Návod na použitie EPSON PERFECTION V300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON PERFECTION V300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON PERFECTION V300


EPSON PERFECTION V300 : Stiahnuť kompletný návod (1921 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON PERFECTION V300 [SK] STARTUP GUIDE (1341 ko)
   EPSON PERFECTION V300 (1911 ko)
   EPSON PERFECTION V300 STARTUP GUIDE (1344 ko)

návod na obsluhu EPSON PERFECTION V300

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Podávac umozuje prácu s mnohými typmi médií od tenkých dokumentov az po hrubý ci struktúrovaný papier s reliéfom a tiez vizitky a preukazy, napr. V rezime Foliant môzete dokonca skenova dokumenty formátu A3, co je unikátnou vymozenosou skenera tohto typu. Podporované je tiez skenovanie dlhých zvitkov papiera ­ az do 3 m. [. . . ] Zvýsené zabezpecenie poskytuje systém ultrazvukovej detekcie podávania dvoch listov, ktorý ihne automaticky zistí akékovek problémy pri podávaní papiera a umozní ich rýchle odstránenie. Vysoký výkon Vaka pôsobivej produkcii 3 000 skenov za de je PERFECTION V300 najvýkonnejsím skenerom vo svojej triede. Kapacita podávaca dokumentov umozuje súcasné vlozenie az 50 hárkov, takze skener si hravo poradí s objemnými nárazovými úlohami aj s kazdodennými pracovnými úkonmi. Setrnos k zivotnému prostrediu Vaka rozvinutej environmentálnej politike spolocnosti Canon je PERFECTION V300 energeticky najúspornejsím skenerom vo svojej triede. Spotreba energie len 18 W a funkcia automatického vypínania a zapínania znamená, ze so skenerom PERFECTION V300 urcite neprekrocíte stanovené normy produkcie skodlivých splodín. Jednoduché ovládanie jediným stlacením tlacidla Zaclenenie skenera PERFECTION V300 do bezného pracovného procesu je mimoriadne jednoduché. Kazdodenné kancelárske úkony, ako je skenovanie do e-mailu ci tvorba tlacených alebo prehadávatených PDF dokumentov, zvládnete jednoduchým stlacením tlacidla. Postará sa o to softvér CaptureOnTouch a CapturePerfect. RÝCHLOS CIERNOBIELO 40 STR. /MIN. RÝCHLOS FAREBNE 30 STR. /MIN. DENNÁ PRODUKTIVITA 3 000 SKENOV/DE AUTOMATICKÝ PODÁVAC DOKUMENTOV 50 HÁRKOV Bohatá ponuka softvéru Pôsobivý výkon zariadenia PERFECTION V300 je posilnený o mnozstvo rovnako pôsobivých softvérových riesení. CaptureOnTouch ­ zvysuje produktivitu vaka jednoduchému a efektívnemu ovládaniu skenovania. Môzete pouzíva dva jednoduché spôsoby skenovania: · Scan First (priorita skenovania) ­ uzívate naskenuje dokument pred výberom formátu a miesta ulozenia výsledného súboru. · Select Scan Job (Výber úlohy skenovania) ­ slúzi na rýchle a jednoduché vykonávanie bezných úloh skenovania, pricom vsetky nastavenia skenera a ukladania súborov sú predvolené. farebne, Automatické rozpoznanie farieb FUNKCIE pRODUKTU Vyrovnanie sikmého vlozenia, Automatické rozpoznanie formátu, Vynechanie prázdnej strany, Rozpoznanie orientácie textu, Predvolená krivka gama, Vynechanie farby (RGB)/Zdokonalenie farby (cervená), Redukcia moaré, Oddeovanie dávok, Zostrenie prechodov, Náhad skenu, Nastavenie oblasti skenovania, Zabránenie presvitaniu/ Odstránenie pozadia, Rezim Foliant, MultiStreamTM, Patch Code, Funkcia úlohy, Samostatné nastavenie prednej a zadnej strany, Ultrazvuková detekcia podávania dvoch listov, Autom. vypnutie a zapnutie DODANÝ SOFTVÉR Ovládace ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/ XP Home/Vista/7) CaptureOnTouch CapturePerfect Kofax VRS Basic Adobe Acrobat Standard Nuance PaperPort Nuance OmniPage SE Presto!BizCard Reader SE Doplnky Plochý skener Flatbed Scanner Unit 101, cítacka ciarových kódov Barcode Module III Spotrebný materiál súprava výmenných koliesok Odporúcaná denná produktivita 3 000 skenov/de VLASTNOSTI DOKUMENTU Sírka 50 ­ 216 mm Dzka 53, 9 ­ 356 mm Hrúbka Automatické podávanie Rezim Bypass Standardizovaný preukaz (karta) 52 - 209 g/m2 (0, 06 - 0, 25 mm) 40 - 209 g/m2 (0, 06 - 0, 25 mm) Rezim dlhých dokumentov Oddeovanie papiera Kapacita podávaca Sírka: 53, 9 mm, dzka: 85, 5 mm, hrúbka: 0, 76 mm (Podpora skenovania kariet/preukazov s reliéfom a horizontálneho skenovania) Rozmery: 50 mm x 53, 9 mm a viac Max. 3000 mm (výber z ovládacieho panela MS Windows) Spomaovací valec (reverzný oddeovací valec) 50 hárkov (80 g/m2) * Rýchlos skenovania závisí od technických parametrov pocítaca a nastavenia jednotlivých funkcií. Niektoré zobrazenia sú simulované pre lepsiu názornos. Vsetky údaje sú zalozené na standardných testovacích metódach spolocnosti Canon. Tento dokument a technické údaje k výrobku boli vytvorené pred uvedením výrobku na trh. Konecné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ] Tento dokument a technické údaje k výrobku boli vytvorené pred uvedením výrobku na trh. Konecné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Vsetky názvy spolocností a/alebo výrobkov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslusných výrobcov na ich trhoch a/alebo v ich krajinách. Technické údaje k volitenému plochému skeneru Flatbed Scanner Unit 101 Typ Snímac dokumentov Optické rozlísenie Zdroj svetla Strana snímania Rozhranie Rozmery Hmotnos Napájanie Spotreba energie Prevádzkové prostredie Ekologické normy Volitený stolný skener A4 Snímac CCD 1200 dpi LED (RGB) Predná strana Vysokorýchlostné USB 2. 0 (1 x typ A, 1 x typ B) 290 (S) x 513 (H) x 88, 5 (V) mm 3, 5 kg (bez napájacieho adaptéra) 100 ­ 240 V AC (50/60 Hz) Skenovanie: 15, 2 W; Spánkový rezim: 5, 1 W; Vypnuté napájanie: menej nez 0, 5 W 10 ­ 32, 5 °C (50 ­ 90, 5 °F), vlhkos: 20 ­ 80 % RV RoHS a ENERGY STAR RÝCHLOS SNÍMANIA1 (A4, Na výsku) CB/Odtiene sivej Farebne Flatbed Scanner Unit 101 200/300 dpi 200 dpi 300 dpi 3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy VLASTNOSTI DOKUMENTU Sírka Dzka FUNKCIE pRODUKTU az do 215, 9 mm (az do Legal) az do 355, 6 mm (az do Legal) Oblas rozpoznania formátu, Rezim potlacenia okolitého osvetlenia (prevzatá funkcia spracovania obrazu z pripojených skenerov sérií DR) 1 Rýchlos skenovania závisí od technických parametrov pocítaca a nastavenia jednotlivých funkcií. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON PERFECTION V300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON PERFECTION V300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag