Návod na použitie OLYMPUS E-510

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS E-510 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS E-510


OLYMPUS E-510 : Stiahnuť kompletný návod (5473 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS E-510 (5190 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS E-510

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK Základný sprievodca DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Zvládnutie E-510 Zdokonalenie vasich fotografických schopností ­ Sprievodca snímaním Funkcie snímania Funkcie prehrávania Úprava nastavení/funkcií fotoaparátu Tlac Pouzitie programu OLYMPUS Master Poznajte svoj fotoaparát lepsie Informácie Vymenitené objektívy Ostatné Návod na pouzitie ( Pred vytváraním dôlezitých snímok sa zoznámte s fotoaparátom a vytvorte niekoko skúsobných snímok. ( Obrázky displeja a fotoaparátu pouzité v tomto návode na obsluhu vznikli pocas vývojovej fázy a môzu sa lísit' od finálneho výrobku. ( Obsah tohto návodu na obsluhu je zalozený na firmvéri fotoaparátu verzie 1. 0. Ak sú funkcie pridané alebo upravené aktualizovaným firmvérom vo fotoaparáte, bude sa obsah lísit'. [. . . ] Fotoaparát sa znovu aktivuje, ihne ako sa dotknete akéhokovek tlacidla (spúst', krízový ovládac at. ). MENU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN] Casovac osvetlenia Pre úsporu energie batérie sa po zobrazení ovládacieho panela na urcený cas osvetlenie displeja vypne a displej stmavne. Displej sa znovu aktivuje, ihne ako sa dotknete akéhokovek tlacidla (spúst', krízový ovládac at. ). MENU [Z] [BACKLIT LCD] [8SEC] / [30SEC] / [1MIN] / [HOLD] SK 71 Rezim USB Fotoaparát je mozné pomocou prilozeného kábla USB pripojit' priamo k pocítacu alebo tlaciarni. Ak dopredu zadáte zariadenie, ktoré pripájate, môzete preskocit' postup nastavenia pripojenia USB obvykle pozadovaný pri kazdom pripojení kábla k fotoaparátu. Podrobnosti o pripojení fotoaparátu k niektorému zariadeniu nájdete v »Pripojenie fotoaparátu k tlaciarni« (g Str. 76) a »Pripojenie fotoaparátu k pocítacu« (g Str. MENU [Z] [USB MODE] [AUTO] Obrazovka výberu pre pripojenie USB sa zobrazí pri kazdom pripojení kábla k pocítacu alebo tlaciarni. Vyberte aj pri pouzití programu OLYMPUS master pre pripojenie k pocítacu. [MTP] Umozuje prenos snímok do pocítaca s operacným systémom Windows Vista bez pouzitia programu OLYMPUS Master. [CONTROL] Umozuje ovládat' fotoaparát z pocítaca pomocou voliteného programu OLYMPUS Studio. [<EASY] Je mozné nastavit' pri pripojení fotoaparátu k tlaciarni kompatibilnej s PictBridge. Snímky je mozné vytlacit' priamo bez pouzitia pocítaca. 76) [<CUSTOM] Je mozné nastavit' pri pripojení fotoaparátu k tlaciarni kompatibilnej s PictBridge. Môzete vytlacit' snímky s nastaveným poctom snímok, ktoré majú byt' vytlacené, papierom a inými nastaveniami. 76) 5 Úprava nastavení / funkcií fotoaparátu Zmena jazyka displeja Môzete zmenit' jazyk displeja a chybových hlásení z ANGLICTINY na iný jazyk. MENU [Z] [W] Pomocou ac zvote jazyk, ktorý chcete pouzit'. · Pomocou dodaného programu OLYMPUS Master môzete pridat' do fotoaparátu alsí jazyk. Podrobnosti zistíte v súbore Help programu OLYMPUS Master. g »Pouzitie prilozeného programu OLYMPUS Master« (Str. 79) Video výstup Môzete vybrat' signál NTSC alebo PAL poda toho, ktorý je vhodný pre vás televízor. To môze byt' nutné pre pripojenie fotoaparátu k televízoru a prehrávanie snímok v cudzej krajine. [. . . ] 62 PREVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 T Teplota farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 108 TEST PICTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Tlacová objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS E-510

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS E-510 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag