Návod na použitie PANASONIC KX-TGD310FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KX-TGD310FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KX-TGD310FX


Mode d'emploi PANASONIC KX-TGD310FX
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC KX-TGD310FX (1746 ko)

návod na obsluhu PANASONIC KX-TGD310FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Digitálny bezdrôtový telefón Model KX-TGD310FX Pred prvým použitím si prečítajte časť „Príprava”, str. 10. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. [. . . ] “OpakDenne” Upovedomenie bude znieť denne v nastavenom čase. Pokračujte krokom 5. 8 9 Pre vašu informáciu: R Upovedomenie prestane úplne znieť po stlačení M N. R Keď sa prenosná jednotka práve používa, upovedomenie zaznie až po uvedení prenosnej jednotky do pohotovostného režimu. R Ak chcete zvuk zastaviť, ale nechať aktívnu funkciu opakovaného upovedomovania, stlačte ktorékoľvek tlačidlo číselníka alebo M N. R Ak si v čase aktivovanej funkcie opakovaného upovedomovania želáte nadviazať spojenie 27 Programovanie s vonkajšou stanicou, pred voľbou čísla zastavte funkciu opakovaného upovedomovania. nastavenie “Bez vyzváň. ”, prenosná jednotka nebude v režime NERUŠIŤ vyzváňať vôbec. Režim NERUŠIŤ Režim NERUŠIŤ umožňuje vybrať časový interval, v ktorom nebudú na prenosnej jednotke vyzváňať volania z vonkajších staníc. Táto funkcia je užitočná na určenie času, počas ktorého nechcete byť rušení, napríklad počas spánku. Režim NERUŠIŤ sa dá nastaviť pre jednotlivé prenosné jednotky zvlášť. Pomocou funkcie kategorizácie záznamov telefónneho zoznamu (str. 19) si môžete tiež určiť kategórie volajúcich, pre ktorých sa nastavenie režimu NERUŠIŤ neuplatní a ich volania bude telefón signalizovať (len pre stanice s aktivovanou funkciou ID volajúceho). Dôležitá informácia: R Skontrolujte, či má zariadenie správne nastavenie dátumu a času (str. R Ak si nastavíte upovedomenie, bude znieť aj v prípade, že je zapnutý režim NERUŠIŤ. 1 2 M N#239 MbN: Zvoľte želané nastavenie. a MOKN a M N Výber kategórií, pre ktoré sa nastavenie režimu NERUŠIŤ neuplatní 1 2 M N#241 MbN: Zvoľte si želané kategórie. a M N R Vedľa čísla vybratej kategórie sa zobrazuje ikona „ ”. R Zrušenie zvolenej kategórie: MbN Zvoľte kategóriu. Symbol „ ” sa prestane zobrazovať. MOKN a M N 3 Blokovanie obťažujúcich hovorov Táto funkcia slúži na blokovanie volaní od neželaných volajúcich (iba s aktivovanou službou ID volajúceho). Pri ukladaní telefónnych čísel do pamäte zoznamu blokovaných volaní (max. 50) sú k dispozícii nasledujúce možnosti. – “Jednotlivé číslo”: Zariadenie blokuje volania z určitých telefónnych čísel. – “Rozsah čísel”: Zariadenie blokuje volania z čísel, ktoré sa začínajú číslicami uloženými v zozname blokovaných volaní (napr. čísel s predčíslím bezplatných volaní alebo z určitých oblastí daných smerovými kódmi). [. . . ] Nedajú sa odosielať ani prijímať SMS správy. Príčina a riešenie R Iný účastník odoslal na vaše telefónne číslo SMS správu v čase, keď bola funkcia SMS správ vypnutá. 37). R Takúto službu nemáte aktivovanú u operátora siete. Obráťte sa na poskytovateľa telekomunikačných služieb. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KX-TGD310FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KX-TGD310FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag