Návod na použitie EPSON M2300 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON M2300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON M2300


EPSON M2300 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1085 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON M2300 (3052 ko)

návod na obsluhu EPSON M2300SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Vaka nemu budete môc vytvori mnozstvo albumov, plagátov, kalendárov, prezentácií na CD disku a este ovea viac. Výber fotografií. Uahcíte si tak prístup k nim. Jednoduché riesenie tvorivej prezentácie vasej práce Epson AlbumMaker vám umozuje vytvori pokrocilé prezentácie. [. . . ] Môzete si vybra sablónu vhodnú pre spolocenské udalosti alebo svadobnú fotografiu. V prípade potreby si môzete vytvori vlastnú sablónu. Epson AlbumMaker je vhodný aj pre tlac komercnej fotografie ako aj umeleckej tvorby. Pôsobivé výsledky bez námahy Tento pouzívatesky prívetivý softvér spája jednoduchos funkcie , , potiahni a pusti" s tvorivou pruznosou. Systém nacíta vase fotografické dáta a pouzije na ne predvolenú alebo upravenú sablónu. Spickové atramentové tlaciarne Epson a speciálny tlacový systém Professional Portrait Printing System (Gemini) zarucujú vysokokvalitný obraz. Virtuálna pracovná plocha. · Jednoduchá obsluha nástrojov na úpravu obrazu. · Pouzívatesky prívetivé ovládacie prvky s funkciou , , potiahni a pusti". · Jednoduchá správa farieb od vstupu a po výstup. z · Dokonalý partner pre profesionálne tlaciarne Epson. Prehliadac sablón. Pomocou prehliadaca si môzete prezrie konecný výsledok. Model Kód produktu Kód aktualizácie produktu z verzie 1. 0 Verzia Podporované tlaciarne Epson Epson AlbumMaker 2. 0 3100195 3100837 2. 0 Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800 Tlacový systém Epson Professional Portrait Printing System (Gemini) Podporované jazyky Podporované obrazové formáty Vstup Anglictina, francúzstina, nemcina, taliancina, spanielcina, holandcina, portugalcina JPEG, TIFF, BMP Maximálne rozlísenie: 10 000 x 10 000 pixelov Výstup Pouzívaný farebný priestor TIFF (zapúzderný profil), JPEG sRGB, Adobe RGB alebo Apple RGB Poziadavky na systém OS Windows 2000 Professional (SP4) Windows XP Home/Professional (SP2) Procesor Pamä RAM Pentium IV 1, 7 GHz alebo výkonnejsí 512 MB alebo viac 5 GB alebo viac (na tvorbu DVD diskov) alsie informácie Odporúcané: 1280 x 1024 (min. 1024 x 768) CD alebo DVD napaovacka na tvorbu obrazových prezentácií (slideshow) Konvertor sablón PhotoShop 6. 0 a vyssie verzie Prehrávac Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Home/XP Pro Mac OS 9. 1/Mac OS X 10. 2, 10. 3 Volitené príslusenstvo Kompatibilita so softvérom AlbumMaker v1. 0 Sablóna Epson PageProofer EX kompatibilná smerom nahor AlbumMaker - 1SK - 08/05 Epson Deutschland GmbH Telefon: +420 548 427811 Fax: +420 548 427816 Infoline: 0850 111 429 www. epson. sk Organizacní slozka Slavíckova 1a 638 00 Brno Czech Republic EPSON® je registrovaná ochranná známka spolocnosti SEIKO EPSON® Corporation. [. . . ] Pomocou prehliadaca si môzete prezrie konecný výsledok. Model Kód produktu Kód aktualizácie produktu z verzie 1. 0 Verzia Podporované tlaciarne Epson Epson AlbumMaker 2. 0 3100195 3100837 2. 0 Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800 Tlacový systém Epson Professional Portrait Printing System (Gemini) Podporované jazyky Podporované obrazové formáty Vstup Anglictina, francúzstina, nemcina, taliancina, spanielcina, holandcina, portugalcina JPEG, TIFF, BMP Maximálne rozlísenie: 10 000 x 10 000 pixelov Výstup Pouzívaný farebný priestor TIFF (zapúzderný profil), JPEG sRGB, Adobe RGB alebo Apple RGB Poziadavky na systém OS Windows 2000 Professional (SP4) Windows XP Home/Professional (SP2) Procesor Pamä RAM Pentium IV 1, 7 GHz alebo výkonnejsí 512 MB alebo viac 5 GB alebo viac (na tvorbu DVD diskov) alsie informácie Odporúcané: 1280 x 1024 (min. 1024 x 768) CD alebo DVD napaovacka na tvorbu obrazových prezentácií (slideshow) Konvertor sablón PhotoShop 6. 0 a vyssie verzie Prehrávac Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Home/XP Pro Mac OS 9. 1/Mac OS X 10. 2, 10. 3 Volitené príslusenstvo Kompatibilita so softvérom AlbumMaker v1. 0 Sablóna Epson PageProofer EX kompatibilná smerom nahor AlbumMaker - 1SK - 08/05 Epson Deutschland GmbH Telefon: +420 548 427811 Fax: +420 548 427816 Infoline: 0850 111 429 www. epson. sk Organizacní slozka Slavíckova 1a 638 00 Brno Czech Republic EPSON® je registrovaná ochranná známka spolocnosti SEIKO EPSON® Corporation. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON M2300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON M2300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag