Návod na použitie INDESIT WITL 86

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod INDESIT WITL 86 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky INDESIT WITL 86


Mode d'emploi INDESIT WITL 86
Download
návod na obsluhu INDESIT WITL 86

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Rady oznacuje rady a instrukcie na ekonomické, t. j. úsporné pouzívanie zariadenia, v súlade so zásadami ochrany zivotného prostredia. Nás príspevok k ochrane zivotného prostredia: pouzívame recyklovany papier. 72 Dôlezité upozornenia Prosíme Vás, aby ste si pozorne precítali tento návod na pouzitie a venovali mimoriadnu pozornost bezpecnostnym predpisom uvedenym na prvych stranách. Odporúcame Vám odlozit si tento návod, aby ste do mohli v budúcnosti v prípade potreby nazriet a pri prípadnom predaji Vásho spotrebica ho odovzdat novému majite¬ovi. Nasledujúce upozornenia poskytujeme v záujme celkovej bezpecnosti. [. . . ] E10 = do prácky nie je napústaná voda E20 = z prácky nie je odcerpávaná voda E40 = nie sú dostatocne zatvorené dvierka. Spôsob odstránenia zobrazeného problému je uvedeny v kapitole , , Poruchy v cinnosti". 81 SLOVENSKY Odcerpanie vody Pouzíva sa na odcerpanie vody z posledného prania v prípade pouzitia volite¬nej funkcie "Ukoncenie prania bez odcerpania vody z bubna" , alebo . Pootocte volic programov do polohy O, zvo¬te program a stlacte tlacidlo START/PAUZA. Odstredovanie Speciálne odstredovanie pri maximálnej rychlosti urcené pre rucne prané prádlo. Pouzíva sa len pre bavlnené prádlo. Umozñuje znízit rychlost odstredovania prostredníctvom tlacidla pod¬a druhu tkaniny, z ktorej je prádlo vyrobené. Miniprogram Jedná sa o kompletny program, ktory môze byt kombinovany s nasledujúcimi volite¬nymi funkciami: znízenie rychlosti odstredovania, ukoncenie prania bez odcerpania vody a oneskoreny start. Pouzíva sa pri praní ciastocne znecisteného prádla alebo pre prádlo, ktoré je potrebné preprat. Maximálna náplñ 2, 5 kg. Teplota prania 30 °C Doba pracieho programu 30 minút Rychlost odstredovania 700 otácok/minútu Sport topánky S pouzitím tohto programu je mozné vypra jeden pár sportovej obuvi. Rúz: Navlhcit acetónom ako v predchádzajúcom prípade a osetrit skvrny metylalkoholom. Z bielych kusov odstránit pomocou bielidla. Pred vlozením bielizne do pracky Nikdy neperte biele a farebné spolu. Nová farebná bielizeñ by mohla pustit farbu, preto prvy raz by sa mala prat samostatne. Ubezpecte sa, ze na bielizni nezostali ziadne kovové predmety (napr. vlasové sponky, spendlíky a pod. ). Zapnite vsetky gombíky, zipsy, hácky a patenty. Pred praním odstráñte vsetky silné skvrny. Ve¬mi spinavé miesta vycistite speciálnym prostriedkom alebo pastou. So záclonami zaobchádzajte so zvlástnou starostlivostou. Odstráñte vsetky hácky alebo ich upevnite do vrecka ci sietky. Maximálna dávka bielizne Doporucené dávky sú vyznacené na kartách programov. Obecne platia tieto zásady: Bavlna, ¬an: plny bubon, ale nenapchávat. [. . . ] · Doslo k upchatiu trubiek odpadového potrubia. · Bolo pouzité nedostatocné mnozstvo alebo nesprávny druh pracieho prostriedku. Následkom nedostatocného mnozstva pracieho prostriedku je prádlo sivé. · Vyrazné skvrny neboli pred zahájením prania ziadnym spôsobom osetrené. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU INDESIT WITL 86

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu INDESIT WITL 86 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag