Návod na použitie KENWOOD DNX7210BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX7210BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX7210BT


KENWOOD DNX7210BT : Stiahnuť kompletný návod (3930 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX7210BT (3960 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX7210BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 86 6. 4 Připojení k počítači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6. 5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6. 6 Připojení k virtuálním privátním sítím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6. 7 Konfigurace internetového volání (SIP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Riadok adresy URL možno zobraziť kliknutím do obrazovky a jej posunutím nadol. Nastavenie domovskej stránky • Stlačením ikony Ponuka na obrazovke Prehliadač zobrazte ponuku možností a stlačte položky Nastavenia\Všeobecné\Nastaviť domovskú stránku. • Ako domovskú stránku môžete zvoliť akúkoľvek stránku alebo najnavštevovanejšiu webovú stránku. • Ak vyberiete možnosť Iné, zadajte adresu URL webovej stránky, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku, a potvrďte zadanie stlačením tlačidlaOK. Po otvorení webovej stránky sa môžete po webových stránkach pohybovať posúvaním prsta po obrazovke ľubovoľným smerom. Zväčšenie/zmenšenie webovej stránky Pomocou zovretia/rozovretia prstov na obrazovke vykonajte zmenšenie/zväčšenie webovej stránky. Vybranú časť webovej stránky rýchlo zväčšíte dvojitým kliknutím na časť, ktorú chcete zobraziť. Ak sa chcete vrátiť k normálnej hodnote zoomu, znovu kliknite na tlačidlo. Vyhľadávanie textu na webovej stránke • Stlačte ikonu Ponuka na stránke. na obrazovke webovej stránky a potom stlačte položku Vyhľadať • Zadajte text alebo frázu, ktorú chcete vyhľadať. • Na obrazovke sa zvýrazní prvé slovo s vyhovujúcimi znakmi a následné zhody sa zobrazia v rámčeku. • Ťuknutím na hornú alebo dolnú šípku sa prepnete na predchádzajúce alebo ďalšie vyhovujúce položky. 79 Zobrazenie histórie prehliadania • Stlačte ikonu Ponuka na obrazovke Prehliadač. • Históriu prezerania zobrazíte stlačením karty HISTÓRIA. • Stlačením možnosti ULOŽENÉ STRÁNKY možno zobraziť stránky, ktoré ste si uložili. Prevzatie webovej aplikácie/zobrazenia prevzatých súborov Položku môžete prevziať stlačením položky nebo odkazu, ktorý chcete prevziať. Ak chcete preberanie zrušiť, stlačte prevzatú položku na paneli s upozorneniami, vyberte položku, ktorú chcete zrušiť, a voľbu potvrďte stlačením tlačidla . Ak chcete prevzaté položky zobraziť, stlačte kartu Aplikácie a potom možnosť Prevzaté položky. 80 Správa záložiek Pridanie webovej lokality do záložiek • Otvorte webovú stránku, ktorú chcete označiť záložkou. • Stlačte ikonu Ponuka a položku Uložiť do záložiek alebo na obrazovke História stlačte hviezdičku vedľa adresy URL. • Zadajte názov stránky a prípadne jej umiestnenie a voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK. Otvorenie záložky • Stlačením ikony Ponuka a položky Záložky/História alebo stlačením ikon prejdite na obrazovku Záložky. • Podržaním záložky môžete zobraziť ďalšie možnosti a v nich potom vybrať ikonu Otvoriť alebo Otvoriť v novom okne. Úprava záložky • Stlačením ikony Ponuka na obrazovku Záložky. [. . . ] Telefón nie je možné pripojiť k počítaču. • Nainštalujte aplikáciu KENWOOD ONE TOUCH Android Manager. • Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač USB. • Otvorte panel s oznámeniami pre kontrolu, či bol aktivovaný agent aplikácie Android Manager. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX7210BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX7210BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag