Návod na použitie PANASONIC ESWH90

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC ESWH90 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC ESWH90


Mode d'emploi PANASONIC ESWH90
Download
návod na obsluhu PANASONIC ESWH90

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu IPL Epilátor – prístroj na domáce použitie Model No. ES-WH90 ES-WH90_EU. indb 1 2016/02/01 9:49:01 Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ES-WH90_EU. indb 2 2016/02/01 9:49:01                SELECT        SELECT 3 ES-WH90_EU. indb 3 2016/02/01 9:49:01 4 ES-WH90_EU. indb 4 2016/02/01 9:49:01 Návod na obsluhu IPL Epilátor – prístroj na domáce použitie Model č. ES-WH90 Obsah Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . 8 Zamýšľané použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Popis dielov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Miesta používania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informácie o frekvencii a časoch ošetrovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pred použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pri prvom použití prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ako používať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pre zdravú pokožku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kontrolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Otázky a odpovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Životnosť batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vybratie vstavanej dobíjacej batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku Panasonic. [. . . ] *2 Nepoužívajte v oblasti brucha a genitálií. 13 ES-WH90_EU. indb 13 2016/02/01 Informácie o frekvencii a časoch ošetrovania Frekvencia Nohy/Ruky Použite raz za 2 týždne počas prvých 2 mesiacov. mesiaca použite raz za 4 týždne. Podpazušie / Oblasť bikín / Tvár Použite raz týždenne počas prvých 2 mesiacov. mesiaca použite raz za 2 týždne. Informácie o časoch ošetrovania Nohy Ruky Podpazušie Oblasť bikín Tvár Približne 10 minút za sedenie pre obe nohy (približne 190 blesknutí) Približne 5 minút za sedenie pre obe ruky (približne 90 blesknutí) Približne 2 minúty za sedenie pre obe podpazušia (približne 30 blesknutí) Približne 2 minúty za sedenie (približne 30 blesknutí) Približne 3 minúty za sedenie (približne 40 blesknutí) • Najskôr prosím z oblasti ohoľte všetky nežiaduce chĺpky. Použite samostatný holiaci strojček, alebo elektrický holiaci strojček. • Prístroj je odlišný od trvalého odstraňovača chĺpkov. Nežiaduce ochlpenie bude postupne rásť naspäť, ak prestanete prístroj používať. Nabíjanie 1 2 Koncovku kábla v spodnej časti tela prístroja dajte pevne do zásuvky. Pevne zasuňte adaptér do zásuvky. 1 2 • Pripomíname, že pre rozjasnenie tváre sa odporúča používať prístroj raz za 3 dni. • Prístroj nepoužívajte na rovnaké miesto opakovane, aj keď odstránenie nežiaduceho ochlpenia nie je na prvý pohľad zrejmé. Skúste použiť prístroj až raz za 3 dni. (Účinky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo jednotlivej časti tela. ) • Pokiaľ nebol prístroj dlhší čas používaný, používajte ho znovu pri rovnakej frekvencii ako prvé 2 mesiace. • Doba ošetrenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo množstva ochlpenia, oblasti a spôsobu používania. 3 Skontrolujte, či je indikácia nabíjania / lampa svieti. Pri nabíjaní Po ukončení nabíjania Červené svetlo svieti. Červené svetlo zhasne. • Nabíjanie je ukončené po uplynutí asi 3 hodín. • Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity nabíjania. 14 ES-WH90_EU. indb 14 2016/02/01 9:49:01 <Ako zistíte, či je dokončené nabíjanie> Stlačte vypínač s pripojeným sieťovým adaptérom. Indikátor nabíjania / lampa svieti a zhasne po približne 5 sekundách. Pred použitím • Nepoužívajte prístroj na tmavých miestach. Zavrite si prosím oči, keď blýskate na vašu tvár s nástavcom na tvár. Mohlo by to spôsobiť dočasné podráždenie očí. • Tento spotrebič by mal byť používaný len na nahej pokožke bez použitia kozmetiky, pleťových vôd atď. Pri použití krému alebo prostriedkov na holenie (gély, atď. ) opláchnite agenta dôkladne vodou a nechajte suchú pokožku. • Uistite sa, že je oblasť oholená (telo alebo tvár). Pred použitím utrite vodu alebo pot z ošetrovanej oblasti a odstráňte akékoľvek chĺpky prilepené na pokožku. Chĺpky alebo prostriedky na holenie prilepené na pokožke môžu znečistiť svetlovod. [. . . ] Vypnutie prístroja po zablikaní všetkých kontroliek a dvojnásobnom zapípaní prístroja. Prístroj sa vypne počas používania. Prístroj je možné použiť iba niekoľkokrát po nabití. 21 ES-WH90_EU. indb 21 2016/02/01 9:49:02 Problém Prístroj nefunguje ani po stlačení tlačidla zapnutia. Riešenie Pri zapnutí stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (na približne 3 sekundy). (Pozri stranu 14. ) Vybratie vstavanej dobíjacie batérie Pred likvidáciou spotrebiča vyberte vstavané dobíjacie batérie. Uistite sa, že batérie sú zlikvidované v oficiálne určenom mieste, ak existuje. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC ESWH90

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC ESWH90 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag