Návod na použitie EPSON PLQ-22CS INSTALLATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON PLQ-22CS bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON PLQ-22CS


EPSON PLQ-22CS INSTALLATION: Stiahnuť kompletný návod (1226 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON PLQ-22CS QUICK REFERENCE (74 ko)

návod na obsluhu EPSON PLQ-22CSINSTALLATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 18 PÒVODNÍM NÁVODEM K POUÎÍVÁNÍ . [. . . ] @ # - G E Pevná upevovacia ceus F Horný upevovací blok G Odisovacia pácka BEZPECNOS · Dbajte na to, aby pracovný stôl stál na pevnom a neklzkom povrchu · Neklate azké predmety na okraj, aby sa pracovný stôl neprevrátil 4 · Nestúpajte na pracovný stôl ani na om nestojte 5 · Nikdy nezaazujte pracovnú plochu väcsou záazou ako 200 kg 6 · azké predmety klate na pracovný stôl opatrne; nepúsajte ich z výsky 7 · Nepúsajte deti do pracovného priestoru · Pracovný stôl skladujte v miestnosti na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí POUZITIE · Návod na montáz 8 - postupnos císel na nákrese zodpovedá postupnosti krokov montáze pracovného stola !pevne utiahnite vsetky skrutky a matice · Návod na pouzívanie 9 1 otocte obe upevovacie rukoväte A proti smeru hodinových ruciciek az na doraz (1 az 6 otácok) 2 potlacte nastavitenú upevovaciu ceus B dozadu az na doraz 3 rozlozte obe podporné ramená C pre optimálne podopretie obrobku 4 drzte obrobok jednou rukou medzi ceusami (dbajte na to, aby 4 stredové upevovacie bloky D boli správne zarovnané s obrobkom) 5 potiahnite nastavitenú upevovaciu ceus B druhou rukou smerom k obrobku a pevnej upevovacej ceusti E 6 opatrne utiahnite kazdú upevovaciu rukovä o menej ako jednu otácku (väcsinou menej ako polovicu otácky) - na uvonenie obrobku stací otoci kazdú upevovaciu rukovä spä tak, aby smerovala nadol !nikdy sa nesnazte jemne nastavi upevovacie ceuste otocením upevovacích rukovätí proti smeru hodinových ruciciek, pretoze to má vzdy za následok uvonenie upevovacích ceustí - zopakujte kroky 1 az 6 pre kazdý postup upevovania · Stredové upevovacie bloky 0 - vzdy pouzívajte stredové upevovacie bloky, aby sa zabránilo poskodeniu hliníka !nikad nemojte pokusati vrsiti precizno podesavanje celjusti za stezanje tako da okreete rucke za stezanje suprotno od kazaljke sata jer e to uvijek dovesti do oslobaanja steznih celjusti - ponovite korake 1 do 6 pri svakom novom postupku za stezanje · Blokovi za stezanje iznutra 0 - uvijek koristite blokove za stezanje iznutra kako biste sprijecili osteenje aluminijskih izraevina !pobrinite se da izraevina bude cvrsto stegnuta · Blokovi za stezanje na gornjoj strani !pobrinite se da izraevina bude cvrsto stegnuta · Postavljanje stola @ · Spremanje stola # - gurnite rucicu G prema dolje za deblokiranje radnog stola HR Radni stol UVOD PLQ-22CS · Slide and Lock sustav radi na potpuno drukciji nacin od svih drugih konvencionalnih sustava za pritezanje · Prije uporabe pazljivo procitajte ovaj prirucnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu 1 · Koristite samo dijelove i dodatnu opremu koje ste dobili sa stolom; osteenja koja nastanu zbog upotrebe neoriginalnih dijelova i dodatne opreme nisu obuhvaena jamstvom · Ova radni stol nije predvien za stezanje alata s elektricnim napajanjem TEHNICKI PODACI 2 DIJELOVI RADNOG STOLA 3 A B C D E F G Rucica za stezanje Prilagodljiva celjust za stezanje Krak oslonca (maks. [. . . ] pobrinite se da izraevina bude cvrsto stegnuta · Postavljanje stola @ · Spremanje stola # - gurnite rucicu G prema dolje za deblokiranje radnog stola HR Radni stol UVOD PLQ-22CS · Slide and Lock sustav radi na potpuno drukciji nacin od svih drugih konvencionalnih sustava za pritezanje · Prije uporabe pazljivo procitajte ovaj prirucnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu 1 · Koristite samo dijelove i dodatnu opremu koje ste dobili sa stolom; osteenja koja nastanu zbog upotrebe neoriginalnih dijelova i dodatne opreme nisu obuhvaena jamstvom · Ova radni stol nije predvien za stezanje alata s elektricnim napajanjem TEHNICKI PODACI 2 DIJELOVI RADNOG STOLA 3 A B C D E F G Rucica za stezanje Prilagodljiva celjust za stezanje Krak oslonca (maks. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON PLQ-22CS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON PLQ-22CS začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag