Návod na použitie PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DC-FZ82 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DC-FZ82


Mode d'emploi PANASONIC DC-FZ82
Download
návod na obsluhu PANASONIC DC-FZ82

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu Digitálny fotoaparát Modelové č. DC-FZ82 Prosím prečítajte si starostlivo tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Podrobnejší návod na obsluhu je dostupný v „Návode na obsluhu pokročilých funkcií (PDF formát)“. Pre jeho čítanie si ho musíte stiahnuť z webstránky. (→61) Webstránka: http://www. panasonic. com Prípona v modelovom čísle “EB” indikuje model pre Spojené kráľovstvo. EB DVQX1151ZA M0117KZ0 Drahý zákazník, Chceli by sme využiť túto príležitosť a poďakovať Vám za zakúpenie tohto digitálneho fotoaparátu Panasonic. [. . . ] • Môžete porovnať viacero snímok zachytených v 4K sekvenčnom súbore, prekryť jasné oblasti a skombinovať ich do jedného záberu. ([Light Composition]) (→40) ■ Pre zrušenie funkcií 4K Photo V kroku 2 , zvoľte [ ]. ● Ak je okolitá teplota vysoká a nepretržite sa vykonáva 4K snímanie záberov, fotoaparát môže zobraziť [ ] a snímanie sa môže zastaviť. Počkajte kým sa fotoaparát ochladí. ● Keď je nastavené [ ] ([4K Pre-Burst]), batéria sa rýchlejšie vybíja a teplota fotoaparátu stúpa. (aby sa ochránil, fotoaparát sa prepne na [ ] ([4K Burst])) Zvoľte [ ] ([4K Pre-Burst]) len ak snímate ● Snímanie skončí, keď čas nepretržitého snímania prekročí 15 minút. Pri použití SDHC pamäťovej karty sa súbory rozdelia do menších súborov záberov pre snímanie a prehrávanie, ak veľkosť súboru prekročí 4 GB. (Môžete pokračovať v snímaní záberov bez prerušenia. ) Ak použijete SDXC pamäťovú kartu, môžete snímať zábery do jedného súboru aj keď veľkosť prekročí 4 GB. pokračovať v snímaní bez prerušenia aj keď veľkosť súboru rpesiahne 4 GB, ale 4K sériový súbor bude rozdelený a nasnímaní/prehraný samostatne. DVQX1151 (SVK) 29 Snímanie Zvolenie záberov zo 4K sekvenčného súboru a uloženie 1 Zvolťe obrázok ikonou [ ] na obrazovke prehrávania a stlačte • Ak bol obrázok nasnímaný s [ ] ([4K Pre-Burst]), pokračujte na krok 3 . 2 Potiahnite posuvník pre hrubú voľbu scén 3 Potiahnite pre zvolenie snímok, ktoré chcete uložiť ako obrázok • Stlačte [ ]/[ ] pre zobrazenie predošlej alebo ďalšej sady snímok (45) v náhľade prezerania. 4 Stlačte [ ] pre uloženie obrázka • Záber sa uloží vo formáte JPEG. • Pre podrobnosti si pozrite “Návod na obsluhu pokročilých funkcií (PDF formát)” or “Rýchly sprievodca pre 4K Photo (dodáva sa)”. [4K PHOTO Bulk Saving] Ak použijete [4K PHOTO Bulk Saving] v menu [Playback], môžete hromadne uložiť až 5 sekúnd 4K snímania. pre zvolenie 4K sekvenčných súborov a stlačte 1 Použite [MENU/SET] • Ak je čas sekvencie 5 sekúnd alebo menej, všetky snímky sa môžu uložiť ako obrázok. 2 Zvoľte prvú snímku, ktorá sa hromadne uloží ako obrázok • Spôsob výberu je rovnaký ako úkon výberu snímky, ktorú chcete uložiť ako obrázok z 4K sekvenčného súboru. (vyššie) • Obrázok bude uložený vo formáte JPEG ako jedna skupina sekvenčného obrázku. 30 DVQX1151 (SVK) Snímanie Úprava zaostrenia po snímaní ([Post Focus] / [Focus Stacking]) Režim snímania: Môžete snímať 4K sekvenčné obrázky, zatiaľ čo zmeníte bod zaostrenia a potom zvoľte bod zaostrenia po snímaní. Táto funkcia je najlepšia pre nepohybujúce sa objekty. Môžete zvoliť viacero bodov zaotrenia a skombinovať ich do jedného obrázka. ([Focus Stacking]) • Odporúčame použiť statív pre vykonanie [Focus Stacking]. • Pre snímanie záberov použite kartu UHS Speed Class 3. • Počas snímania sa uhol pohľadu zúži. 1 2 3 Stlačte [ Stlačte ] tlačidlo pre zvolenie [ON] a stlačte [MENU/SET] Určte kompozíciu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice • Automatické zaostrenie sa aktivuje a automaticky detekuje bod zaostrenia na obrazovke. • Ak na obrazovke nie je žiaden bod zaostrenia, indikátor zaostrenia ( bliká a nemôžete snímať. Od stlačenia spúšte do polovice po dokončenie snímania • Nemeňte vzdialenosť k objektu alebo kompozíciu. ) 4 Stlačte spúšť úplne pre spustenie snímania • Bod zaostrenia sa mení automaticky počas snímania. Keď lišta postupu snímania ( ) zmizne, snímanie sa automaticky zastaví. • Videozáznam bude nasnímaný vo formáte MP4. (Audio sa nesníma. ) • Ak je nastavené Auto Review, obrazovka, ktorá Vám umožňuje zvoliť bod zaostrenia, sa automaticky zobrazí. [. . . ] Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www. panasonic. com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete 60 DVQX1151 (SVK) Iné Čítanie Návodu na použitie (PDF formát) Podrobnejší návod na obsluhu je k dispozícii v "Návode na obsluhu pokročilých funkcií (PDF formát)". Ak ho chcete čítať, stiahnite si ho z webstránky. http://panasonic. jp/support/dsc/oi/index. html?model=DC-FZ82&dest=EB • Kliknite na požadovaný jazyk. ■ Pre kontrolu URL a QR kódu na fotoaparáte → [Setup] → [Online Manual] Nastavenia: [URL display] / [QR Code display] • URL alebo QR kód bude zobrazený na monitore fotoaparátu. ● Budete potrebovať Adobe Reader na prezeranie alebo tlač "Návodu na použitie pre pokročilé funkcie (vo formáte PDF)”. Môžete si stiahnuť a nainštalovať verziu Adobe Reader, ktorú môžete použiť s Vaším OS z nasledovnej adresy. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DC-FZ82

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DC-FZ82 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag