Návod na použitie PANASONIC HC-X1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HC-X1 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HC-X1


PANASONIC HC-X1 : Stiahnuť kompletný návod (41092 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC HC-X1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu 4K videokamera Model HC-X1 Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a tento návod si odložte, aby ste ho mali k dispozícii v prípade potreby. Bezpečnostné informácie Pre trojkolíkovú sieťovú zástrčku ■ Upozornenia týkajúce sa sieťového prívodu V záujme vlastnej bezpečnosti si pozorne prečítajte nasledujúci text. Toto zariadenie sa pre vašu bezpečnosť a pohodlie dodáva s tvarovanou trojkolíkovou sieťovou zástrčkou. Ak je potrebné poistku vymeniť, je nevyhnutné, aby mala náhradná poistka nominálnu hodnotu 5 ampérov a vyhovovala ASTA alebo BSI norme BS1362. značka ASTA Ak je zástrčka vybavená odnímateľným krytom poistky, musíte sa uistiť, že je po výmene poistky znovu založený na pôvodné miesto. [. . . ] ● Počas zobrazenia farebných pruhov sa bude z konektora slúchadiel a konektora výstupu do príslušného externého zariadenia vysielať testovací tón. ● V závislosti od nastavenia položky [BARS TYPE] (Typ pruhov) sa zobrazia rôzne farebné pruhy. (  173) ● Frekvencia testovacieho tónu, ktorý sa vysiela počas zobrazenia farebných pruhov, závisí od nastavenia nasledujúcich položiek: – SYSTEM FREQ] (Systémová frekvencia) (  160), [ –  nímková frekvencia v položke [REC FORMAT] (Záznamový formát) (  161). s Nastavenie systémovej frekvencie 59, 94 Hz 50, 00 Hz Snímkové frekvencie Všetky snímkové frekvencie 24, 00p 50, 00p/50, 00i/25, 00p Frekvencia testovacieho tónu 1 kHz 997 Hz - 106 - ● Hlasitosť testovacieho tónu závisí od nastavenia položky [TEST TONE] (Testovací tón). (  190) ● Farebné pruhy môžete nasnímať ako videozáznam. ● Ak stlačíte tlačidlo BARS počas snímania farebných pruhov ako videozáznamu, môžete ukončiť zobrazenie farebných pruhov. Ak ich chcete znovu zobraziť, zastavte snímanie a stlačte tlačidlo BARS. ND filter Pomocou prepínača ND filtra môžete prepínať nastavenie vstavaného optického ND filtra. (Tento filter upravuje množstvo svetla. ) ● Túto funkciu použite pri snímaní jasne osvetleného objektu vonku pod jasnou oblohou, ktorá spôsobuje, že obraz na displeji vyzerá biely. Posuňte prepínač ND filtra. A Nastavenie ND filtra B Odporúčané nastavenie ND filtra 1/64: 1/16: 1/4: OFF (Vyp. ): Znižuje množstvo svetla na 1/64. ND filter sa nepoužíva. ● Ak sa zvolené nastavenie 1/64, 1/16 alebo 1/4 nezhoduje s nastavením ND filtra odporúčaným videokamerou, na displeji sa zobrazí odporúčané nastavenie, približne 5 sekúnd bude blikať a potom zmizne. ● Odporúčané nastavenie ND filtra sa nemusí zobraziť správne v príliš tmavých scénach. - 107 - Prepínanie zobrazenia indikátorov/informácií o režime Tlačidlo DISP/MODE CHK Keď stlačíte tlačidlo DISP/MODE CHK, zmiznú všetky indikátory na displeji, okrem zobrazenia počítadla, časovej pečiatky*, zebrového vzoru, ukazovateľa a bezpečnej zóny. (  203) * Keď je položka [DATE/TIME] (Dátum/Čas) nastavená na [TIME] (Čas), [DATE] (Dátum) alebo [DATE&TIME] (Dátum a čas) ● Ak chcete nastavenie zrušiť, stlačte tlačidlo DISP/MODE CHK. ■ Zobrazenie informácií o režime Najprv podržte stlačené tlačidlo DISP/MODE CHK, aby sa zobrazila obrazovka informácií o režime. Pri každom stlačení tlačidla sa režim zobrazenia obrazovky prepne v nasledujúcom poradí: Zobrazenie informácií o režime 1 → Zobrazenie informácií o režime 2 → Zobrazenie informácií o režime 3 → Zobrazenie informácií o režime 4 → Zobrazenie informácií o režime 5 → Normálne zobrazenie Zobrazenie informácií o režime 1: Zobrazenie informácií o režime 2: Zobrazenie informácií o režime 3: Zobrazí sa zoznam funkcií priradených tlačidlám USER (USER1 až 9). Zobrazia sa názvy dané jednotlivým číslam scén súboru scény. Zobrazia sa nastavenia priradené tlačidlu GAIN ([GAIN L] (Zisk N)/ [GAIN M] (Zisk S)/[GAIN H] (Zisk V)), nastavenia režimu vyváženia bielej priradené tlačidlu WHITE BAL ([WHITE BAL A] (Vyváženie bielej A)/[WHITE BAL B] (Vyváženie bielej B)/[WHITE BAL PRST] (Vyváženie bielej prednastavené)) a stav nastavenia režimov vyváženia bielej [Ach] a [Bch] ([AWB A] (Aut. Zobrazia sa nastavenia pre položky [REMOTE REC] (Snímanie na diaľku), [REMOTE REC LINK] (Spojenie pre snímanie na diaľku), [HDMI TC OUTPUT] (Výstup čas. kódu z HDMI), [CAMERA NUMBER] (Číslo videokamery), [SUB REC BUTTON] (Sekundárne tlačidlo snímania) a [SUB ZOOM] (Sekundárny zoom). Zobrazia sa nastavenia pre položky [AUDIO LOW CUT CH1] (Vysoký priepust zvuku pre kanál 1), [AUDIO LOW CUT CH2] (Vysoký priepust zvuku pre kanál 2), [AUDIO LEVEL CH1] (Úroveň zvuk. signálu pre kanál 1), [AUDIO LEVEL CH2] (Úroveň zvuk. signálu pre kanál 2), [INPUT1 LINE LEVEL] (Linková úroveň vstupu 1), [INPUT2 LINE LEVEL] (Linková úroveň vstupu 2), [INPUT1 MIC LEVEL] (Mikrofónová úroveň vstupu 1) a [INPUT2 MIC LEVEL] (Mikrofónová úroveň vstupu 2). Zobrazenie informácií o režime 4: Zobrazenie informácií o režime 5: - 108 - Snímanie Používanie ovládacích ikon Môžete používať praktické funkcie – stačí jednoducho použiť dotykový displej. 1 Pri zobrazení obrazovky snímania sa dotknite ● Zobrazia sa ovládacie ikony. LCD displeja. 2 Dotknite sa požadovanej ovládacej ikony. , , atď. Informácie o ovládaní nájdete na uvedených stranách. Číslo scény v položke [FILE SELECT] (Výber súboru) (  151) Ikona tlačidla USER (  83) ● Ak sa dotknete displeja počas zobrazenia ovládacej ikony alebo ak sa ikony nedotknete určitý čas, ikona zmizne. Ak ju chcete znova zobraziť, dotknite sa displeja. - 109 - Snímanie Používanie krokovacieho ovládača A Krokovací ovládač Voľba/nastavenie položiek Pomocou krokovacieho ovládača môžete voliť a nastavovať položky menu (  40) a pod. 1 Otáčaním krokovacieho ovládača ● Zvolená položka sa zvýrazní žltou. pri zobrazení menu a pod. [. . . ] Počas snímania záberov sa toto číslo nezmení, kým počet záberov, ktoré je možné nasnímať, neklesne na 9999 alebo menej. ● Počet záberov, ktoré je možné nasnímať, závisí od podmienok pri snímaní a typu karty použitej na záznam. ● Kapacita pamäte uvedená na štítku SD karty je súčtom kapacity použitej na ochranu autorských práv a správu, a kapacity využiteľnej vo videokamere, počítači a pod. - 225 - Ďalšie informácie Technické údaje 4K videokamera Všeobecné Napájanie: jednosmerné napätie 7, 28 V (pri napájaní z batérie) jednosmerné napätie 12 V (pri použití sieťového adaptéra) Príkon: 19, 7 W (pri použití LCD displeja) označuje bezpečnostné informácie Okolitá prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C Okolitá prevádzková vlhkosť: relatívna vlhkosť 10 % až 80 % (bez kondenzácie) Hmotnosť: približne 2, 0 kg (len telo, bez slnečnej clony, batérie a príslušenstva) približne 2, 4 kg (vrátane slnečnej clony, dodanej batérie a okulára) Rozmery (Š × V × H): 173 mm × 195 mm × 346 mm (bez okulára a výčnelkov) Kamerová jednotka Snímacie zariadenie: pevný obrazový snímač MOS typu 1, 0 (efektívna veľkosť) Počet obrazových bodov: FHD (1920×1080), UHD (3840×2160): 8, 79 miliónov obraz. bodov Objektív: objektív s optickou stabilizáciou obrazu, 20× optický motorizovaný zoom Hodnota F (ohnisková vzdialenosť) F2, 8 až F4, 5 (f = 8, 8 mm až 176 mm) 35 mm konverzia FHD (1920×1080), UHD (3840×2160): 25, 4 mm až 508, 0 mm 4K (4096×2160) 24, 00p: 24, 0 mm až 480, 0 mm Priemer filtra: 67 mm ND filter: OFF (Vyp. ), 1/4, 1/16, 1/64 Najkratšia vzdialenosť pre snímanie (M. O. D): 1, 0 m od objektívu IR filter: vybavený ovládacou funkciou Zap. / Vyp. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HC-X1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HC-X1 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag