Návod na použitie GARMIN ETREX VISTA C

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN ETREX VISTA C bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN ETREX VISTA C


Mode d'emploi GARMIN ETREX VISTA C
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN ETREX VISTA C (2614 ko)
   GARMIN ETREX VISTA C (2409 ko)
   GARMIN ETREX VISTA C Release Note (115 ko)

návod na obsluhu GARMIN ETREX VISTA C

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Úvod Úvod akujeme vám, ze ste si vybrali navigátor Garmin GPSmap60&76Cx/ CSx. GPSmap60&76Cx/CSx vyuzíva vsetky moznosti najmodernejsích Garmin GPS mapových prístrojov a to z neho robí dokonalý rucný navigátor. Nájdite si cas na to, aby ste sa oboznámili so vsetkými casami navigátora, ktoré sú dodávané v kompletnom balení. Ak niektorá z castí uvedených na balení chýba, ihne sa obráte na predajcu znacky Garmin. Predhovor Kontakt na predajcu Garmin v SR Kontaktujte Garmin ak máte nejaké otázky alebo máte nejaké problémy s pouzívaním vásho GPS. [. . . ] · Budik - funkcie, ktorá vám poslouzí ako budík. · Kalkulacka - standardní alebo vedecká kalkulacka; môze slouzit napr. · Stopky - multifunkcné stopky. · Slunce &Mesic - casy východu a západu Slunka, fázy mesiaca pre akékovek miesto, dátum a cas. · Lov & Ryby - tabuka rámcových casov, kedy je najlepsie sa vyda na lov ci rybolov na danom mieste. · Hry - rozsírenie ponuky GPS prístroja o zábavné i nárocné hry. eTrex Legend Cx/Vista Cx GPS navigácia Pouzívanie prejdených trás Pouzívanie prejdenej trasy Prejdená trasa vytvára nad mapou elektronický záznam vasej trasy tak, ako sa pohybujete, tzv. ten obsahuje informácie o bodoch trasy, vrátane casu, pozície, výsky a hbky (vyzaduje NmeA vstup, vi strana 58). tracklog má funkcie: · zaznamenává pohyb v case a ukladá ho · meria územie, ktorým ste trasu obisli · dokáze vás vies spä po trase presne tak, ako ste ju presli Ak máte v prístroji firmware 2. 40 a vyssí, môzete si prejdenú trasu uklada uz aj na Micro SD kartu. Na stránke Proslétrasy stlacte polícko Nastaveni a v novom okne Nastavenipr. trasystlacte polozku Nastaveni dat. trasu na kartu Pre vytvorenie tracklogu: 1. Opakovane stlacte klávesu PAGE kým sa neobjaví stránka Hlavné menu. Potom pouzite Kurzorovú KLÁVESU pre zvýraznenie voby ikony "Prosle trasy". Stlacte ENTER pre zobrazenie stránky Prejdené trasy. Tá obsahuje tlacidlá Zap a Vyp pre aktivácu alebo vypnutie záznamu prejdenej trasy a indikátor stavu zaplnenia pamäti v percentách. Nasledujúce styri on-screen tlacidlá sa vzahujú k aktívnemu tracklogu: "Nastaveni", "Vymaz", "Uloz" a "Naviguj zpe". Nastavenie ukladania: zvýraznite tlacidlo "Nastaveni", stlacte ENTER. Zobrazí sa stránka Nastav. Prvá voba na stránke je "Prepis pri plne". Pokia vobu nezatrhnete, zápis tracklogu do pamäti sa zastaví, ke bude plná, zatiaco pri zatrhnutí sa zacnú dáta prepisova novsími. Zvýraznite vobu "Zpusob zaznamu" a stlacte ENTER. Zobra- Stránka Prejdené trasy s ulozeným tracklogom Voby stránky Nastavenie tracklogu eTrex Legend Cx/Vista Cx GPS navigácia zia sa moznosti výberu nastavení z hadiska vzdialenosti, casu alebo automaticky. Nakoko je tracklog tvorený sériou bodov, ktoré vykresujú nad mapou Vami prejdenú trasu, môze by ich záznam korigovaný z hadiska intervalov, ktoré nastavíte. [. . . ] (m): 0. 0 Elipsoid ("User") dx: 23 dy: -124 dZ: -84 dA: -108 df: 0. 0048076 Elipsoidy sú zalozené na matematickom modeli Zeme Formát súradníc Elipsoid eTrex Legend Cx/Vista Cx Dodatky Co je WAAS/EGNOS?Wide Area Augmentation System (WAAS) v európe nazývaný eGNoS, je projekt f. A. A. zalozený pre zvýsenie presnosti signálu GPS. je to kozmický systém, ktorý na základe meraní pozemných staníc (vi dGPS nizsie) vysiela v reálnom case korekcie cez geostacionárne druzice. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN ETREX VISTA C

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN ETREX VISTA C začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag