Návod na použitie BOSCH ART 26 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod BOSCH ART 26 LI bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky BOSCH ART 26 LI


Mode d'emploi BOSCH ART 26 LI
Download
návod na obsluhu BOSCH ART 26 LI

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tento spotrebic je oznacený poda európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernice stanovujú rámec pre zber a recykláciu starých zariadení v celej EU. Obsah Stanovené pouzitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kontrola pracky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pred prvým praním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Roztriedenie a vlozenie prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nastavenie a prispôsobenie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vybratie prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Individuálne nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dôlezité upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prehad programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pokyny k indikátorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Údrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Co robi, ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hodnoty spotreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bezpecnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 52/67 dB (A), co predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhadom na referencný akustický výkon 1pW. Dôlezité upozornenie: V oblastiach s extrémne tvrdou vodou (dH > 21) odporúca výrobca zaisti zmäkcovanie vody technickým zariadením, napr. Pouzívanie chemických zmäkcovadiel nemusí by dostatocné. Aj pri pouzití technického zariadenia je vsak nutné aj naalej pouzíva chemické prípravky na zmäkcovanie vody. [. . . ] (Plákanie plus) Prídavný plákací proces a predzená doba prania. Pre oblasti s vemi mäkkou vodou alebo pre zlepsenie výsledkov prania. (Start/Pauza) Na spustenie alebo prerusenie programu. Spustenie signalizacného rezimu nastavte na · 1 krok doprava drzte nastavené a 1 krok doprava uvonite Tlacidlové signály 2. priamo Nastavenie hlasitosti* Odkazové signály 1 krok doprava Nastavenie hlasitosti* nastavte na · * zvote event. niekokokrát 7 Dôlezité upozornenia Setrite prádlo a prácku - Vyprázdnite vrecká. - Dávajte pozor na kovové diely (kancelárske sponky, at. ). - Chúlostivé prádlo perte v sieke/sácku (puncocháce, záclony, podprsenky s ramienkami). - Zatvorte uzávery, zapnite poahy. - Vycistite piesok z vreciek a záhybov. - Odstráte záclonové valceky alebo ich zaviazte do sieky alebo sácku. prádla Cottons (Vývarka/Farebné) ° Intensive Odolné textílie, bavlnené alebo anové textílie na vývarku. (Intenzívne) eco e (Farebné Eco) (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie) ° Sensitive Nekrcivé textílie z bavlny, anu, syntetických alebo zmiesaných tkanín. Textílie z bavlny a nekrcivých textílií. Tmavé textílie z bavlny a tmavých nekrcivých textílií. Rucne alebo v prácke prané textílie z vlny alebo z podielom vlny. Textílie z mikrovláken. (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie), pre citlivú pokozku, dlhsie pranie pri zvolenej teplote, vyssia hladina vody, prídavné plákanie (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie) (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie), rozdielne textílie je mozné pra spolu Easy-care (Nekrcivé prádlo) ° Mix Easy-care + Wool (Vlna) ° Sports Wash (Sportové oblecenie) (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie), redukované odstredenie pri plákaní a konecné odstredenie vhodný tiez pre rucné pranie hodvábu, redukované odstredenie pri plákaní a konecné odstredenie (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie) (Predpierka), (Skvrny), (Voda plus), (Jednoduché zehlenie) ziadne odstredenie medzi plákacími procesmi Krátky program cca 15 minút vhodný k osviezeniu textílií Silk (Jemné/hodváb) ° Super Quick ° Pre chúlostivé textílie, napr. z hodvábu, saténu, syntetických alebo zmiesaných tkanín (napr. Nekrcivé textílie z bavlny, anu, syntetických alebo zmiesaných tkanín. Prídavné programy Rinse (Plákanie), Spin (Odstredenie), Emplty (Odcerpanie), Gentle spin (Setrné odstredenie) Programy sú casovo optimalizované pre ahko znecistené textílie. Pri silno znecistených textíliách redukujte vkladané mnozstvo alebo zvote i prídavné funkcie, napr. Programy bez predpierky - prací prostriedok dajte do komory II, programy s predpierkou - prací prostriedok rozdete do komory I a II. * Pri praní 4, 5 kg vývarky a farebného prádla zvote prídavnú funkciu (Skvrny). Robert Bosch Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 Munchen / Nemecko alsie informácie a výber nasich výrobkov nájdete na nasej internetovej stránke: http://www. bosch-hausgeraete. de alebo v nasich servisných strediskách 9 Cistenie - Nebezpecenstvo úrazu elektrickým prúdom! [. . . ] - Zvolili ste (Jednoduché zehlenie) Nebol výpadok elektrického prúdu?Ak sa vyskytne porucha opakovane, obráte sa na servis. Ziadna chyba - kontrólny systém nevyvázenosti kompenzuje nevyvázenos niekokonásobným rozdelením prádla. - Niekedy obsahujú pracie prostriedky bez fosfátu zbytky nerozpustné vo vode. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU BOSCH ART 26 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu BOSCH ART 26 LI začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag