Návod na použitie KENWOOD DNX525DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX525DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX525DAB


KENWOOD DNX525DAB : Stiahnuť kompletný návod (1249 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX525DAB (2071 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX525DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke. • BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREVÁDZKE: Keďže výskumy preukázali, že používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití súpravy handsfree (súprava do auta, náhlavná súprava. . . ), prosíme vodičov, aby svoj mobilný telefón nepoužívali počas jazdy. Počas vedenia nepoužívajte váš telefón a slúchadlá na počúvanie hudby alebo rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach aj zakázané. Keď je mobilný telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. [. . . ] • Dotknite sa hornej alebo dolnej šípky na prepnutie na predchádzajúce alebo ďalšie vyhovujúce položky. • Po dokončení sa môžete dotknúť vyhľadávacieho riadka. alebo tlačidla Späť na uzavretie Ďalšie operácie s textom na webovej stránke Text na webovej stránke môžete kopírovať, zdieľať alebo vyhľadávať: • Dotknite sa a podržte text na jeho zvýraznenie. • Dotknite sa VYBRAŤ VŠETKO pre výber všetkých slov na tejto webovej obrazovke. • Dotknite sa na zobrazenie ďalších akcií, vrátane kopírovania, zdieľania a vyhľadávania na stránke alebo na webe. • Po dokončení sa dotknite alebo tlačidla Späť na deaktiváciu tohto režimu. 74 Otvorenie nového okna/prepínanie medzi oknami Pre pohodlné zobrazenie je možné súčasne otvoriť niekoľko okien. • Dotknite sa na otvorenie miniatúr všetkých okien. • Posuňte hore a dole na zobrazenie všetkých okien, dotknite sa jedného pre jeho zobrazenie. • Dotknite sa ikony Ponuka a položky Nová anonymná karta na otvorenie okna bez akéhokoľvek sledovania. • Na zavretie okna sa dotknite v okne, ktoré chcete zavrieť a posuňte ho na bok. • Ak treba, zadajte názov a umiestnenie, a dotknite sa OK na potvrdenie. Otvorenie záložky • Dotknite sa ikony Ponuka a potom Záložky/História, alebo sa dotknite ikony a potom na zobrazenie obrazovky Záložky. • Môžete sa tiež dotknúť alebo podržať na zobrazenie obrazovky možností a potom sa dotknúť Otvoriť alebo Otvoriť v novom okne. Úprava záložky • Dotknite sa ikony Ponuka a potom Záložky, alebo sa dotknite ikony a potom na zobrazenie obrazovky Záložky . • Dotknite sa a podržte záložku, ktorú chcete upraviť. • Po dokončení sa dotknite OK na potvrdenie. 77 Dotknite sa a podržte záložku v zozname záložiek na zobrazenie nasledujúcich doplnkových možností: • Pridať odkaz na plochu • Kopírovať URL adresu odkazu Pre pridanie zástupcu záložky na úvodnú obrazovku. • Zdieľať prepojenie Pre zdieľanie záložky. Pre kopírovanie odkazu záložky. • Odstrániť záložku Na vymazanie záložky. Na nastavenie danej stránky ako domovskej stránku stránky. 6. 2. 3 Nastavenia Na nastavenie je k dispozícii rad parametrov. Na otvorenie nastavení pre Prehliadač sa dotknite ikony Ponuka na obrazovke prehliadača a potom sa dotknite Nastavenia. vypĺňanie Označte toto zaškrtávacie pole na vyplňovanie webových formulárov jedným dotykom. Dotknite sa na nastavenie textu pre automatické vyplňovanie webových formulárov. Osobné údaje a zabezpečenie • Vymazať Dotknite sa na vymazanie lokálnej vyrovnávacej vyrovnávaciu pamäť pamäte obsahu a databáz. [. . . ] • Overte u vášho operátora číslo servisného strediska alebo váš MMS profil. • Servisné stredisko môže byť zahltené, skúste to znovu neskôr. Karta SIM je uzamknutá kódom PIN • Požiadajte vášho sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key). Telefón nie je možné pripojiť k počítaču • Nainštalujte aplikáciu KENWOOD ONE TOUCH Android Manager. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX525DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX525DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag