Návod na použitie KENWOOD DNX7260BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX7260BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX7260BT


KENWOOD DNX7260BT : Stiahnuť kompletný návod (691 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX7260BT (5032 ko)
   KENWOOD DNX7260BT MANUAL 2 (566 ko)
   KENWOOD DNX7260BT INSTALLATION (401 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX7260BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné známky spoločnosti SiRF Technology. . Február 2007 Číslo dielu 190-00771-43 Rev. A 190-00771-43_0A. indd 2 2/8/2007 11:45:27 AM Obsah Obsah Varovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Výstraha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Vyhľadanie uložených miest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Úprava uložených miest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Odstránenie uloženého miesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Informácie o cestnej premávke. . . . [. . . ] Letecký pohľad Políčka so silou satelitného signálu Letecký pohľad zobrazuje satelity, ktoré prijímate. Políčka so silou satelitného signálu naznačujú silu každého prijímaného satelitu. Plné políčko zobrazuje, že satelit GPS je pripravený pre použitie. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nastav > Zakladne > GPS. K nastaveniam GPS sa môžete tiež dostať tak, že sa dotknete tlačidla GPS Nastavenia na informačnej stránke GPS. Pouzit v miestnosti — dotknite sa možnosti Áno, aby ste GPS prijímač vypli. Nastaviť poziciu — nastaví vašu polohu, ak je zapnutá možnosť použitia v interiéri. WAAS a EGNOS predstavujú systémy satelitov a pozemných staníc, ktoré poskytujú korekcie GPS signálu, čím zaisťujú ešte lepšiu presnosť polohy. Informácie o systémoch WAAS a EGNOS nájdete na lokalite www. garmin. com/aboutGPS/waas. html. Nastavenia GPS Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7260BT 13 190-00771-43_0A. indd 13 2/8/2007 11:46:08 AM Vytváranie a úprava trás Vytváranie a úprava trás Vytvorenie novej uloženej trasy Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nástroje > Moje data > Trasy. dotknite sa ➋ Vyberte voľbu a dotknite sa možnosti ➌ Vyberte voľbu akonečný bod. možnosti Dalsi. Vyberte začiatočný bod. Úpr Zo str ➊ D ➊ Dotknite sa položky Vytvoriť novú Trasu. Z ➍ D ➍ Aby ste pridali zastávku, dotknite sa ➎ Vyberte preferencie . možnosti Áno a potom sa dotknite možnosti Dalsi. a dotknite sa tlačidla Dalsi. ➏ Dotknite sa možnosti Dokončené. 14 Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7260BT 190-00771-43_0A. indd 14 2/8/2007 11:46:15 AM Vytváranie a úprava trás Úprava uloženej trasy Zobrazit Trasy. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nástroje > Moje data > Trasy. ➊ Dotknite sa položky Editovat/ ➋ Dotknite sa trasy, ktorú chcete upraviť. ➌ Dotknite sa položky Editovat. nosti ➍ Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť. Premenovať — zadajte nový názov pre trasu prostredníctvom zobrazenej klávesnice. Dotknite sa , aby ste zobrazili viac typov cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Vytvorenie vlastných miest, obmedzenu Oblasť alebo Pridať a následne možnosti Dalsi. ktorým sa chcete vyhnúť Môžete zadať špecifické oblasti a cesty, ktorým sa chcete na vašich trasách vyhnúť. Z ponuky nastavenia úsekov vylúčených z cesty sa dvakrát dotknite možnosti a potom sa dotknite možnosti Uzivatelske obmedzenia. ➊ ➋ ➌ Dotknite sa druhého rohu a následne možnosti Dalsi. ➍ Dotknite sa možnosti Dokončiť. 18 Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7260BT 190-00771-43_0A. indd 18 2/8/2007 11:46:25 AM Používanie záznamov Používanie záznamov Počas jazdy navigátor vytvorí chodník s prerušovanou čiarou (záznam trasy) vášho pohybu. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nástroje > Moje data > Prejdena trasa. Nahrávanie — vypnite a zapnite záznamník záznamu trasy. Percento zaplnenia — zobrazí aktuálnu percentuálnu kapacitu záznamu trasy. Aby ste odstránili záznam trasy, dotknite sa možnosti Percento zaplnenia > Áno > OK. Zobrazenie mapy — na mape zobrazí záznam o aktuálnej trase. Vyberte nastavenie zväčšenia, pri ktorom sa zobrazí záznam trasy. Záznam trasy sa zobrazí na mape ako jemne bodkovaná čiara. Nastavenie záznamu trasy Používanie záznamov prejdenej vzdialenosti Môžete uchovávať štyri rôzne záznamy prejdenej vzdialenosti vašich jázd. [. . . ] Detail Mierky — prispôsobte, ktoré položky na mape sa zobrazia pri rôznych úrovniach zväčšenia. Pri každej položke na mape môžete vybrať možnosť Vyp. , Automatické alebo maximálnu vzdialenosť zväčšenia od 30 metrov až po 1200 kilometrov. Zmena nastavení navigácie Poznámka: Viac detailov zvyšuje čas, ktorý je potrebný na obnovenie mapy. Detailné mapy — zapne a vypne vopred načítané mapy. Base Map – výber príslušnej základnej mapy (Severná a Južná Amerika, Atlantický oceán, Tichý oceán) podľa vašej polohy. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nastav > Navigácia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX7260BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX7260BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag