Návod na použitie PANASONIC ESWH90

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC ESWH90 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC ESWH90


PANASONIC ESWH90 : Stiahnuť kompletný návod (809 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC ESWH90

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu IPL Epilátor – prístroj na domáce použitie Model No. ES-WH90 ES-WH90_EU. indb 1 2016/02/01 9:49:01 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ES-WH90_EU. indb 2 2016/02/01 9:49:01                SELECT        SELECT 3 ES-WH90_EU. indb 3 2016/02/01 9:49:01 4 ES-WH90_EU. indb 4 2016/02/01 9:49:01 Návod na obsluhu IPL Epilátor – prístroj na domáce použitie Model č. ES-WH90 Obsah Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . 8 Zamýšľané použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Popis dielov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Miesta používania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informácie o frekvencii a časoch ošetrovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pred použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pri prvom použití prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ako používať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pre zdravú pokožku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kontrolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Otázky a odpovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Životnosť batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vybratie vstavanej dobíjacej batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku Panasonic. [. . . ] *2 Nepoužívajte v oblasti brucha a genitálií. 13 ES-WH90_EU. indb 13 2016/02/01 Informácie o frekvencii a časoch ošetrovania Frekvencia Nohy/Ruky Použite raz za 2 týždne počas prvých 2 mesiacov. mesiaca použite raz za 4 týždne. Podpazušie / Oblasť bikín / Tvár Použite raz týždenne počas prvých 2 mesiacov. mesiaca použite raz za 2 týždne. Informácie o časoch ošetrovania Nohy Ruky Podpazušie Oblasť bikín Tvár Približne 10 minút za sedenie pre obe nohy (približne 190 blesknutí) Približne 5 minút za sedenie pre obe ruky (približne 90 blesknutí) Približne 2 minúty za sedenie pre obe podpazušia (približne 30 blesknutí) Približne 2 minúty za sedenie (približne 30 blesknutí) Približne 3 minúty za sedenie (približne 40 blesknutí) • Najskôr prosím z oblasti ohoľte všetky nežiaduce chĺpky. Použite samostatný holiaci strojček, alebo elektrický holiaci strojček. • Prístroj je odlišný od trvalého odstraňovača chĺpkov. Nežiaduce ochlpenie bude postupne rásť naspäť, ak prestanete prístroj používať. Nabíjanie 1 2 Koncovku kábla v spodnej časti tela prístroja dajte pevne do zásuvky. Pevne zasuňte adaptér do zásuvky. 1 2 • Pripomíname, že pre rozjasnenie tváre sa odporúča používať prístroj raz za 3 dni. • Prístroj nepoužívajte na rovnaké miesto opakovane, aj keď odstránenie nežiaduceho ochlpenia nie je na prvý pohľad zrejmé. Skúste použiť prístroj až raz za 3 dni. (Účinky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo jednotlivej časti tela. ) • Pokiaľ nebol prístroj dlhší čas používaný, používajte ho znovu pri rovnakej frekvencii ako prvé 2 mesiace. • Doba ošetrenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo množstva ochlpenia, oblasti a spôsobu používania. 3 Skontrolujte, či je indikácia nabíjania / lampa svieti. Pri nabíjaní Po ukončení nabíjania Červené svetlo svieti. Červené svetlo zhasne. • Nabíjanie je ukončené po uplynutí asi 3 hodín. • Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity nabíjania. 14 ES-WH90_EU. indb 14 2016/02/01 9:49:01 <Ako zistíte, či je dokončené nabíjanie> Stlačte vypínač s pripojeným sieťovým adaptérom. Indikátor nabíjania / lampa svieti a zhasne po približne 5 sekundách. Pred použitím • Nepoužívajte prístroj na tmavých miestach. Zavrite si prosím oči, keď blýskate na vašu tvár s nástavcom na tvár. Mohlo by to spôsobiť dočasné podráždenie očí. • Tento spotrebič by mal byť používaný len na nahej pokožke bez použitia kozmetiky, pleťových vôd atď. Pri použití krému alebo prostriedkov na holenie (gély, atď. ) opláchnite agenta dôkladne vodou a nechajte suchú pokožku. • Uistite sa, že je oblasť oholená (telo alebo tvár). Pred použitím utrite vodu alebo pot z ošetrovanej oblasti a odstráňte akékoľvek chĺpky prilepené na pokožku. Chĺpky alebo prostriedky na holenie prilepené na pokožke môžu znečistiť svetlovod. [. . . ] Vypnutie prístroja po zablikaní všetkých kontroliek a dvojnásobnom zapípaní prístroja. Prístroj sa vypne počas používania. Prístroj je možné použiť iba niekoľkokrát po nabití. 21 ES-WH90_EU. indb 21 2016/02/01 9:49:02 Problém Prístroj nefunguje ani po stlačení tlačidla zapnutia. Riešenie Pri zapnutí stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (na približne 3 sekundy). (Pozri stranu 14. ) Vybratie vstavanej dobíjacie batérie Pred likvidáciou spotrebiča vyberte vstavané dobíjacie batérie. Uistite sa, že batérie sú zlikvidované v oficiálne určenom mieste, ak existuje. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC ESWH90

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC ESWH90 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag