Návod na použitie PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DMC-FZ2000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DMC-FZ2000


PANASONIC DMC-FZ2000 : Stiahnuť kompletný návod (18696 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC DMC-FZ2000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu pre rozšírené funkcie Digitálny fotoaparát Model DMC-FZ2000 Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie. Zobrazované hlásenia Odstránenie možných problémov Vyhľadanie potrebných informácií Obsah Obsah podľa funkcií Zoznam menu str. 190 DVQP1096ZA -1F1016YT0 Vyhľadanie potrebných informácií  uvedených stranách a stranách, ktoré po nich nasledujú.    V tomto „Návode na obsluhu: rozšírené funkcie“ nájdete potrebné informácie na Kliknutím na číslo strany „preskočíte“ na príslušnú stranu a rýchlo nájdete príslušné informácie. Vyhľadávanie v časti „Obsah“ Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Obsah“. str. 327  Vyhľadávanie v zozname názvov funkcií Vyhľadávanie v zozname tlačidiel a ovládačov Vyhľadávanie v zozname obrazoviek a ikon Vyhľadávanie v časti „Zobrazované hlásenia“ Vyhľadávanie v časti „Zoznam menu“  Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Zoznam menu“. Vyhľadávanie v časti „Odstránenie možných problémov“  Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Vyhľadanie potrebných informácií“. [. . . ] Umožňuje súčasne zaznamenanie snímky vo formáte RAW a snímky vo formáte JPEG ([A] alebo [›]). Umožňuje zaznamenať len snímky vo formáte RAW. Nastavenia [A] [›] [ [ [ ] ] ] RAW + JPEG RAW Informácie o formáte RAW Formát RAW predstavuje pôvodný formát dát, ktoré neboli obrazovo spracované fotoaparátom. Na prehliadanie a úpravy snímok vo formáte RAW je potrebný špecializovaný softvér. • Snímky v formáte RAW môžete spracovať pomocou [RAW Processing] (Spracovanie vo formáte RAW) v menu prehliadania [Playback]. 242) • Pomocou softvéru („SILKYPIX Developer Studio“ (str. 305) vyvinutého spoločnosťou Ichikawa Soft Laboratory) môžete vykonávať vývoj a úpravy snímok vo formáte RAW na počítači. • Snímky v formáte RAW sú vždy nasnínané v pomere strán [3:2] (5472 x 3648) bez ohľadu na nastavenie pomeru stráv v čase snímania. • Keď vymažete snímku zaznamenanú s pomocou [ ] alebo [ ], snímky vo formáte RAW ako aj JPEG budú vymazané súčasne. • Pri prehliadaní snímky zaznamenanej s pomocou [ ], zobrazia sa sivé plochy korešpondujúce s pomerom strán v čase snímania. • Nastavenie je pevne dané na [A] pri snímaní 4K snímok alebo snímaní v režime [Post Focus] (Zaostrenie po zázname). Nie je dostupné v týchto prípadoch: • V nasledujúcich prípadoch sa možnosti [ ], [ ] alebo [ ] nedajú nastaviť. – V režime panoramatických snímok – V režime [Handheld Night Shot] (Nočné snímanie bez statívu) (Režim sprievodcu scénami) - 197 - 9. Použitie funkcií menu [Metering Mode] (Režim merania expozície) Použiteľné režimy: Táto funkcia umožňuje zmenu spôsobu optického merania jasu. MENU → Menu snímania [Rec] → [Metering Mode] (Režim merania expozície) Ide o spôsob, v ktorom fotoaparát vyhodnotí rozloženie jasu v celom zábere a automaticky určí optimálnu expozíciu. Tento režim odporúčame používať vo väčšine prípadov. V tomto režime fotoaparát rovnomerne vyhodnotí celkový jas snímky, pričom dôraz je kladený na objekt v strede záberu. Toto nastavenie vyhodnotí jas snímaného objektu zameraného v oblasti bodového merania A. • Ak nastavíte cieľ bodového merania na okraji displeja, meranie môže byť ovplyvnené jasom okolo tohto miesta. [ ] (Viacbodové meranie) [ ] (S dôrazom na stred) [ ] (Bodové meranie) - 198 - 9. Použitie funkcií menu [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) Použiteľné režimy: Táto funkcia vám umožňuje upraviť jas svetlých a tmavých častí záberu, pričom jas môžete kontrolovať na zobrazovacej ploche. MENU → Menu snímania [Rec] → [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) Nastaví sa stav bez úprav. Svetlé oblasti sa zosvetlia a tmavé oblasti stmavnú. Svetlé oblasti stmavnú a tmavé oblasti sa zosvetlia. Môžete použiť uložené používateľské nastavenia. (Štandardné) (Zvýšiť kontrast) (Znížiť kontrast) (Zosvetliť tmavé oblasti) (Používateľské nastavenie) 1 Otočením predného/zadného otočného ovládača upravte jas svetlých/tmavých častí. A Svetlá časť B Tmavá časť C Zobrazenie náhľadu • Zadným otočným ovládačom sa nastavujú tmavé oblasti a predným otočným ovládačom sa nastavujú svetlé oblasti. • Ak chcete uložiť obľúbené nastavenie, stlačte tlačidlo ▲ a zvoľte cieľové miesto, kde chcete používateľské nastavenie uložiť ([Custom1] (Použ. • Úpravy môžete vykonať aj potiahnutím grafu. 2 Press [MENU/SET]. • Zobrazenie môžete prepínať stláčaním tlačidla [DISP. ] v okne nastavenia jasu. • Vypnutím fotoaparátu vrátite nastavenia upravené pomocou predvolené hodnoty. / / / späť na - 199 - 9. Použitie funkcií menu [i. Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu) Použiteľné režimy: Kontrast a expozícia sa kompenzujú v prípade, že je veľký rozdiel jasu medzi pozadím a objektom atď. MENU → Menu snímania [Rec] → [i. Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu) Nastavenia: [AUTO] (Automatické)/[HIGH] (Vysoké)/[STANDARD] (Štandardné)/ [LOW] (Nízke)/[OFF] (Vyp. ) Nie je dostupné v týchto prípadoch: • V závislosti od podmienok pri snímaní sa táto funkcia môže automaticky deaktivovať. [. . . ] • iPad, iPhone, iPod a iPod sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. , registrovanej v USA a iných krajinách. • AppStore je servisná známka spoločnosti AppleInc. • Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. • Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. - 343 - 12. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DMC-FZ2000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag