Návod na použitie PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DMC-LX15 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DMC-LX15


PANASONIC DMC-LX15 : Stiahnuť kompletný návod (3142 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC DMC-LX15

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Digitálny fotoaparát Model Skrátený návod DMC-LX15 Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Podrobnejšie informácie o používaní tohto fotoaparátu nájdete v „Návod na obsluhu: rozšírené funkcie“ (vo formáte PDF)“. Aby ste si ho mohli prečítať, stiahnite si ho z webovej stránky. (→ 50) Webová stránka: http://www. panasonic. com Prípona čísla modelu „EB“ predstavuje model pre Veľkú Britániu. SQT1395 (SK) SQT1395 M0916KZ0 1 Vážený zákazník, Chceme Vám poďakovať za kúpu tohto digitálneho fotoaparátu značky Panasonic. [. . . ] → [Playback] (Prehliadanie) → [4K PHOTO Bulk Saving] (Hromadné ukladanie 4K snímok) 1 Tlačidlami  zvoľte 4K súbory sekvenčného snímania a stlačte [MENU/SET] • Ak je čas sekvenčného snímania 5 sekúnd alebo menej, všetky rámiky môžu byť uložené ako snímka. 2 Zvoľte prvý rámik na hromadné uloženie ako snímku • Spôsob voľby je rovnaký, ako kroky na voľbu rámika, ktorý chcete uložiť ako snímku z 4K súboru sekvenčného snímania. • Snímka bude uložená vo formáte JPEG ako jedna skupina sekvenčných snímok. SQT1395 (SK) 29 Snímanie [Post Focus] (Následné ostrenie)/[Focus Stacking] (Zlučovanie snímok) Režim snímania: Fotoaparát dokáže vykonať sekvenčné snímanie v rovnakej kvalite, ako pri 4K snímaní, so súčasným automatickým posunom zaostrenia na rozličné oblasti. Po snímaní, môžete zvoliť požadovanú oblasť na displeji a uložiť snímku, ktorá je zaostrená v zvolenej oblasti. Môžete zlúčiť viacero snímok s rôznymi oblasťami zaostrenia na rozšírenie rozsahu zaostrenia. ([Focus Stacking] (Zlučovanie snímok)) • Pri zázname snímok pomocou [Focus Stacking] (Zlučovanie snímok), odporúčame použiť statív. • Na záznam snímok, použite pamäťovú kartu rýchlostnej triedy UHS 3. • Počas snímania, bude uhol pohľadu užší. 1 2 3 Stlačte tlačidlo [ ] Tlačidlami  zvoľte [ON] (Zap. ) a stlačte [MENU/SET] Vyberte kompozíciu a stlačte spúšť do polovice • Aktivuje sa automatické zaostrenie a automaticky zistí oblasti zaostrenia na displeji. • Ak nie je možné zaostriť žiadnu z oblastí na displeji, indikátor zaostrenia (A) bude blikať a nebudete môcť snímať. Od stlačenie spúšte do polovice, až do konca snímania • Zachovajte rovnakú vzdialenosť od objektu a rovnakú kompozíciu. 4 Úplným stlačením spúšte spustite snímanie • Zmeny oblasti zaostrenia sa zmenia automaticky počas snímania. Keď zmizne riadok vývoja snímania (B), snímanie sa automaticky ukončí. • Videozáznam bude nasnímaný vo formáte MP4. (Zvuk nebude zaznamenaný. ) • Ak je aktivovaná funkcia automatického zobrazenia náhľadu, zobrazí sa okno, ktoré vám umožní zvoliť požadovanú oblasť zaostrenia. (→ 31) SQT1395 (SK) 30 Snímanie ● Ak je vysoká okolitá teplota, alebo je snímanie [Post Focus] (Následné ostrenie) vykonávané nepretržite, môže sa zobraziť [ ] a snímanie môže byť zastavené v jeho priebehu. Počkajte pokiaľ fotoaparát nevychladne. Voľba bodu zaostrenia a uloženie snímky ([Post Focus] (Následné ostrenie)) 1 V okne prehliadania, zvoľte pomocou ikony [ ] snímku a stlačte  2 Dotknite sa bodu zaostrenia • Ak snímka, ktorá je zaostrená, nie je dostupná pre zvolenú oblasť, zobrazí sa červený rámik. V tomto prípade nemôžete zložiť snímku. • Nie je možné zvoliť okraje snímky. • Stlačením [Fn1] prepnete na okno obsluhy funkcie [Focus Stacking] (Zlučovanie snímok). (→ 32) • Na zvýraznenie zaostrenej časti pomocou farby, sa dotknite [ ]. • Na zväčšenie zobrazenia, sa dotknite [ ]. • Zaostrenie môžete jemne doladiť potiahnutím posuvného panelu v priebehu zväčšeného zobrazenia. 3 Dotykom [ • Snímka bude uložená vo formáte JPEG. ] uložte snímku ● Nemôžete zvoliť a uložiť snímku z televíznej obrazovky ani vtedy, ak je fotoaparát pripojený k televízoru prostredníctvom mikro HDMI kábla. SQT1395 (SK) 31 Snímanie Zlučovanie viacerých snímok pre hlbšie pole hĺbky ostrosti ([Focus Stacking] (Zlučovanie snímok)) Môžete spojiť viacero snímok získaných zo snímok zaznamenaných pomocou funkcie [Post Focus] (Následné ostrenie) na vytvorenie jedinej snímky s väčšou hĺbkou ostrosti. 1 Dotknite sa [ ] na displeji v kroku 2 možnosti „Voľba požadovanej oblasti zaostrenia a uloženie snímok ([Post Focus] (Následné ostrenie))“ (→ 31) [Auto Merging] (Automatické zlúčenie) Automatická voľba snímok, ktoré sú vhodné pre zlučovanie a ich zlúčenie do jedinej snímky. • Prioritu budú mať snímky s bližšou oblasťou zaostrenia. [. . . ] • Všetky otázky týkajúce sa transakcie a distribučné informácie sú k dispozícii priamo od Panasonic Veľká Británia. • Nemôže to byť jednoduchšie!• Taktiež dostupné cez Internet priame nakupovanie pre široký rozsah výrobkov. Prezrite si našu webovú stránku pre ďalšie podrobnosti. SQT1395 (SK) 61 ● Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DMC-LX15

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DMC-LX15 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag