Návod na použitie PANASONIC HC-X1000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HC-X1000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HC-X1000


PANASONIC HC-X1000 : Stiahnuť kompletný návod (2724 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC HC-X1000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu 4K videokamera Model HC-X1000 Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a tento návod si odložte, aby ste ho mali k dispozícii v prípade potreby. Podrobnejšie prevádzkové pokyny sú dostupné v dokumente „Návod na obsluhu“ (vo formáte PDF). Ak si ho chcete prečítať, stiahnite si ho z nasledujúcej webovej stránky. https://eww. pavc. panasonic. co. jp/hdw/oi/X1000/index. html  Kliknite na požadovaný jazyk. * Na čítanie a tlač návodu na obsluhu (vo formáte PDF) budete potrebovať program Adobe Reader. [. . . ] Pri odpájaní batériu držte a dávajte pozor, aby vám nespadla. ( 21) Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie batérie a zároveň odpojte batériu. Batériu vložte tak, aby zapadla na svoje miesto s cvaknutím. Dĺžka nabíjania a záznamový čas Trvanie nabíjania a disponibilný záznamový čas   Teplota: 25 °C/vlhkosť: relatívna vlhkosť 60 % Pri použití hľadáčika (časy uvedené v zátvorkách platia pri použití LCD displeja) Model batérie [napätie/kapacita (minimálne)] Dodaná batéria/VW-VBD58 (voliteľné príslušenstvo) [7, 2 V/5800 mAh]   Dĺžka nabíjania Režim snímania Záznamový formát Maximálny nepretržitý záznamový čas 5h (4 h 40 min) Skutočný záznamový čas 2 h 35 min (2 h 30 min) 6 h 20 min MP4 (LPCM) [4K/50p 150M] Podrobnosti nájdete v dokumente „Návod na obsluhu“ (vo formáte PDF). „h“ je skratka pre hodiny, „min“ pre minúty a „s“ pre sekundy. 17   Tieto časy sú len orientačné. Uvedená dĺžka nabíjania sa vzťahuje na nabíjanie úplne vybitej batérie. Dĺžka nabíjania a záznamový čas závisia od podmienok pri používaní, napr. Záznamový čas závisí aj od nastavenia položky [REC FORMAT] (Záznamový formát). Skutočný záznamový čas predstavuje disponibilný záznamový čas s opakovaným prerušovaním a opätovným spúšťaním snímania, vypínaním a zapínaním videokamery, posúvaním ovládača zoomu a podobnými úkonmi. Batérie sa pri používaní alebo nabíjaní zahrievajú. Nie je to porucha.   Ukazovateľ zostávajúcej kapacity batérie  Počas vybíjania batérie sa indikácia zodpovedajúcim spôsobom mení. Ak sa batéria vybije, indikátor bude blikať načerveno. Zapojenie do zásuvky sieťového napájania Keď je pripojený sieťový adaptér, videokamera je v pohotovostnom režime. Kým je sieťový adaptér zapojený do elektrickej siete, primárny obvod je stále pod napätím. Dôležité upozornenie:  Použite dodaný sieťový adaptér. Nepoužívajte sieťový adaptér iného zariadenia.  Sieťový prívod nepoužívajte s iným zariadením, pretože je určený výhradne pre túto videokameru. Taktiež nepoužívajte sieťový prívod z iných zariadení na napájanie tejto videokamery. 1 2  Sieťový prívod zapojte do sieťového adaptéra a potom do zásuvky sieťového napájania. Kábel sieťového adaptéra pripojte k vstupnému konektoru jednosmerného napájania [DC IN]. Pred odpojením sieťového adaptéra vždy nastavte vypínač na OFF (Vyp. ) a uistite sa, že indikátor stavu nesvieti. ( 21)   Konektory zasuňte až na doraz. Aj keď pri zázname používate na napájanie sieťový adaptér, nechajte vo videokamere vloženú aj batériu. Umožní vám to pokračovať v snímaní aj pri výpadku prúdu alebo ak sa sieťový adaptér náhodou odpojí od zásuvky sieťového napájania. 18 Príprava Príprava SD kariet Videokamera umožňuje záznam videozáznamov alebo statických záberov na SD kartu. Táto videokamera (zariadenie kompatibilné so štandardom SDXC) je kompatibilná s pamäťovými SDHC kartami a pamäťovými SDXC kartami. Ak používate pamäťovú SDHC kartu/pamäťovú SDXC kartu v inom zariadení, skontrolujte, či je dané zariadenie kompatibilné s týmito pamäťovými kartami. Karty, ktoré môžete používať v tejto videokamere  Informácie o rýchlostných špecifikáciách na snímanie videozáznamov  Potrebná karta sa líši v závislosti od nastavenia položiek [REC MODE] (Režim snímania) a [REC FORMAT] (Záznamový formát). Použite kartu, ktorá vyhovuje nasledujúcim špecifikáciách rýchlostných tried SD alebo rýchlostných tried UHS. [. . . ] Záznamový formát statických záberov: Zodpovedajúci JPEG (Design rule for Camera File system, založené na štandarde Exif 2. 2) Informácie o rozlíšení statických záberov a počte záberov, ktoré je možné nasnímať, nájdete v návode na obsluhu (vo formáte PDF). Záznamové médiá: Pamäťová SDHC karta/pamäťová SDXC karta; UHS-I podporované Podrobnejšie informácie o SD kartách, ktoré je možné používať v tejto videokamere, nájdete na strane 19. 39 Obrazový snímač: Obrazový snímač MOS typ 1/2, 3 (1/2, 3“) Celkovo približne 18 910 000 Počet efektívnych obrazových bodov: Videozáznamy/statické zábery: približne 8 290 000 (16:9/3840×2160), približne 8 850 000 (17:9/4096×2160) Objektív: Optický zoom s aut. clonou (AF v plnom rozsahu) IR ON/OFF (Infračervené snímanie podporované) Hodnota F (ohnisková vzdialenosť) F1, 8 až F3, 6 (Ohnisková vzdialenosť: 4, 08 mm až 81, 6 mm) Ekvivalentné 35 mm filmu: Videozáznamy/statické zábery: 30, 8 mm až 626, 0 mm (16:9/3840×2160)/ 29, 5 mm až 600, 0 mm (17:9/4096×2160) Minimálna vzdialenosť zaostrenia: približne 3, 0 cm (širokouhlé snímanie)/ približne 1, 5 m (teleskopické snímanie) Priemer filtra: 49 mm ND filter: Výstup videosignálu: Úroveň výstupu videosignálu HDMI Typ A konektora: HDMI™ 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p Úroveň výstupu videosignálu AV konektora: 1, 0 V(š-š), 75 Ω Výstup zvuku: Úroveň výstupu zvukového signálu HDMI Typ A konektora: Lineárna PCM Úroveň výstupu zvukového signálu AV konektora (linkový výstup): 2 kanály Výstup slúchadiel: 3, 5 mm stereofónny minikonektor Konektor na diaľkové ovládanie kamery: 2, 5 mm super minikonektor ×1 (ZOOM S/S) 3, 5 mm minikonektor ×1 (FOCUS/IRIS) Zvukové vstupné konektory XLR: XLR (kolík 3) ×2 (INPUT1/INPUT2) LINE: 0 dBu/+4 dBu/ (prepínanie pomocou menu) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (prepínanie pomocou menu) USB rozhranie: Super Speed USB (USB 3. 0), [DEVICE]: USB konektor Typ Micro B, funkcia čítačky (bez podpory ochrany autorských práv), [HOST]: USB konektor Typ A, USB funkcia hostiteľa (pre USB HDD*2), napájanie zo zbernice podporované *2 USB HDD (USB pevné disky) s kapacitou 32 GB alebo nižšou alebo kapacitou nad 2 TB nie je možné použiť OFF (Vyp. ), 1/4, 1/16, 1/64 Zoom: 20× optický zoom, 40× i. Zoom*1, 2×/5×/10× digitálny zoom *1 Keď je rozlíšenie v položke [REC FORMAT] (Záznamový formát) 1920×1080 alebo nižšie Funkcia stabilizácie obrazu: Keď je rozlíšenie v položke [REC FORMAT] (Záznamový formát) 1920×1080 alebo nižšie: Optická (s 5-osovou Hybrid O. I. S. ) Keď je položka [REC FORMAT] (Záznamový formát) nastavená na nastavenie s rozlíšením C4K (4096×2160) alebo 4K (3840×2160): Optická (s Power O. I. S. ) Displej: 8, 8 cm (3, 5-palcový) širokouhlý LCD displej (približne 1 152 000 bodov) Hľadáčik: 1, 15 cm (0, 45-palcový) širokouhlý EVF hľadáčik (ekvivalentné približne 1 226 000 bodov) Mikrofón: Stereofónny mikrofón Minimálne požadované osvetlenie: približne 4 lx (1/25 so super ziskom 30 dB) Pri infračervenom snímaní: približne 0 lx Rozmery: 160 mm (Š) × 170 mm (V) × 315 mm (H) (vrátane vyčnievajúcich častí a okulára) Hmotnosť: približne 1550 g [bez batérie (dodávané príslušenstvo) a SD karty (voliteľné príslušenstvo)] 40 Prevádzková hmotnosť: približne 1780 g [s batériou (dodávané príslušenstvo) a SD kartou (voliteľné príslušenstvo)] Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C Prevádzková vlhkosť: relatívna vlhkosť 10 % až 80 % Dĺžka prevádzky s napájaním z batérie: Údaje sú uvedené na strane 17 Bezdrôtový vysielač: Podpora štandardu: IEEE802. 11b/g/n Použitý frekvenčný rozsah: Stredná frekvencia 2 412 MHz až 2 462 MHz [11 kanálov] Metóda šifrovania: vyhovuje Wi-Fi WPA™/ WPA2™/WEP Metóda prístupu: režim infraštruktúry NFC: V súlade so štandardom; ISO/IEC 18092 NFC-F (pasívny režim) Sieťový adaptér Bezpečnostné informácie Napájanie: Striedavé napätie 110 V až 240 V, 50/60 Hz Príkon: 42 W Výstup jednosmerného napätia: Jednosmerné napätie 12 V; 2, 5 A Rozmery: 115 mm (Š) × 37 mm (V) × 57 mm (H) Hmotnosť: približne 210 g Nabíjačka batérie Bezpečnostné informácie Napájanie: Striedavé napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz Príkon: 0, 4 A Výstup jednosmerného napätia: Jednosmerné napätie 8, 4 V; 1, 2 A Rozmery: 70 mm (Š) × 44, 5 mm (V) × 116 mm (H) Hmotnosť: približne 160 g Ďalšie informácie Informácie o autorských právach  Dôsledne dodržiavajte zákony na ochranu autorských práv Záznam a kopírovanie komerčne distribuovaných materiálov na páskach alebo diskoch, alebo iného publikovaného materiálu s iným cieľom ako na súkromné použitie, sa považujú za porušenie autorských práv. Záznam niektorých materiálov môže byť obmedzený aj v prípade používania na súkromné účely.  Označenie HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HC-X1000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HC-X1000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag