Návod na použitie INDESIT WITE 107

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod INDESIT WITE 107 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky INDESIT WITE 107


Mode d'emploi INDESIT WITE 107
Download
návod na obsluhu INDESIT WITE 107

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Rady oznacuje rady a instrukcie na ekonomické, t. j. úsporné pouzívanie zariadenia, v súlade so zásadami ochrany zivotného prostredia. Nás príspevok k ochrane zivotného prostredia: pouzívame recyklovany papier. 63 SLOVENSKY Ak nieco nefunguje správne 81-82 Dôlezité upozornenia Prosíme Vás, aby ste si pozorne precítali tento návod na pouzitie a venovali mimoriadnu pozornost bezpecnostnym predpisom uvedenym na prvych stranách. Odporúcame Vám odlozit si tento návod, aby ste do mohli v budúcnosti v prípade potreby nazriet a pri prípadnom predaji Vásho spotrebica ho odovzdat novému majite¬ovi. Nasledujúce upozornenia poskytujeme v záujme celkovej bezpecnosti. [. . . ] pre normálne znecistenú farebne stálu bielizeñ (kosele, nocná bielizeñ, pyzamy atd. ) z ¬anovych, bavlnenych a syntetickych tkanín a pre ¬ahko znecistenú bielu bavlnenú bielizeñ (spodnú). pre chúlostivé kusy (záclony), zmiesané tkaniny vrátane syntetiky a vlny s oznacením "cistá nová vlna pre pranie v pracke, nezrázanlivá". (cold) 30°-40° Odstrañovanie skvn Silne zapité skvrny nestací cistit iba vodou a pracím prostriedkom. Doporucuje sa preto odstránit ich pred praním. Krv: Cerstvé skvrny od krvi odstránit chladnou vodou. Zaschnuté skvrny nechat cez noc namocené vo vode so speciálnym pracím prípravkom a potom ich odstránit rucne vodou a mydlom. Olejové farby: Navlhcit benzínovym cisticom skvn, polozit na mäkkú tkaninu a skvrnu vytriet. Postup opakovat nieko¬ko ráz. Zaschnuté olejové skvrny: Navlhcit terpentynom a polozit kus na mäkkú tkaninu. Vytierat skvrnu rucne s pomocou kúska bavlnenej látky. Hrdza: Pouzit odstráñovac hrdze. So starymi hrdzavymi skvrnami zaobchádzajte opatrne, lebo celulózová struktúra bude uz poskodená a tkanina má tendenciu k deraveniu. Dodrziavajte pokyny vyrobcu k mnozstvu pouzitého prostriedku. Pouzite mensie mnozstvo pracieho prostriedku, ked: ­ periete malé mnozstvo bielizne ­ je bielizeñ ¬ahko znecistená ­ sa pri praní tvorí ve¬ké mnozstvo peny. Pracie prostriedky a prísady Dobré vysledky prania závisia tiez na vo¬be pracieho prostriedku a na pouzití správneho mnozstva, aby nedochádzalo k plytvaniu a poskodzovaniu zivotného prostredia. Napriek tomu, ze sú biologicky odbúrate¬né, pracie prostriedky obsahujú látky, ktoré vo ve¬kom mnozstve môzu zmenit jemnú rovnováhu existujúcu v prírode. Vo¬ba pracieho prostriedku bude závisiet na druhu tkaniny (chúlostivá, vlnená, bavlnená atd. ), na farbe, na teplote prania a od stupña znecistenia. V tomto spotrebici mozno pouzívat vsetky bezne dostupné pracie prostriedky urcené pre automatické prácky: ­ práskové prostriedky na vsetky druhy tkanín, ­ práskové prostriedky na chúlostivé tkaniny, ­ kvapalné prostriedky hlavne pre pracie programy s nízkou teplotou (max. 60°C) na vsetky druhy tkanín a speciálne prostriedky na vlnu. Prací prostriedok aj akéko¬vek prísady sa musia pred spustením pracieho programu dávkovat do príslusného oddielu zásuvky dávkovaca. Ak pouzijete koncentrovany práskovy alebo tekuty prostriedok, musíte zvolit program bez predpierania. Tekuty prací prostriedok dávkujte do zásuvky dávkovaca oznaceného tesne pred spustením programu. Akéko¬vek avivázne alebo skrobiace prísady sa musia naliat do oddielu oznaceného pred spustením pracieho programu. Dodrzujte doporucenia vyrobcu, pokia¬ ide o mnozstvo pouzitého prostriedku. 72 Medzinárodné symboly osetrovania textílií Tieto symboly nájdete na stítkoch odevov. [. . . ] · Doslo k upchatiu trubiek odpadového potrubia. · Bolo pouzité nedostatocné mnozstvo alebo nesprávny druh pracieho prostriedku. Následkom nedostatocného mnozstva pracieho prostriedku je prádlo sivé. · Vyrazné skvrny neboli pred zahájením prania ziadnym spôsobom osetrené. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU INDESIT WITE 107

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu INDESIT WITE 107 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag