Návod na použitie EPSON TX200 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON TX200 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON TX200


Mode d'emploi EPSON TX200
Download
návod na obsluhu EPSON TX200START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Setrite cas a peniaze Ci ste profesionál alebo novácik, postup , , tlace v 3 krokoch" vám tlac výrazne zjednodusí ­ toto zjednodusenie usetrí vás cas aj peniaze. [. . . ] Setrite cas a peniaze Ci ste profesionál alebo novácik, postup , , tlace v 3 krokoch" vám tlac výrazne zjednodusí ­ toto zjednodusenie usetrí vás cas aj peniaze. Umiestnite ich do sablóny, prípadne si vytvorte vlastnú 3. Tlacte Výber sablón Môzete pouzi standardné sablóny alebo si ich prispôsobi a vytvori si tak vlastný originálny návrh. Nase inovatívne atramenty Epson UltraChrome K3 vytvoria správne podané, zivé farby a zabezpecia pre kazdý výtlacok najlepsí výsledok. Charakteristické vlastnosti · Jednoduché pouzívane pre profesionálov aj zaciatocníkov · Prispôsobitené sablóny návrhu · Vsetky informácie o nastavení sú obsiahnuté v sablónach · Rýchle a jednoduché vytváranie výtlackov z viacerých obrázkov · Jednoduché pridávanie textu na tvorbu plagátov a transparentov · Kvalitné výtlacky vaka atramentom Epson UltraChrome K3 · Kompatibilita s celým radom tlaciarní Epson Model Kód produktu Verzia Podporované tlaciarne Epson Podporované formáty obrázkov PageProofer EX PC 3100836/Mac 3100194 1 Epson Stylus Photo 2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800 TIFF (<16bit/farebný vstup, 8 bit/farebný výstup), JPEG, BMP, PICT (len ak pouzívate program QuickTime), EPS (Raster), PNG (len ak pouzívate program QuickTime), natívny formát progamu Photoshop (len ak pouzívate program QuickTime) Mac: Anglictina, francúzstina, nemcina, taliancina, spanielcina, holandcina, portugalcina, kórejcina, zjednodusená cínstina PC: Anglictina, francúzstina, nemcina, taliancina, spanielcina, holandcina, portugalcina Rezim automatického návrhu s predvolenými sablónami/rezim voného návrhu Zaha správu vstupných farieb/správu farieb obrázku/správu výstupných farieb Zaha kalibráciu farieb pomocou ICC profilov Zaha funkcie softproof (softvérová predtlacová korektúra)/zobrazenie s kalibrovanými farbami Správa farieb tlaciarne pomocou aplikácie alebo ovládaca tlaciarne Tlaciare, zdroj papiera, rozmery papiera, dzka transparentu, typ média, orientácia, rezim atramentu, rezim rozlozenia, vekosti obrázkov, moznosti obrázkov, automatické rotácia Zarovnanie obrázkov, pridanie orezových znaciek, vrátane orezových znaciek Fotoba, peciatka, hlavicka/päta, triedenie, farba pozadia Oznacenie, popis, vekos, automatická rotácia, správa vstupných farieb Voný text, orezanie, farebné tónovanie, rotácia a prevrátenie, organizácia sablón Podporované jazyky Spôsoby návrhu Nastavenia správy farieb Nastavenie sablón Funkcie návrhu Nastavenia obrázkov Iné nastavenia POZIADAVKY NA SYSTÉM OS Procesor Pamä RAM Video rozlísenie Iné poziadavky Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10. 2. 8 alebo novsí, 10. 3. x Intel® Pentium 4, 2GHz alebo vyssí, alebo Power PC G4 1, 4GHz alebo vyssí 512MB alebo viac 1024 x 768 alebo vyssie, Full-color (RGB: 8-bit x 3) 12GB voného miesta na pevnom disku PageProoferEX ­ 2SK ­ 11/05 Epson Deutschland GmbH Telefon: +420 548 427811 Fax: +420 548 427816 Infoline: 0850 111 429 www. epson. sk Organizacní slozka Slavíckova 1a 638 00 Brno Ceská republika EPSON® je registrovaná ochranná známka spolocnosti SEIKO EPSON® Corporation. Vsetky tu pouzité názvy iných produktov a mená spolocností slúzia iba na identifikacné úcely a môzu to by ochranné známky alebo registrované ochranné známky výhradných vlastníkov. S výhradou prípadnej chyby môzu by údaje zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ] Vsetky tu pouzité názvy iných produktov a mená spolocností slúzia iba na identifikacné úcely a môzu to by ochranné známky alebo registrované ochranné známky výhradných vlastníkov. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON TX200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON TX200 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag