Návod na použitie EPSON ACULASER C1600 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON ACULASER C1600 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON ACULASER C1600


EPSON ACULASER C1600 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1395 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON ACULASER C1600 (2343 ko)
   EPSON ACULASER C1600 BROCHURE (1224 ko)
   EPSON ACULASER C1600 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER C1600 SAFETY GUIDE (7316 ko)

návod na obsluhu EPSON ACULASER C1600SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto limity sú stanovené tak, aby bola zaistená rozumná ochrana proti skodlivému ruseniu pri instalácii v obytných priestoroch. Záruka Napriek celkovej snahe pripravi tento návod na obsluhu co najpresnejsie a co najuzitocnejsie, firma EPSON Corporation nenesie ziadny druh záruky vzhadom k obsahu návodu. Vsetky informácie tu uvedené môzu by predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Firma EPSON nenesie ziadnu zodpovednos za straty alebo skody, priame alebo nepriame, ktoré vznikli priamo alebo vo vzahu k pouzívaniu tohoto návodu na obsluhu. Reprodukcie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov, na ktoré sa autorské práva nevzahujú. Obsah UPOZORNENIE . [. . . ] Náhradné diely sú tie diely, ktoré sa môzu poskodi v rámci normálneho pouzívania produktu, pricom tie diely, ktoré normálne prekracujú zivotnos produktu, nie sú povazované za náhradné diely. Spotrebné materiály sú k dispozícii tiez po dobu 7 rokov od zastavenia výroby. 5 PARAMETRE Parametre zariadení / parametre kopírky Meno Typ Prenos obrazu Tlacová metóda Systém developera Fixacný systém Doba pre zhotovenie prvej kópie* Digitálny plne farebný multifunkcný systém MX-2300N/MX-2700N Stolný Svetlocitlivý valec Elektrofotografický systém (laser) Suchý dvojzlozkový s magnetickým kartácom Vyhrievacie valce Doba farebnej kópie: 8, 9 sekúnd Doba ciernobielej kópie: 6, 3 sekúnd (Papier na výsku A4 (8-1/2" x 11") podávaný zo zásobníka 1, pri vypnutom automatickom výberu farby a automatickom farebnom rezime. ) Sklo pre dokumenty Ciernobiele skenovanie:600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie:600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Ciernobiele skenovanie:600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Farebné skenovanie:600 x 600 dpi (hodnoty továrneho nastavenia) Rozlísenie skenovania Jednopriechodový obracací podávac (automatický podávac dokumentov) 600 x 600 dpi 10 bitov Tlacové rozlísenie Gradácia skenovania Gradácia tlace Vekos / typ originálu Vekos kópií Tlacové okraje Doba nahrievania Ciernobiela tlac: 2 odtiene (1 bit) Farebná tlac: 2 odtiene na farbu (1 bit) alebo 16 odtieov na farbu (4 bity) Max. A3 (11" x 17") / voné listy, viazané dokumenty Maximum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4") Predný okraj: 4 mm (11/64") alebo menej, zadný okraj: 3 mm (1/8") alebo menej, blízky okraj / vzdialený okraj: celkom 4 mm (11/64") alebo menej 80 sekúnd alebo menej Premenná: 25% az 400% v krokoch po 1%, celkom 376 krokov (25% az 200% pri pouzití automatického podávaca dokumentov) Pevne predstavená:25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pre formáty AB; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pre palcové formáty. Dva rozmery zmensovania a dva rozmery zväcsovania je mozné ulozi. Vekosti papiera:A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Váha papiera: bezný papier (60 g/m2 do 105 g/m2 (16 lbs. do 28 lbs. )) Firmou EPSON doporucený bezný papier, recyklovaný papier a farebný papier Umiestnenie / systém výstupu: Vo vnútri stroja / výjazd lícom dole (Papier A3W a 12" x 18" je mozné vysúva do pravého zásobníka, finisera alebo sedlového zosívacieho finisera) Výstupný zásobník (stredový zásobník) Výstupná kapacita: 500 listov (firmou EPSON doporucený papier A4 alebo 8-1/2" x 11") (Maximálny pocet listov, ktorý je mozné vlozi, sa odlisuje poda vonkajsích podmienok v mieste instalácie, typu papiera a podmienok skladovania papiera. ) Senzor plného zásobníku: Áno Funkcie posunu: Áno Miestne napájacie napätie ±10% (Poziadavky na napájanie viz stítok s menovanými hodnotami na avej strane stroja vzadu dole. ) 220-240V: 1, 84 kW 100-127V: 1, 44 kW 620 mm (s) x 670 mm (hl) x 950 mm (v) (24-13/32" (s) x 26-3/8" (hl) x 37-25/64" (v)) Asi 112 kg (246, 8 lbs. ) 1050 mm (s) x 670 mm (hl) (41-21/64" (s) x 26-3/8")) (ke je pomocný zásobník vysunutý) Pozadované napájanie Spotreba energie Rozmery Hmotnos Celkové rozmery 7 PARAMETRE Rýchlosti nepretrzitého kopírovania*1 Model Rozmery kopírovania Rezim kopírovania A3, 11" x 17", 8K B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" Formáty papiera*2 MX-2300N 100% / Zmensené / Zväcsené Farebné kopírovanie 12 kópií/min. MX-2700N A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 16 kópií/min. 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K Extra vekosti 23 kópií/min. 5 kópií/min. Silný (azký) papier*3 A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K Iné formáty *1 Rýchlos kopírovania pri výstupe druhej kópie a nasledujúcich kópií pocas nepretrzitého jednostranného kopírovania tej istej stránky (bez odsadzovania tlace). *2 Pouzitie bezného papiera z ubovoného zásobníka okrem pomocného zásobníka. *3 Ke je silný papier zalozený v pomocnom zásobníku. Tlaciace formáty Formát papiera A3W* A3 B4 A4 B5 A5 7-1/4" x 10-1/2R" 16K Tlaciaca vekos 297 x 420 mm 293 x 413 mm 253 x 357 mm 206 x 290 mm 178 x 250 mm 144 x 203 mm 180 x 260 mm 191 x 263 mm Formát papiera 12" x 18"* 11" x 17" 8-1/2" x 14" 8-1/2" x 13" 8-1/2" x 11" 5-1/2" x 8-1/2 " 8K Tlaciaca vekos 279 x 432 mm 275 x 425 mm 212 x 349 mm 212 x 323 mm 212 x 272 mm 136 x 209 mm 266 x 383 mm Vonkajsie prostredie (Vlhkos) 85% 60% 20% 100C (540F) 300C 350C (Teplota) (860F) (910F) * Pri tlaci na papier A3W (12" x 18") pomocou PCL alebo PS ovládaca tlaciarne je maximálna tlaciaca plocha 299 mm x 450 mm. 8 PARAMETRE Hlucnos (meraná poda ISO7779) Rezim tlace (nepretrzitá tlac) Farebný Ciernobiely 6, 3 B alebo menej Pohotovostný rezim 5, 5 B alebo menej Hladina akustického výkonu LwA 6, 3 B alebo menej Koncentrácia emisií (zmeraná poda RAL-UZ62: vydanie január 2002) Ozón Prach Styrén 0, 02 mg/m3 alebo menej 0, 075 mg/m3 alebo menej 0, 07 mg/m3 alebo menej Parametre jednopriechodového obracacieho podávaca (automatický podávac dokumentov) Model Formáty originálov MX-RPX1 A3 az A5, 11" x 17" az 5-1/2" x 8-1/2", dlhý papier (max. (200 x 200 dpi), Obojstranné: 15 strán/min (200 x 200 dpi) Pripojenie LAN: 10Base-T / 100Base-TX TCP/IP Farebné (vrátane odtieov sivej) Typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, zasifrované PDF Pomer kompresie: Vysoké / Stredné / Nízke Typy súborov: TIFF, PDF, zasifrované PDF Pomer kompresie: Ziadne / Stredné (G3) / Vysoké (G4) Typy súborov: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pomer kompresie: Stredné (G3) / Vysoké (G4) Maximálny pocet tlacidiel: 999 Maximálny pocet destinácií v jednej skupine (1 tlacidlo): : 500 Formáty súborov Ciernobiele Internetový fax (len ciernobiely) Pocet tlacidiel predvoby pre ukladanie destinácií*2 Pocet destinácií, ktoré je mozné ulozi do skupiny (1 tlacidlo)*2 Poznámky *1 Potrebujete modul Internet Fax (MX-FWX1). *2 Celkový pocet vsetkých destinácií (Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do pocítaca, Skenovanie do sieovej zlozky, Internetový fax, Fax, a Skupina). Parametre rozhrania skenovacej funkcie (TWAIN) Podporovaný protokol Farebné rezimy Nastavenie rozlísenia Skenovaná oblas TCP/IP Celofarebný, Stupnica sivej, Difúzia Mono, Stupovanie Mono 2 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlísenie mozno nastavi zadaním císelnej hodnoty od 50 do 9600 dpi. Ke je vsak zadané vysoké rozlísenie, je potrebné zmensi skenovanú oblas. ) Maximum: A3 (11" x 17") 16 PARAMETRE Volitené príslusenstvo MX-2300N Jednopriechodový obracací podávac Jednotka výstupného rostu Stolík / zásobník 1x500 listov Stolík / zásobník 2x500 listov Vekokapacitný zásobník Finiser Sedlový zosívací finiser Dierovací modul Funkcia tlaciarne Funkcia sieového skenera Funkcia Internetový fax Funkcia skenovania (TWAIN) Funkcia faxovania Áno: Môze by nainstalované. Standard Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Standard (PCL), Áno (PS) Standard Áno Standard Áno MX-2700N 17 INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A. Informácie o likvidácii pre uzívateov (súkromné domácnosti) 1. V Európskej únii Upozornenie: Ke chcete toto zariadenie zlikvidova, nepouzívajte normálny kontajner na domový odpad!Pouzité elektrické a elektronické zariadenia musia by zlikvidované zvlás a v súlade s legislatívou, ktorá pozaduje riadnu likvidáciu, obnovenie a recykláciu pouzitých elektrických a elektronických zariadení. Poda implementácie clenskými státmi môzu súkromné domácnosti vraca pouzité elektrické a elektronické zariadenia do príslusných zberných stredísk zadarmo*. V niektorých krajinách môzu vás starý produkt prevzia aj maloobchodní predajci, pokia si kúpite podobný nový produkt. *) Pre získanie alsích informácií kontaktujte vase miestne úrady. Ke vase elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich poda miestnych predpisov. [. . . ] · IBM, PC/AT a PowerPC sú ochranné známky firmy International Business Machines Corporation. · Sharpdesk je ochrannou známkou firmy Sharp Corporation. · Vsetky alsie obchodné známky a autorská práva sú majetkom ich príslusných vlastníkov. Candid a Taffy sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON ACULASER C1600

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON ACULASER C1600 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag