Návod na použitie EPSON MX21 SETUP

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON MX21 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON MX21


EPSON MX21 SETUP: Stiahnuť kompletný návod (1726 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON MX21 (4186 ko)

návod na obsluhu EPSON MX21SETUP

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] priestor alebo pri zmene plovho kota Nastavenie vedenia rezu 6 - nastavte a dotiahnite zkladov dosku F v maximlnej hbke rezu 4 - uvonite skrutku L - nastavte vedenie rezu K - dotiahnite skrutku L Ryska rezu M 2 7 - pre vedenie nstroja pozd poadovanej iary rezu vyznaenej na opracovvanom kuse - pre priamy rez pod uhlom 0 alebo ikm rez pod uhlom 45 pouvajte prslun rysku !irok strana zkladovej dosky mus leana podoprenej strane opracovvanho predmetu !rka rezu je uren rkou zubov kota a nie rkou telesa kota 46 q q ! [. . . ] rka rezu je uren rkou zubov kota a nie rkou telesa kota 46 q q !vdy najskr vykonajte skobn rez na overenie skutonej iary rezu Odsvanie triesok - na adaptr N 2 nasute odsvaciu hadicu !nikdy nedovote, aby hadica vysvaa zasahovala do spodnho krytu alebo do priebehu rezania - mono pouva aj vrecko na prach (prsluenstvo EPSON 2610387402) Prevdzka nstroja 2 - zapojte prvodn kbel zo zdroja energie - vdy pevne drte rukov P jednou rukou a rukov Q druhou rukou - polote stroj prednou stranou zkladovej dosky na opracovvan predmet !skontrolujte, i zuby kota nezasahuj do opracovvanho predmetu - zapnite stroj tak, e najprv palcom stlate tlaidlo R (= bezpenostn vypna, ktor neme byzablokovan) a potom potiahnete zpadku S !predtm, ako kot vnikne do opracovvanho predmetu mus stroj beana pln otky - spodn kryt A sa otvra automaticky ke plov kot vnik do opracovvanho predmetu (spodn kryt otvrajte manulne pomocou pky B len pri pecilnych rezoch, napr. zapichovacch rezoch) - netlate prli na stroj; vyvjajte mierny a plynul tlak - po dokonen rezu vypnite stroj uvonenm zpadky S !predtm ako zdvihnete stroj z opracovvanho predmetu, skontrolujte i je kot plne zastaven q q - ke zkladov doska le v rovine na opracovvanom predmete, uvonite pku B !- podoprite panel v blzkosti rezu, i u na podlahe, stole alebo pracovnom stole !STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 50 144 er lydtrykknivet av dette verktyet 100 dB(A), lydstyrkenivet 113 dB(A) og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 50 144, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. MELU/TRIN Mitattuna EN 50 144 mukaan tykalun melutaso on 100 dB(A), yleens tykalun nen voimakkuus on 113 dB(A) ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 144, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 50 144 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 100 dB(A), el nivel de la potencia acstica 113 dB(A) y la vibracin a < 2, 5 m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta 100 dB(A), o nvel de potncia acstica 113 dB(A) e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 50 144 il livello di pressione acustica di questo utensile 100 dB(A), il livello di potenza acustica 113 dB(A) e la vibrazione < 2, 5 m/s2 (metodo mano-braccio). [. . . ] CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta 100 dB(A), o nvel de potncia acstica 113 dB(A) e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 50 144 il livello di pressione acustica di questo utensile 100 dB(A), il livello di potenza acustica 113 dB(A) e la vibrazione < 2, 5 m/s2 (metodo mano-braccio). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON MX21

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON MX21 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag