Návod na použitie OLYMPUS E-500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS E-500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS E-500


Mode d'emploi OLYMPUS E-500
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS E-500 (2642 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS E-500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK Schéma fotoaparátu DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Základy obsluhy Co treba vediet' pred fotografovaním NÁVOD NA POUZITIE Voba správneho rezimu poda expozicných podmienok Rôzne expozicné funkcie Zaostrovacie funkcie Expozícia, obraz a farby Prehliadanie Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu uzívateom Tlacenie Prenos snímok do pocítaca Dodatok Informácie Príslusenstvá · akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. · Tento návod vysvetuje pokrocilé techniky, ako funkcie expozície a prehliadania, funkcie a nastavenia prispôsobujúce ovládanie aparátu potrebám uzívatea a prenos snímok do pocítaca at. · Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] 81) a kapitole 10 »Prenos snímok do pocítaca« (str. 87). 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu 1 2 Menu [ ] [USB MODE] . Pre nastavenie pouzite [AUTO] Obrazovka s vobami USB komunikácie sa zobrazí v kazdom prípade, ke pripojíte kábel k pocítacu alebo tlaciarni. [STORAGE] Umozní USB pripojenie k pocítacu a prenos dát na pocítac. Túto funkciu zvote aj v prípade pouzitia softvéru OLYMPUS Master prostredníctvom pocítacového spojenia. [CONTROL] Umozní ovládat' fotoaparát cez pocítac prostredníctvom volitenej verzie OLYMPUS Studio. [< EASY] Zvote v prípade prepojenia fotoaparátu s tlaciarou kompatibilnou s PictBridge. Snímky je mozné vytlacit' priamo bez pouzívania pocítaca. g »Pripojenie fotoaparátu k tlaciarni« (str. 84) [< CUSTOM] Zvote v prípade prepojenia fotoaparátu s tlaciarou kompatibilnou s PictBridge. Môzete vytlacit' obrázky s nastaveným poctom výtlackov, tlaciarenského papiera a iných nastavení. g »Pripojenie fotoaparátu k tlaciarni« (str. 84) 76 SK Zmena jazyka textov na displeji Jazyk textov na displeji a chybových správ môzete zmenit' z ENGLISH (Anglictina) na iný jazyk. 1 2 3 Menu [ ] [W] Pouzite pre výber jazyka, ktorý chcete pouzívat'. Stlacte tlacidlo i. · Pomocou prilozeného softvéru OLYMPUS Master môzete na fotoaparát pridat' alsiu jazykovú verziu. Pre podrobnosti pozrite Help. Nastavenie typu videosignálu pred pripojením k televízoru Môzete zvolit' formát NTSC alebo PAL v súlade s typom signálu vásho televízora. Toto nastavenie je potrebné, ak chcete pripojit' fotoaparát k televízoru a prehliadat' fotografie v cudzej krajine. Pred pripojením videokábla ubezpecte sa, ze ste zvolili správny typ videosignálu. Ak zvolíte nesprávny typ videosignálu, ulozené snímky sa nepremietnu správne na vasom televízore. 1 2 3 Menu [ ] [VIDEO OUT] vyberte [NTSC] alebo [PAL]. Stlacením Stlacte tlacidlo i. Typy televíznych videosignálov a hlavné zemepisné oblasti Skontrolujte typ videosignálu pred pripojením fotoaparátu k vásmu televízoru. NTSC PAL Severná Amerika, Japonsko, Taiwan, Kórea Európske krajiny, Cína 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu SK 77 Casovac tlacidiel Na aktuálnej obrazovke nastavení môzete urcit' cas prevádzky nastavení funkcií od doby, ke pustíte ktorékovek ovládacie tlacidlo. 1 2 Menu [ ] [BUTTON TIMER] . Pre nastavenie pouzite [3 SEC] [5 SEC] [HOLD] Máte k dispozícii 3 sekúnd pre vykonanie nastavenia funkcií na aktuálnej obrazovke nastavení. Máte k dispozícii 5 sekúnd pre vykonanie nastavenia funkcií na aktuálnej obrazovke nastavení. Vykonanie nastavenia funkcií je casovo neobmedzené. Aktuálna obrazovka zostane dovtedy, kým znovu nestlacíte tlacidlo. 3 Stlacte tlacidlo i. Automatické vypnutie fotoaparátu Ak fotoaparát nie je pouzívaný po dobu 4 hodín, automaticky sa vypne pre znízenie odberu z batérie. Ak pouzívate fotoaparát po dlhsiu dobu, môzete nastavit' túto funkciu pre setrenie batérie. 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu 1 2 3 Menu [ ] [4h TIMER] vyberte [OFF] alebo [4h]. Stlacením Stlacte tlacidlo i. 78 SK Úvodná obrazovka Ke sa zapne fotoaparát, po úvodnej obrazovke sa zobrazí na displeji obrazovka ovládacieho panela. Ak nechcete, aby sa zobrazila úvodná obrazovka, nastavte túto funkciu do pozície [OFF] (Vypnuté). 1 2 3 Menu [ ] [SCREEN] Stlacením vyberte [ON] (Zapnuté) alebo [OFF] (Vypnuté). [. . . ] 112 BEACH & SNOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 BLACK & WHITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Blesk s potlacením cervených ocí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 J JPEG / TIFF EDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 K Kompenzácia WB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 KROK EV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kryt okulára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 C C-AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 C-AF+MF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 CANDLE (Sviecka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 CASOVAC TLACIDIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 124 SK Register L LANDSCAPE (Krajina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 LANDSCAPE+PORTRAIT (Krajina a portrét) . . 20 LOW KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS E-500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS E-500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag