Návod na použitie KENWOOD DNX525DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX525DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX525DAB


Mode d'emploi KENWOOD DNX525DAB
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX525DAB (2071 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX525DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke. • BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREVÁDZKE: Keďže výskumy preukázali, že používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití súpravy handsfree (súprava do auta, náhlavná súprava. . . ), prosíme vodičov, aby svoj mobilný telefón nepoužívali počas jazdy. Počas vedenia nepoužívajte váš telefón a slúchadlá na počúvanie hudby alebo rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach aj zakázané. Keď je mobilný telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. [. . . ] • Na obrazovke sa zvýrazní prvé slovo s vyhovujúcimi znakmi a následné zhody sa zobrazia v rámčeku. • Dotknite sa hornej alebo dolnej šípky na prepnutie na predchádzajúce alebo ďalšie vyhovujúce položky. • Po dokončení sa môžete dotknúť vyhľadávacieho riadka. alebo tlačidla Späť na uzavretie Ďalšie operácie s textom na webovej stránke Text na webovej stránke môžete kopírovať, zdieľať alebo vyhľadávať: • Dotknite sa a podržte text na jeho zvýraznenie. • Pre výber textu presuňte dve karty. • Dotknite sa VYBRAŤ VŠETKO pre výber všetkých slov na tejto webovej obrazovke. • Dotknite sa na zobrazenie ďalších akcií, vrátane kopírovania, zdieľania a vyhľadávania na stránke alebo na webe. • Po dokončení sa dotknite alebo tlačidla Späť na deaktiváciu tohto režimu. 74 Otvorenie nového okna/prepínanie medzi oknami Pre pohodlné zobrazenie je možné súčasne otvoriť niekoľko okien. • Dotknite sa na otvorenie miniatúr všetkých okien. • Posuňte hore a dole na zobrazenie všetkých okien, dotknite sa jedného pre jeho zobrazenie. Stiahnutie webovej aplikácie/zobrazenia stiahnutých súborov Pred stiahnutím webovej aplikácie musíte v telefóne povoliť inštaláciu webových aplikácií (dotknite sa ikony Ponuka na úvodnej obrazovke, dotknite sa Nastavenia\Zabezpečenie, zaškrtnite zaškrtávacie pole Neznáme zdroje, a nakoniec sa dotknite OK na potvrdenie). obrazovke prehliadača. 76 Pre stiahnutie položky sa dotknite položky alebo odkazu, ktorý chcete stiahnuť. Na zrušenie sťahovania sa na oznamovacom paneli dotknite sťahovanej na potvrdenie. položky, zvoľte položku na zrušenie a dotknite sa Na zobrazenie stiahnutých položiek sa dotknite karty Aplikácie a potom sa dotknite aplikácie Sťahovanie. Správa záložiek Označenie webovej stránky záložkou • Otvorte webovú stránku, ktorú chcete označiť záložkou. • Dotknite sa ikony Ponuka a potom Uložiť do záložiek, alebo sa na obrazovke História dotknite hviezdičky vedľa adresy URL. • Ak treba, zadajte názov a umiestnenie, a dotknite sa OK na potvrdenie. Otvorenie záložky • Dotknite sa ikony Ponuka a potom Záložky/História, alebo sa dotknite ikony a potom na zobrazenie obrazovky Záložky. • Dotknite sa záložky, ktorú chcete otvoriť. • Môžete sa tiež dotknúť alebo podržať na zobrazenie obrazovky možností a potom sa dotknúť Otvoriť alebo Otvoriť v novom okne. Úprava záložky • Dotknite sa ikony Ponuka a potom Záložky, alebo sa dotknite ikony a potom na zobrazenie obrazovky Záložky . • Dotknite sa a podržte záložku, ktorú chcete upraviť. [. . . ] • Servisné stredisko môže byť zahltené, skúste to znovu neskôr. Karta SIM je uzamknutá kódom PIN • Požiadajte vášho sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key). Telefón nie je možné pripojiť k počítaču • Nainštalujte aplikáciu KENWOOD ONE TOUCH Android Manager. • Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač USB. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX525DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX525DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag