Návod na použitie EPSON LX-1170II SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON LX-1170II bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON LX-1170II


EPSON LX-1170II SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1341 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON LX-1170II (1883 ko)

návod na obsluhu EPSON LX-1170IISETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · LX-1170II sú názvy modelov spolocnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spolocnosti Samsung Electronics Co. , Ltd. · IBM a IBM PC sú ochranné známky spolocnosti International Business Machines Corporation. · PCL a PCL 6 sú ochranné známky spolocnosti Hewlett-Packard. [. . . ] Pozrite stranu 8. 2. Zariadenie tlací, ale text nie je správne vytlacený alebo je neúplný. Kábel tlaciarne je uvonený alebo chybný. Bol zvolený nesprávny ovládac tlaciarne. Operacný systém nepracuje správne. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Ukoncite systém Windows a restartujte pocítac. Skontrolujte súbor a presvedcite sa, ci neobsahuje prázdne strany. Kontaktujte zástupcu servisu. Strany sa tlacia, ale sú prázdne. Kazeta s tonerom je chybná alebo v nej nie je toner. Niektoré casti, napríklad ovládac alebo doska, môzu byt' chybné. Skvrny od tonera AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc 9. 6 Riesenie problémov Stav Vynechané miesta Navrhované riesenia Ak sa na rôznych miestach na strane objavujú vyblednuté, väcsinou kruhové plochy: · List papiera môze byt' poskodený. · Vlhkost' papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké skvrny. Kvôli výrobnému procesu niektoré oblasti odpudzujú toner. · Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obrát'te sa na odborný servis. Ak sa na strane objavujú zvislé cierne pruhy: · Pravdepodobne je poskriabaný valec kazety s tonerom. Biele zvislé ciary na strane môzu mat' nasledujúcu prícinu: · Pravdepodobne je znecistený povrch laserovej snímacej jednotky LSU vnútri zariadenia. Vycistite laserovú snímaciu jednotku LSU (pozrite stranu 8. 2). · Papier pravdepodobne nespa pozadované specifikácie. Pozrite stranu 3. 2. A Vodorovné pruhy Pokrcený papier · Skontrolujte, ci je papier správne umiestnený v zásobníku. · Prevrát'te balík papiera v zásobníku. Skúste aj otocit' papier o 180° v zásobníku. · Skúste tlac na zadný kryt. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Pokrútenie Ak sa objavujú vodorovné cierne pruhy alebo smuhy: · Mozno nie je správne nainstalovaná kazeta s tonerom. · Ak t'azkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyzaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu. Znecistená zadná strana výtlackov Skontrolujte, ci nedoslo k vysypaniu tonera. Pozrite stranu 8. 1. Ak je vytlacený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlaciarne, postupujte takto: · Prevrát'te balík papiera v zásobníku. Skúste aj otocit' papier o 180° v zásobníku. · Skúste tlac na zadný kryt. Cierne stránky A Nefixovaný toner · Mozno nie je správne nainstalovaná kazeta s tonerom. · Môze byt' chybná kazeta s tonerom a bude potrebná jej výmena. [. . . ] Zadajte pocet kópií a ktoré strany chcete vytlacit'. Kliknite na Print, ke ste dokoncili nastavenie mozností. 33 Graphics Karta Graphics poskytuje moznosti na výber nastavení Resolution(Quality) a Darkness. Výberom moznosti Graphics v rozbaovacom zozname Presets získate prístup k funkciám grafiky. Printer Setting Táto karta poskytuje moznosti na výber typu papiera a na nastavenie kvality tlace. Výberom moznosti Printer Setting v rozbaovacom zozname Presets získate prístup k nasledovným funkciám: Mac OS 10. 4 Mac OS 10. 4 ·Toner Save Mode: Výber tejto moznosti predzi zivot vasej kazety na toner a znizuje náklady na jednu stranu bez podstatného znízenia kvality tlace. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON LX-1170II

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON LX-1170II začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag