Návod na použitie PANASONIC HFS014042

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HFS014042 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HFS014042


PANASONIC HFS014042 : Stiahnuť kompletný návod (1144 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC HFS014042

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ]  Micro Four Thirds™ a logo Micro Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných štátoch.  G MICRO SYSTEM je systém výmeny objektívov pre digitálne fotoaparáty LUMIX založený na štandarde Micro Four Thirds System. [. . . ]  Keď vojdete do priestoru s inou teplotou, vložte fotoaparát do plastového vrecka a pred jeho použitím počkajte, kým sa prispôsobí novým podmienkam. Ak dôjde ku kondenzácii, vypnite fotoaparát a nechajte ho tak približne dve hodiny. Keď sa teplota fotoaparátu vyrovná s teplotou okolitého prostredia, kondenzát sa sám odparí. 4 Dodávané príslušenstvo [Po vybalení si skontrolujte dodaný obsah] Pri vyberaní objektívu z obalu skontrolujte objektív a príslušenstvo, ktoré je súčasťou výbavy, ako aj jeho vonkajší vzhľad a funkcie, aby ste overili, či počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Ak zistíte problém, ešte pred použitím zariadenia sa obráťte na predajcu. Čísla výrobkov boli platné v marci 2010, podliehajú však zmenám. Pripojenie/odpojenie objektívu  Prečítajte si tiež informácie o pripojení a odpojení objektívu uvedené v návode na obsluhu fotoaparátu.  Pripojenie objektívu 1  Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Otočte zadný kryt objektívu a odnímte ho. A: Zadný kryt objektívu 2 1 2 3 4 Vrecko na objektív Slnečná clona Kryt objektívu Zadný kryt objektívu (Pri zakúpení je kryt objektívu a zadný kryt objektívu nasadený na vymeniteľnom objektíve. ) • Pri pripájaní objektívu dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo na uvoľnenie objektívu C. • Pri pripájaní objektívu dávajte pozor, aby objektív smeroval kolmo na telo fotoaparátu. V opačnom Objektív priložte k telu fotoaparátu tak, aby sa červené označenia uchytenia objektívu B na tele fotoaparátu a objektíve nachádzali proti sebe, a otočte objektív v smere šípky tak, aby ste počuli cvaknutie. 5 prípade by sa uchytenie objektívu mohlo poškrabať. • Skontrolujte, či ste objektív upevnili správne.  Pripojenie slnečnej clony (dodané príslušenstvo) Slnečnú clonu nasaďte na objektív tak, aby jej kratšie výstupky boli na hornej a dolnej strane, a potom ju otočte v smere šípky, až kým sa nezastaví.  Odpojenie objektívu  Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie objektívu D a zároveň otočte objektív čo najviac v smere šípky, čím ho odpojíte. • Na objektív nasaďte zadný kryt objektívu, aby sa nepoškrabali kontakty. • Aby sa dovnútra fotoaparátu nedostali nečistoty alebo prach, na telo fotoaparátu nasaďte kryt. E: Nastavenie na značku  Nasadenie a odpojenie krytu objektívu  Dbajte na to, aby ste kryt objektívu nestratili.  Dočasné uskladnenie slnečnej clony 1 Slnečnú clonu otočte v smere šípky a odpojte ju. 6 2 Slnečnú clonu prevráťte naopak a znova ju nasaďte rovnakým spôsobom. • Pri snímaní s bleskom a nasadenou slnečnou clonou sa môže stať, že spodná časť záberu bude tmavá (vinetácia) a používanie blesku nebude možné, pretože blesk môže byť zatienený slnečnou clonou. • Ak pri snímaní v tmavom prostredí používate funkciu pomocného osvetlenia pri automatickom zaostrovaní, odpojte slnečnú clonu.  Nasadenie filtrov  Ak používate 2 alebo viac ochranných MC filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LMC52), PL filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LPL52) alebo ND filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LND52), alebo ak používate hrubé ochranné filtre a/alebo filtre, môže dochádzať k vinetácii.  Ak filter príliš utiahnete, môže sa stať, že ho nebudete môcť odpojiť.  Kryt objektívu je možné nasadiť, aj keď je k objektívu už pripojený filter. [. . . ] Na čistenie sklenej časti objektívu a vonkajšieho krytu nepoužívajte benzín, riedidlo, lieh ani iné podobné čistiace prostriedky.  Používaním rozpúšťadiel môžete objektív poškodiť alebo sa môže začať odlupovať farba. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HFS014042

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HFS014042 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag