Návod na použitie OLYMPUS FE-110

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-110 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-110


Mode d'emploi OLYMPUS FE-110
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-110 (2718 ko)
   OLYMPUS FE-110 QUICK START (2130 ko)
   OLYMPUS FE-110 BASIC MANUAL (7672 ko)
   OLYMPUS FE-110 ADVANCED MANUAL (6508 ko)
   OLYMPUS FE-110 QUICK START GUIDE (2132 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 BASIC MANUAL (7665 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUEL AVANC (6444 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUAL AVANADO (6128 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 ADVANCED MANUAL (6563 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUAL AVANZADO (6536 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 QUICK START GUIDE (1748 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 GUA RPIDA DE INICIO (1068 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 GUIDE DE DMARRAGE RAPIDE (1070 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-110

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-110/X-705 FE-100/X-710 Návod na pouzitie SK Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu. Základy obsluhy Fotografovanie Prehliadanie Tlac On-line obrázky Nastavenie fotoaparátu Riesenie problémov akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] Ak chcete zmenit' pocet výtlackov, najprv urobte rezerváciu vsetkých snímok a potom zmete pocet výtlackov s pouzitím funkcie rezervácie jednej snímky. g»Rezervácia jednej snímky« (Str. 48) [<] i g»Pouzívanie systému menu« (Str. Vyberte [NO], [DATE] alebo [TIME] a stlacte i. NO DATE TIME (Nie) Snímky sa vytlacia bez údajov o dátume a case. Vsetky snímky sa tlacia s dátumom zhotovenia. Vsetky snímky sa tlacia s casom zhotovenia. 3 6 Tlac snímok Obrazovka [PRINT ORDER SETTING] (Nastavenie objednávky tlace) Zvote [SET] a stlacte i. · Stlacením opustíte menu. Rezervácia jednej snímky Túto funkciu pouzívajte na tlacenie vybraných snímok. Pouzíva sa tiez na úpravu rezervovaného poctu výtlackov a nastavení dátumu / casu. Zobrazte snímku, ktorú chcete vytlacit', a nastavte zelaný pocet výtlackov. [<] i g»Pouzívanie systému menu« (Str. 15) 1 Vyberte [<] a stlacte i. Obrazovka [PRINT ORDER SETTING] (Nastavenie objednávky tlace) 48 SK Nastavenie tlace (DPOF) 2 Pouzite krízový ovládac na zobrazenie snímky, ktorú chcete vytlacit', nastavte pocet výtlackov a stlacte i. · Stlacením ^] vyberte snímku. ^: Zobrazí predchádzajúcu snímku. ]: Zobrazí nasledujúcu snímku. · Stlacením [\ mozno nastavit' pocet výtlackov. · Na zrusenie rezervácie pre tlac nastavte pocet výtlackov na 0. · Pre rezerváciu inej snímky zopakujte tento krok. 3 4 Vyberte [NO], [DATE] alebo [TIME] a stlacte i. NO DATE TIME (Nie) Snímky sa vytlacia bez údajov o dátume a case. Vsetky snímky s rezerváciou pre tlac sa tlacia s dátumom zhotovenia. Vsetky snímky s rezerváciou pre tlac sa tlacia s casom zhotovenia. symbol < Zvote [SET] a stlacte i. · Na obrázku zobrazenom na displeji sa ukáze symbol <. · Stlacením opustíte menu. 6 Tlac snímok Zrusenie tlacových rezervácií Táto funkcia nastaví na standardné hodnoty vsetky údaje rezervácie pre tlac ulozené na karte. Na zrusenie tlace po jednom pouzite funkciu rezervácie jednej snímky. [<] i g»Pouzívanie systému menu« (Str. 15) Stlacte [\ a nastavte na 0. 1 Vyberte [RESET] a stlacte i. · Vsetky dáta rezervácie pre tlac sa vymazú. · Stlacením opustíte menu. TIPY Pre zrusenie nezelaných rezervácií pre tlac Postup nastavenia je taký istý, ako pri rezervácii jednej snímky. [. . . ] 22 Voba jazyka W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Voba rezimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 25 Vymazávanie snímok po jednej S . . . . . . . 37 Vymazávanie snímok, vsetkých R. . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-110

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-110 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag