režimu. L R L R Zobrazenie alebo vytáčanie čísla 1 L d R R L L R L R L R 1 m. 2 Stlačte tlačidlo O , L R L R “UPRAVIŤ” a potom stlačte tlačidlo O. [. . . ] ●● Skontrolujte, či je kábel telefónnej linky správne zapojený. ●● Skontrolujte, či je správne zapojené napájanie zo siete. Počas nabíjania sa neposúva ikona ●● Slúchadlo mierne upravte na základni. ●● Nabíjacie kontakty vyčistite handričkou navlhčenou v liehu. ●● Skontrolujte, či je napájanie zo siete správne pripojené a zapnuté. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KXTGE110FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KXTGE110FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag