Návod na použitie EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON PLQ-22CSM bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON PLQ-22CSM


EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION: Stiahnuť kompletný návod (1226 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON PLQ-22CSM QUICK REFERENCE (74 ko)

návod na obsluhu EPSON PLQ-22CSMINSTALLATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] [. . . ] 18 PÒVODNÍM NÁVODEM K POUÎÍVÁNÍ . 30 www. skileurope. com EPSON Europe BV - Konijnenberg 60 4825 BD Breda - The Netherlands 03/08 2610398627 1 2 b c d a a b c d e 795 mm 625 mm 370 mm 160 mm 640 mm 100 e 3 E C D B A 2 4 5 3 6 7a 7b 8 4 9a 8x 6x38 mm 6x12 mm 4x 8x45 mm 8x16 mm 2x 8x45 mm 4x 8x 8x 4x 4x 4x 2x 8x16 mm M6 M8 M8 5 9b 16x 4x15 mm 2x 2x 8x30 mm 8x19, 5 mm M8 4x 6x 2x 4x 6 0 1-6 x 1-6 x 7 ! 8 @ # 9 SK 5 potiahnite nastavitenú upevovaciu ceus B druhou Pracovný stôl ÚVOD PLQ-22CSM · Systém posunutia a zaistenia funguje úplne odlisným spôsobom ako vsetky ostatné tradicné upevovacie systémy · Pred pouzitím si dôkladne precítajte tento návod a uchovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti 1 · Pouzívajte len dodávané súcasti a príslusenstvo; na poskodenia spôsobené pouzívaním neoriginálnych súcastí a príslusenstva sa záruka nevzahuje · Tento pracovný stôl nie je urcený na pouzívanie na upevovanie elektrických nástrojov TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE 2 SÚCASTI PRACOVNÉHO STOLA 3 A B C D E Upevovacia rukovä Nastavitená upevovacia ceus Podporné rameno (max. dbajte na to, aby obrobok bol pevne uchytený · Rozlozenie pracovného stola @ · Zlozenie pracovného stola # SERVIS · Ak by pracovný stôl napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungova, treba da opravu vykona autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia EPSON - poslite pracovný stôl bez rozmontovania spolu s dôkazom o kúpe; vásmu dílerovi alebo do najblizsieho servisného strediska EPSON (zoznam adries servisných stredisiek a servisný diagram sú uvedené na www. skileurope. com) BEZPECNOS · Dbajte na to, aby pracovný stôl stál na pevnom a neklzkom povrchu · Neklate azké predmety na okraj, aby sa pracovný stôl neprevrátil 5 · Nestúpajte na pracovný stôl ani na om nestojte 6 · Nikdy nezaazujte pracovnú plochu väcsou záazou ako 100 kg 7 · azké predmety klate na pracovný stôl opatrne; nepúsajte ich z výsky 8 · Nepúsajte deti do pracovného priestoru · Pracovný stôl skladujte v miestnosti na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí HR Radni stol UVOD PLQ-22CSM POUZITIE · Návod na montáz 9 - postupnos císel na nákrese zodpovedá postupnosti krokov montáze pracovného stola !pevne utiahnite vsetky skrutky a matice · Návod na pouzívanie 0 1 otocte obe upevovacie rukoväte A proti smeru hodinových ruciciek az na doraz (1 az 6 otácok) 2 potlacte nastavitenú upevovaciu ceus B dozadu az na doraz 3 rozlozte obe podporné ramená C pre optimálne podopretie obrobku 4 drzte obrobok jednou rukou medzi ceusami (dbajte na to, aby 4 upevovacie bloky D boli správne zarovnané s obrobkom) · Slide and Lock sustav radi na potpuno drukciji nacin od svih drugih konvencionalnih sustava za pritezanje · Prije uporabe pazljivo procitajte ovaj prirucnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu 1 · Koristite samo dijelove i dodatnu opremu koje ste dobili sa stolom; osteenja koja nastanu zbog upotrebe neoriginalnih dijelova i dodatne opreme nisu obuhvaena jamstvom · Ova radni stol nije predvien za stezanje alata s elektricnim napajanjem TEHNICKI PODACI 2 DIJELOVI RADNOG STOLA 3 A B C D E Rucica za stezanje Prilagodljiva celjust za stezanje Krak oslonca (maks. [. . . ] [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON PLQ-22CSM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON PLQ-22CSM začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag