Návod na použitie PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KX-HNH100FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KX-HNH100FX


Mode d'emploi PANASONIC KX-HNH100FX
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC KX-HNH100FX (1120 ko)

návod na obsluhu PANASONIC KX-HNH100FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Systém domácej siete Digitálna bezšnúrová prenosná jednotka Model KX-HNH100FX Pred prvým použitím si prečítajte časť „Príprava”, str. 10. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. [. . . ] MOKN a MeN Blokovanie obťažujúcich hovorov Táto funkcia slúži na odmietnutie hovorov od neželaných volajúcich (iba s aktivovanou službou ID volajúceho). Pri ukladaní telefónnych čísel do pamäte zoznamu blokovaných volaní (max. 250) sú k dispozícii nasledujúce možnosti. – “Jednotlivé číslo”: Zariadenie môže zamedziť príjem hovoru z určitých telefónnych čísel. 1 2 3 4 5 1 2 Uloženie širšieho rozsahu čísel M N#217 MbN: “Rozsah čísel” a MOKN 30 KX-HNH100FX_(sk_sk)_1223_ver. 001. pdf 30 2016/12/23 13:14:15 Programovanie 3 4 5 M N a MbN: “Pridať” a MOKN Zadajte požadované číslo (max. R Ak chcete vymazať číslicu, stlačte tlačidlo MCN. MOKN a MeN Ďalšie nastavenia Zmena názvu prenosnej jednotky Názov svojej prenosnej jednotky si môžete prispôsobiť. To pomáha ľahko rozpoznávať prenosné jednotky pri vnútorných volaniach (interkome), prepájaní s inými prenosnými jednotkami a pod. Môžete si zvoliť, či sa má v pohotovostnom stave zobrazovať názov prenosnej jednotky. Štandardne je nastavený režim “NIE”. Ak zvolíte “ÁNO” bez zadania názvu prenosnej jednotky, bude sa zobrazovať “Prenos. j 1” – “Prenos. j 6”. Blokovanie prichádzajúcich hovorov, ktoré nemajú telefónne čísla Pre prichádzajúce hovory, ktoré neposkytujú svoje telefónne číslo (napríklad volajúci je utajený), môžete nastaviť ich odmietnutie. 1 2 M N#240 MbN: Zvoľte požadované nastavenie. a MOKN a MeN 1 2 3 M N#104 Prezeranie/úprava/mazanie čísel blokovaných volaní 1 2 3 4 M N#217 MbN: “Jednotlivé číslo” alebo “Rozsah čísel” a MOKN MbN: Zvoľte požadovaný záznam. R Operáciu ukončíte stlačením tlačidla MeN. Úprava čísla: M N a Upravte číslo. a MOKN a MeN Vymazanie čísla: M N a MbN: “ÁNO” a MOKN a MeN Zadajte požadovaný názov (max. a MOKN MbN: Zvoľte požadované nastavenie. a MOKN 2-krát a MeN Nastavenie obmedzenia voľby Na vybraných prenosných jednotkách môžete obmedziť možnosť voľby určitých telefónnych čísel. Touto funkciou môžete zakázať voľbu 6 telefónnych čísel na zvolených prenosných jednotkách. Ak prostredníctvom tejto funkcie zadáte predvoľbu (smerový znak), zvolené prenosné jednotky nebudú môcť do príslušného okruhu volať. Pre Vašu informáciu: R Počas úprav sa stlačením číselného tlačidla požadovaná číslica pridá, stlačením tlačidla MCN sa vymaže. 1 2 M N#256 Zadajte PIN kód hubu (štandardný kód: “0000”). R Ak zabudnete PIN kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. MbN: Zvoľte si požadovanú jednotku. a M N R Zobrazia sa všetky prenosné jednotky zaregistrované k hubu. R Vedľa čísla vybratej prenosnej jednotky sa zobrazuje ikona „ ”. [. . . ] R Zadali ste nesprávny prístupový kód pre ovládanie na diaľku. Ak ste zabudli prístupový kód pre ovládanie na diaľku, otvorte prostredie nastavovania prístupového kódu a overte si aktuálny kód (str. R Odkazová schránka telefónu je vypnutá. Aby sa dal záznamník odkazov na diaľku zapnúť, musí byť aktivovaný (str. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KX-HNH100FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag