Návod na použitie PANASONIC HC-X1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HC-X1 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HC-X1


PANASONIC HC-X1 : Stiahnuť kompletný návod (41092 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC HC-X1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu 4K videokamera Model HC-X1 Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a tento návod si odložte, aby ste ho mali k dispozícii v prípade potreby. Bezpečnostné informácie Pre trojkolíkovú sieťovú zástrčku ■ Upozornenia týkajúce sa sieťového prívodu V záujme vlastnej bezpečnosti si pozorne prečítajte nasledujúci text. Toto zariadenie sa pre vašu bezpečnosť a pohodlie dodáva s tvarovanou trojkolíkovou sieťovou zástrčkou. V tejto zástrčke sa nachádza 5 A poistka. Ak je potrebné poistku vymeniť, je nevyhnutné, aby mala náhradná poistka nominálnu hodnotu 5 ampérov a vyhovovala ASTA alebo BSI norme BS1362. [. . . ] (Napríklad) Keď je položka [SYSTEM FREQ] (Systémová frekvencia) nastavená na [59. 94Hz], rýchlosť uzávierky nie je možné nastaviť na hodnotu menšiu ako 1/120. ● Funkcie [BLACK FADE] (Stmievanie/roztmievanie, čierna) a [WHITE FADE] (Stmievanie/roztmievanie, biela) sa deaktivujú. (  86) ● Aj keď hneď po spustení snímania stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia snímania, môže chvíľu trvať, kým sa snímanie zastaví. ● Maximálny nepretržitý záznamový čas pre jednu scénu v režime extra pomalého snímania sa líši v závislosti od snímkovej frekvencie v položke [REC FORMAT] (Záznamový formát). Po uplynutí určitého času od spustenia snímania sa snímanie zastaví a o niekoľko sekúnd neskôr sa automaticky reštartuje. Snímková frekvencia v položke [REC FORMAT] (Záznamový formát) 29, 97p, 25, 00p 23, 98p ● „hˮ je skratka pre hodiny, „minˮ pre minúty a „sˮ pre sekundy. Maximálny nepretržitý záznamový čas pre jednu scénu 2 h 30 min 2h [SLOT SEL] (Výber slotu) ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [SLOT SEL] (Výber slotu). (  82) Umožňuje vám zmeniť slot na kartu použitý na snímanie videozáznamov alebo médium na prehrávanie. ● Nastavenie môžete zmeniť v nasledujúcich situáciách: –  očas pozastavenia snímania v režime snímania, p – počas zobrazenia obrazovky miniatúr v režime prehrávania (  113),  –  eď je zvolený zoznam podľa dátumu (  119). k [LCD/EVF OUTPUT] (Výstup na LCD/hľadáčik) ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [LCD/EVF OUTPUT] (Výstup na LCD/ hľadáčik). (  82) Týmto sa mení spôsob zapínania/vypínania LCD displeja a hľadáčika. (  32) - 104 - [LOW GAIN] (Nízky zisk) ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [LOW GAIN] (Nízky zisk). (  82) Umožňuje zmenu hodnoty zisku na nízky zisk. (  69) ● Túto položku nie je možné nastaviť počas zmrazenia obrazu. (  89) [MID GAIN] (Stredne veľký zisk) ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [MID GAIN] (Stredne veľký zisk). (  82) Umožňuje zmenu hodnoty zisku na stredne veľký zisk. (  69) ● Túto položku nie je možné nastaviť počas zmrazenia obrazu. (  89) [HIGH GAIN] (Vysoký zisk) ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [HIGH GAIN] (Vysoký zisk). (  82) Umožňuje zmenu hodnoty zisku na vysoký zisk. (  69) ● Túto položku nie je možné nastaviť počas zmrazenia obrazu. (  89) [MENU] ● Programovateľnému tlačidlu USER priraďte funkciu [MENU]. (  82) Umožňuje vyvolanie zobrazenia menu. - 105 - Snímanie Praktické funkcie A Tlačidlo BARS B Prepínač ND FILTER C Tlačidlo DISP/MODE CHK Obrazovka s farebnými pruhmi Tlačidlo BARS Stlačením tlačidla BARS preneste obrazovku s farebnými pruhmi na externý monitor, aby ste ich mohli upraviť. [. . . ] Nastavenie zisku: voliace (prepínacie) tlačidlo L/M/H (Nízky/ Stredne veľký/Vysoký) V normálnom režime: 0 dB až 24 dB Keď je aktivovaná [EXTENDED SENSITIVITY] (Rozšírená citlivosť): –3 dB až 24 dB ● Nastaviteľné v krokoch po 1 dB (automatické nastavenie je možné priradiť aj L/M/H. ) ● Keď je tlačidlu USER priradená funkcia [SUPER GAIN] (Super zisk): 30 dB alebo 36 dB Nastavenie farebnej teploty: [ATW] (Aut. sledovanie vyváženia bielej), [ATW LOCK] (Uzamknutie aut. sledovania vyváženia bielej), [Ach], [Bch], prednastavené 3200K, prednastavené 5600K, VAR (2000K až 15000K) - 226 - Rýchlosť uzávierky: Keď [SYSTEM FREQ] (Systémová frekvencia) = [59. 94Hz] ● Režim 60i/60p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sek. ● Režim 30p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sek. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HC-X1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HC-X1 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag