Návod na použitie KENWOOD DNX5250BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX5250BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX5250BT


Mode d'emploi KENWOOD DNX5250BT
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX5250BT (2071 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX5250BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Správca súborov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Záznam zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 FM rádio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Baterka LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Poznámky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Sprievodca nastavením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Pomocník Alcatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ďalšie aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bezdrôtové pripojenia a sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zariadenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Osobné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pridať konto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7 Google Play Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8 Multimediálne aplikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2 Zadávanie textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9 Google Maps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3  Telefónny hovor, zoznam hovorov a kontakty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • V dialógu, ktorý sa otvorí, sa dotknite možnosti Odstrániť. Výstraha: prevádzka 5 GHz Wi-Fi je určená iba na použitie vnútri. • Zadajte názov siete a všetky požadované informácie o sieti. 6. 1. 2 Wi-Fi Pomocou Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu, keď je váš telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vloženej karty SIM. Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti • Dotknite sa tlačidla Ponuka na domovskej obrazovke a potom sa dotknite možnosti Nastavenia. • Dotykom spínača vedľa Wi-Fi zapnite/vypnite Wi-Fi. • Stlačte Wi-Fi, podrobné informácie o zistených sieťach Wi-Fi sa zobrazia v časti so sieťami Wi-Fi. • Dotknite sa siete Wi-Fi pre pripojenie. Ak je vami vybraná sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného údaja (detaily vám poskytne váš sieťový operátor). Po dokončení sa dotknite položky Pripojiť. 71 72 6. 2 Prehliadač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 2. 1 Prehliadanie webových stránok Po otvorení webovej stránky sa môžete po webových stránkach pohybovať posúvaním prsta po obrazovke ľubovoľným smerom na nájdenie informácií, ktoré chcete zobraziť. Na zavretie všetkých záložiek a ukončenie. Otvorenie nového okna/prepínanie medzi oknami Pre pohodlné zobrazenie je možné súčasne otvoriť niekoľko okien. • Dotknite sa pre otvorenie miniatúr všetkých okien. • Posuňte sa hore a dole na zobrazenie všetkých okien, dotknite sa jedného pre jeho zobrazenie. • Dotknite sa pre otvorenie nového okna. • Dotknite sa tlačidla Ponuka a Nová anonymná karta pre otvorenie okna bez akéhokoľvek sledovania. • Na zavretie okna sa dotknite ho posuňte nabok. Ďalšie možnosti: • Obnoviť • Poslať ďalej • Záložky • Uložiť do záložiek Na obnovenie aktuálnej stránky. Pre pohyb vpred vo vami otvorených stránkach. Na zobrazenie záložiek a histórie prehliadania. Pre pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky. v okne, ktoré chcete zavrieť, alebo Dotknite sa ikony naľavo od adresy URL pre zobrazenie ďalších informácií o aktuálnej stránke. 6. 2. 2 Správa odkazov, histórie, sťahovania Práca s odkazmi, telefónnymi číslami alebo adresami zobrazenými na webovej stránke • Odkaz Dotknite sa odkazu pre otvorenie webovej stránky. [. . . ] • Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby a skontrolujte parametre MMS. • Overte si u operátora číslo centra servera alebo váš profil MMS. • Centrum servera môže byť preťažené, skúste znova neskôr. PIN karty SIM je zablokovaný • Vyžiadajte si kód PUK (Osobný odblokovací kód). od svojho operátora. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX5250BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX5250BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag