Návod na použitie EPSON LX-1170II SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON LX-1170II bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON LX-1170II


Mode d'emploi EPSON LX-1170II
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON LX-1170II (1883 ko)

návod na obsluhu EPSON LX-1170IISETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · LX-1170II sú názvy modelov spolocnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spolocnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · IBM a IBM PC sú ochranné známky spolocnosti International Business Machines Corporation. · PCL a PCL 6 sú ochranné známky spolocnosti Hewlett-Packard. [. . . ] · Vyberte starú kazetu s tonerom a nainstalujte novú. · Vycistite vnútorné casti zariadenia. · Skontrolujte typ a kvalitu papiera. · Vyberte kazetu s tonerom a nainstalujte novú. Pozrite stranu 8. 4. Stav Opakované chyby tlace vo zvislom smere Navrhované riesenia Ak sa stopy na tlacenej strane opakujú v pravidelných intervaloch: · Kazeta s tonerom je mozno poskodená. Ak sa na strane opakovane vyskytujú chyby, vytlacením cistiaceho listu niekokokrát po sebe vycistite kazetu. Ak po vytlacení stále dochádza k rovnakému problému, vymete kazetu s tonerom za novú. · Casti zariadenia sú pravdepodobne znecistené tonerom. V prípade, ze sa chyby objavujú na zadnej stránke, problém sa pravdepodobne odstráni sám po vytlacení niekokých stránok. · Fixacná jednotka je pravdepodobne poskodená. · Ak pouzívate papier nizsej kvality, pozrite stranu 8. 2. · Prevrát'te balík papiera v zásobníku. Skúste aj otocit' papier o 180° v zásobníku. · Skúste tlac na zadný kryt. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Pokrútenie Ak sa objavujú vodorovné cierne pruhy alebo smuhy: · Mozno nie je správne nainstalovaná kazeta s tonerom. Vyberte kazetu a znovu ju vlozte do zariadenia. · Kazeta s tonerom môze byt' chybná. Vyberte kazetu a nainstalujte novú. · Ak t'azkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyzaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu. Znecistená zadná strana výtlackov Skontrolujte, ci nedoslo k vysypaniu tonera. Vycistite vnútorné casti zariadenia. Pozrite stranu 8. 1. Ak je vytlacený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlaciarne, postupujte takto: · Prevrát'te balík papiera v zásobníku. Skúste aj otocit' papier o 180° v zásobníku. [. . . ] Niektoré tlaciarne nepodporujú túto funkciu. - Printer Setting: Ak si zvolíte túto moznost', táto funkcia je urcená nastavením, ktoré ste si zadali na ovládacom paneli vasej tlaciarne. - On: Zvote túto moznost' vtedy, ak chcete, aby tlaciare aplikovala menej tonera na kazdú stranu. - Off: Ak nepotrebujete setrit' s tonerom pri tlaci dokumentov, vyberte si túto moznost'. ·Resolution(Quality): Môzete si zvolit' rozlísenie tlace. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON LX-1170II

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON LX-1170II začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag