Návod na použitie KENWOOD DNX5250BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX5250BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX5250BT


KENWOOD DNX5250BT : Stiahnuť kompletný návod (1249 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX5250BT (2071 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX5250BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Správca súborov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Záznam zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 FM rádio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Baterka LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Poznámky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Sprievodca nastavením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Pomocník Alcatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ďalšie aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bezdrôtové pripojenia a sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zariadenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Osobné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pridať konto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7 Google Play Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8 Multimediálne aplikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2 Zadávanie textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9 Google Maps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3  Telefónny hovor, zoznam hovorov a kontakty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pridanie siete Wi-Fi Keď je Wi-Fi zapnuté, môžete pridať nové siete Wi-Fi podľa vašich preferencií. • Dotknite sa tlačidla Ponuka a Nastavenia na domovskej obrazovke. • Dotknite sa Wi-Fi a potom sa dotknite • Dotknite sa možnosti Uložiť. V prípade úspešného pripojenia sa váš telefón nabudúce pripojí automaticky hneď, ako sa dostanete do dosahu danej siete. Odstránenie siete Wi-Fi Nasledujúce kroky zamedzia automatickému pripájaniu k sieťam, ktoré už nechcete používať. • Na obrazovke Wi-Fi sa dotknite a podržte názov uloženej siete. • V dialógu, ktorý sa otvorí, sa dotknite možnosti Odstrániť. Výstraha: prevádzka 5 GHz Wi-Fi je určená iba na použitie vnútri. • Zadajte názov siete a všetky požadované informácie o sieti. 6. 1. 2 Wi-Fi Pomocou Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu, keď je váš telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vloženej karty SIM. Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti • Dotknite sa tlačidla Ponuka na domovskej obrazovke a potom sa dotknite možnosti Nastavenia. Môžete ju nájsť dotknutím sa tlačidla Ponuka, potom Záložky\Uložené stránky. Na zavretie všetkých záložiek a ukončenie. Otvorenie nového okna/prepínanie medzi oknami Pre pohodlné zobrazenie je možné súčasne otvoriť niekoľko okien. • Dotknite sa pre otvorenie miniatúr všetkých okien. • Posuňte sa hore a dole na zobrazenie všetkých okien, dotknite sa jedného pre jeho zobrazenie. • Dotknite sa tlačidla Ponuka a Nová anonymná karta pre otvorenie okna bez akéhokoľvek sledovania. Ďalšie možnosti: • Obnoviť • Poslať ďalej • Záložky • Uložiť do záložiek Na obnovenie aktuálnej stránky. Pre pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky. v okne, ktoré chcete zavrieť, alebo Dotknite sa ikony naľavo od adresy URL pre zobrazenie ďalších informácií o aktuálnej stránke. 6. 2. 2 Správa odkazov, histórie, sťahovania Práca s odkazmi, telefónnymi číslami alebo adresami zobrazenými na webovej stránke • Odkaz Dotknite sa odkazu pre otvorenie webovej stránky. Dotknite sa a podržte odkaz pre otvorenie možností ďalších operácií, ako napríklad otvorenie v novom okne, uloženie odkazu, zdieľanie odkazu, kopírovanie odkazu a pod. Dotknite sa na otvorenie služby Google Maps a vyhľadanie adresy. • Telefónne číslo • Adresa • Zdieľať stránku Na zdieľanie aktuálnej stránky s vašimi priateľmi prostredníctvom rôznych spôsobov, ako napríklad Správa, E-mail, Bluetooth a pod. • Vyhľadať na stránke Na zadanie obsahu, ktorý chcete nájsť na aktuálnej stránke. [. . . ] Nemôžem odosielať a prijímať MMS • Skontrolujte dostupnosť pamäte vášho telefónu, keďže môže byť plná. • Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby a skontrolujte parametre MMS. • Overte si u operátora číslo centra servera alebo váš profil MMS. • Centrum servera môže byť preťažené, skúste znova neskôr. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX5250BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX5250BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag