Návod na použitie PANASONIC HNS043E

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HNS043E bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HNS043E


PANASONIC HNS043E : Stiahnuť kompletný návod (793 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PANASONIC HNS043E (5630 ko)

návod na obsluhu PANASONIC HNS043E

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť zaznamenávaný obraz a zvuk.  Ak je činnosť fotoaparátu nepriaznivo ovplyvnená magnetickým poľom iného zariadenia a fotoaparát prestane fungovať správne, vypnite ho a vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér. Následne batériu opäť vložte a/alebo pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite. [. . . ] Kondenzát môže objektív znečistiť a môže spôsobiť pleseň a nesprávne fungovanie, preto buďte v nasledujúcich situáciách opatrní: – keď v chladnom počasí prenesiete fotoaparát zvonka dovnútra, – keď fotoaparát prenesiete do klimatizovaného automobilu, – keď na objektív fúka studený vzduch priamo z klimatizačného zariadenia, – vo vlhkých priestoroch.  Keď vojdete do priestoru s inou teplotou, vložte fotoaparát do plastového vrecka a pred jeho použitím počkajte, kým sa prispôsobí novým podmienkam. Ak dôjde ku kondenzácii, vypnite fotoaparát a nechajte ho tak dve hodiny. Keď sa teplota fotoaparátu priblíži teplote okolia, kondenzát sa sám odparí. 4  Dodávané príslušenstvo  [Po vybalení si skontrolujte dodaný obsah] Pri vyberaní objektívu z obalu skontrolujte objektív a príslušenstvo, ktoré je súčasťou výbavy, ako aj jeho vonkajší vzhľad a funkcie, aby ste overili, či počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. V prípade, že zistíte akékoľvek problémy, pred použitím výrobku sa skontaktujte s predajcom. Katalógové čísla boli platné k januáru 2014, podliehajú však zmenám. Prehľad súčastí a ich funkcií 1 Šošovka objektívu 2 Clonový krúžok 1 Úložné vrecko na objektív 2 Slnečná clona 3 Kryt objektívu 4 Zadný kryt objektívu (Pri zakúpení sú zadný kryt objektívu aj kryt objektívu nasadené na vymeniteľnom objektíve. ) Jeho otočením nastavíte hodnotu clony.  Ak nastavíte fotoaparát do režimu automatickej expozície s prioritou clony alebo režimu manuálneho nastavenia expozície, aktívna bude hodnota clony nastavená krúžkom.  Ak nastavíte clonový krúžok do polohy [A], aktívna bude hodnota clony nastavená fotoaparátom. 3 Zaostrovací krúžok Otáčaním krúžku zaostrujete obraz v režime manuálneho zaostrovania (MF). 5 4 Prepínač [AF/MF] Umožňuje prepínanie medzi automatickým zaostrovaním (AF) a manuálnym zaostrovaním (MF). Ak nastavíte [MF], môžete zaostrovať pomocou zaostrovacieho krúžku.  Keď prepínač [AF/MF] objektívu alebo nastavenie fotoaparátu nastavíte na [MF], aktívne je manuálne zaostrovanie (MF). 5 Prepínač [O. I. S. ] (Optická stabilizácia obrazu) Po pripojení objektívu k fotoaparátu bude funkcia stabilizácie obrazu nastavená na aktiváciu, ak je prepínač optickej stabilizácie obrazu [O. I. S. ] nastavený do polohy [ON] (Zap. ).  Ak používate statív, odporúčame vám nastaviť prepínač optickej stabilizácie obrazu [O. I. S. ] do polohy [OFF] (Vyp. ).  Funkcia stabilizácie obrazu nemusí byť účinná v týchto prípadoch: – ak sa fotoaparát nadmerne chveje, – ak pri snímaní pohybujúcich sa objektov fotoaparátom sledujete pohyb snímaného objektu, – ak používate digitálny zoom, – ak je pri snímaní vnútri alebo v dôsledku slabého osvetlenia expozičný čas dlhší. 6 Označenie uchytenia objektívu 7 Kontakty Poznámka  Ak objektív nakloníte, môže dôjsť k pohybu šošoviek vo vnútri.  Ak vypnete fotoaparát, nastaví sa znížená hodnota clony.  Pri snímaní blízkych objektov pomocou blesku bude objektív prekážať svetlu blesku, a preto môže byť časť záberu tmavá.  Keď pri snímaní videozáznamov používate automatické zaostrovanie, môžu sa zaznamenať prevádzkové zvuky. [. . . ]  Použitím rozpúšťadiel môžete objektív poškodiť alebo sa môže začať odlupovať farba.  Prach alebo odtlačky prstov utrite mäkkou suchou handričkou.  Nečistoty a prach zo zaostrovacieho krúžku a clonového krúžku utrite suchou protiprachovou handričkou. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HNS043E

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HNS043E začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag