Návod na použitie PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KX-HNH100FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KX-HNH100FX


PANASONIC KX-HNH100FX : Stiahnuť kompletný návod (1595 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC KX-HNH100FX (1120 ko)

návod na obsluhu PANASONIC KX-HNH100FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Systém domácej siete Digitálna bezšnúrová prenosná jednotka Model KX-HNH100FX Pred prvým použitím si prečítajte časť „Príprava”, str. 10. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. [. . . ] MOKN a MeN 1 2 3 4 5 MCN ( ) MbN: Vyberte záznam, ktorý chcete blokovať. ID volaj. ” a MOKN MbN: “Blokovanie obťaž. hov. ” a MOKN 3 MbN: “ÁNO” a MOKN a MeN n Zadaním telefónneho čísla: M M N#217 N a MbN: “Pridať” a MOKN MbN: “Jednotlivé číslo” a MOKN Zadajte telefónne číslo (max. MOKN a MeN Blokovanie obťažujúcich hovorov Táto funkcia slúži na odmietnutie hovorov od neželaných volajúcich (iba s aktivovanou službou ID volajúceho). Pri ukladaní telefónnych čísel do pamäte zoznamu blokovaných volaní (max. – “Jednotlivé číslo”: Zariadenie môže zamedziť príjem hovoru z určitých telefónnych čísel. 1 2 3 4 5 1 2 Uloženie širšieho rozsahu čísel M N#217 MbN: “Rozsah čísel” a MOKN 30 KX-HNH100FX_(sk_sk)_1223_ver. 001. pdf 30 2016/12/23 13:14:15 Programovanie 3 4 5 M N a MbN: “Pridať” a MOKN Zadajte požadované číslo (max. MOKN a MeN Ďalšie nastavenia Zmena názvu prenosnej jednotky Názov svojej prenosnej jednotky si môžete prispôsobiť. To pomáha ľahko rozpoznávať prenosné jednotky pri vnútorných volaniach (interkome), prepájaní s inými prenosnými jednotkami a pod. Môžete si zvoliť, či sa má v pohotovostnom stave zobrazovať názov prenosnej jednotky. Ak zvolíte “ÁNO” bez zadania názvu prenosnej jednotky, bude sa zobrazovať “Prenos. j 1” – “Prenos. j 6”. Blokovanie prichádzajúcich hovorov, ktoré nemajú telefónne čísla Pre prichádzajúce hovory, ktoré neposkytujú svoje telefónne číslo (napríklad volajúci je utajený), môžete nastaviť ich odmietnutie. 1 2 M N#240 MbN: Zvoľte požadované nastavenie. a MOKN a MeN 1 2 3 M N#104 Prezeranie/úprava/mazanie čísel blokovaných volaní 1 2 3 4 M N#217 MbN: “Jednotlivé číslo” alebo “Rozsah čísel” a MOKN MbN: Zvoľte požadovaný záznam. a MOKN a MeN Vymazanie čísla: M N a MbN: “ÁNO” a MOKN a MeN Zadajte požadovaný názov (max. a MOKN 2-krát a MeN Nastavenie obmedzenia voľby Na vybraných prenosných jednotkách môžete obmedziť možnosť voľby určitých telefónnych čísel. Touto funkciou môžete zakázať voľbu 6 telefónnych čísel na zvolených prenosných jednotkách. Ak prostredníctvom tejto funkcie zadáte predvoľbu (smerový znak), zvolené prenosné jednotky nebudú môcť do príslušného okruhu volať. Pre Vašu informáciu: R Počas úprav sa stlačením číselného tlačidla požadovaná číslica pridá, stlačením tlačidla MCN sa vymaže. 1 2 M N#256 Zadajte PIN kód hubu (štandardný kód: “0000”). R Ak zabudnete PIN kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. a M N R Zobrazia sa všetky prenosné jednotky zaregistrované k hubu. R Vedľa čísla vybratej prenosnej jednotky sa zobrazuje ikona „ ”. R Ak chcete zrušiť výber prenosnej jednotky, stlačte znova M N. a MOKN 3 Vymazanie všetkých blokovaných čísel 1 2 3 4 5 M N#217 MbN: “Jednotlivé číslo” alebo “Rozsah čísel” a MOKN M N a MbN: “Zmazať všetko” a MOKN MbN: “ÁNO” a MOKN MbN: “ÁNO” a MOKN a MeN 4 5 31 KX-HNH100FX_(sk_sk)_1223_ver. 001. pdf 31 2016/12/23 13:14:15 Programovanie Zadajte telefónne číslo alebo predvoľbu čísla, ktorého voľbu chcete obmedziť (max. a MOKN a MeN Pre Vašu informáciu: R Ak máte mobilné zariadenie zaregistrované k hubu, v rámci tejto funkcie si pomocou prenosnej jednotky môžete zvoliť aj svoje mobilné zariadenie. Ďalšie informácie obsahuje Používateľská príručka (str. 44). 6 Registrácia prenosnej jednotky k hubu Ak z nejakých príčin nie je prenosná jednotka , hoci k hubu zaregistrovaná (napr. [. . . ] R Služba hlasovej pošty vášho poskytovateľa telefónnych služieb môže prijímať volania skôr než záznamník odkazov tejto jednotky. 39) na nižšiu hodnotu alebo sa obráťte na poskytovateľa telefónnych služieb. 51 KX-HNH100FX_(sk_sk)_1223_ver. 001. pdf 51 2016/12/23 13:14:17 Užitočné informácie Problém Ovládanie odkazovej schránky telefónu na diaľku nie je možné. Príčina a riešenie R Prístupový kód ovládania na diaľku nie je nastavený. Nastavte prístupový kód ovládania na diaľku (str. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KX-HNH100FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag