Návod na použitie ASUS VH242H QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS VH242H bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS VH242H


Mode d'emploi ASUS VH242H
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS VH242H (1300 ko)
   ASUS VH242H (1376 ko)
   ASUS VH242H QUICK GUIDE (1956 ko)

návod na obsluhu ASUS VH242HQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] E4240 V1 Október 2008 LCD Monitor séria VH242/VH222 Návod na obsluhu Obsah Vyhlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Bezpecnostné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Starostlivos a cistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Kapitola 1: Predstavenie výrobku. [. . . ] Po dlhodobom zobrazení rovnakého obrazu môze pri prepnutí na iný obraz dôjs k výskytu paobrazu predchádzajúceho zobrazenia obrazovky. Obrazovka sa pomaly zotaví alebo na dlhsiu dobu môzete monitor vypnú pomocou sieového vypínaca. Ak bude obrazovka cierna alebo ak bude blika, resp. nebude fungova, za úcelom opravy sa spojte s predajcom alebo servisným strediskom. Obrazovku neopravujte vlastnými silami. Dohody pouzívané v rámci tohto návodu VÝSTRAHA: Informácie uvedené s cieom predís poraneniu v prípade vykonávania cinnosti. VAROVANIE: Informácie uvedené s cieom predís poskodeniu prvkov v prípade vykonávania cinnosti. DÔLEZITÉ: Informácie o nálezitostiach, ktoré MUSÍTE dodrziava v prípade vykonávania cinnosti. POZNÁMKA: Tipy a dodatocné informácie, ktoré napomáhajú vykona cinnos. v Kde môzete nájs viac informácií alsie informácie o výrobku a aktualizáciách softvéru nájdete v nasledujúcich zdrojoch. Internetové stránky spolocnosti ASUS Internetové stránky spolocnosti ASUS® poskytujú aktualizované informácie o hardvérových a softvérových výrobkov spolocnosti ASUS. Pozrite sa na stránku http://www. asus. com Prídavná dokumentácia Balenie vásho výrobku môze obsahova prídavnú dokumentáciu, akou je zárucný list, ktorú do balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavujú súcas standardného balenia. 2. vi 1. 1 Vitajte! akujeme, ze ste si zakúpili LCD monitor ASUS série VH242/VH222!Najnovsí sirokouhlý LCD monitor od spolocnosti ASUS ponúka ostrejsie, sirsie a jasnejsie zobrazenie vrátane základných funkcií ktoré vylepsujú vás zázitok z pozerania. Pomocou týchto funkcií sa dokázete potesi z pohodlia a z vynikajúceho vizuálneho zázitku, ktorý vám prinása séria monitorov VH242/VH222. 1. 2 Obsah balenia V rámci balenia LCD monitora série VH242/VH222 skontrolujte nasledujúce polozky: LCD monitor Podstavec monitora CD s podporou Strucný návod na spustenie sieový napájací kábel VGA kábel DVI kábel (iba v prípade niektorých modelov) audio kábel (iba v prípade niektorých modelov) Ak je ktorákovek z týchto poloziek poskodená alebo chýba, spojte sa okamzite so svojim predajcom. LCD monitor AS US série VH242/VH222 1-1 1. 3 Zlozenie podstavca monitora Zlozenie podstavca monitora: 1. Kliknutie je signálom toho, ze podstavec bol úspesne pripojený. 2 Tlacidlo: Stlacením tohto tlacidla zmensíte hodnotu pre vybranú funkciu alebo prejdete na nasledujúcu funkciu. Ide aj o aktivacný kláves pre nastavenie hlasitosti. Tlacidlo MENU: V prípade aktívneho OSD menu, stlacením tohto tlacidla potvrdíte/vyberiete zvýraznenú ikonu (funkciu). Tlacidlo: Stlacením tohto tlacidla zvýsite hodnotu pre vybranú funkciu alebo prejdete na predchádzajúcu funkciu. Ide aj o aktivacný kláves pre nastavenie jasu. 5. A Tlacidlo: Dlhým stlacením tohto tlacidla pocas doby 2-4 sekúnd (Iba pre rezim VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy, synchronizácie a fázy obrazu. 6. 7. Hlavný sieový vypínac Stlacte tento hlavný sieový vypínac, aby ste zapli alebo vypli monitor. Indikátor napájania zo siete LCD monitor ASUS série VH242/VH222 1-5 1. 5. 1. 3 VH242D/VH222D 1 2 3 4 5 6 7 1. Tlacidlo: Pomocou tohto aktivacného klávesu dokázete prepína medzi piatimi prednastavenými rezimami pre video (rezim hry, rezim nocného zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, standardný rezim a rezim divadlo), a to pomocou technológie vylepsenia videa SPLENDIDTM. V prípade, ze je OSD menu aktívne, OSD menu opustíte alebo prejdete na predchádzajúce menu. [. . . ] rozmery (S x V x H) Rozmery krabice (S x V x H) Cistá hmotnos (pribl. ) Hrubá hmotnos (pribl. ) Hodnota napätia (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) 562. 04x220x416. 02 562. 04x220x416. 02 562. 04x220x416. 02 562. 04x220x416. 02 638x171x491 638x171x491 638x171x491 638x171x491 5. 8 8. 2 AC:100~240V ( zabud. ) 3-4 Kapitola 3: Vseobecné pokyny Model Vekos panela Max. rozlísenie Jas (max. ) Kontrastný pomer Intrisinc (max. ) 160°(V), Uhol sledovania (CR=10) Sýtos farieb (NTSC) 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo HDMI DVI Áno Áno Áno Áno 45W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo DVI Áno Áno 45W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo Áno Áno 45W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) Áno 45W +20° ~ -5° Áno VH222H 21. 5"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH222T 21. 5"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH222S 21. 5"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH222D 21. 5"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 Farby displeja Doba odozvy Satelitný reproduktor Vstup HDMI Vstup DVI Vstup DSub Zapojenie zvuku Výstup pre slúchadlo Výstup SPIDIF Spotreba pri zapnutí Naklonenie Zostava pre namont. rozmery (S x V x H) Rozmery krabice (S x V x H) Cistá hmotnos (pribl. ) Hrubá hmotnos (pribl. ) Hodnota napätia (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) 515x220x330. 5 588x452x162 4. 9 7. 4 AC:100~240V ( zabud. ) 515x220x330. 5 588x452x162 4. 7 7. 2 AC:100~240V ( zabud. ) 515x220x330. 5 588x452x162 4. 5 7. 0 AC:100~240V ( zabud. ) 515x220x330. 5 588x452x162 4. 3 6. 8 AC:100~240V ( zabud. ) LCD monitor ASUS série VH242/VH222 3-5 3. 3 Riesenie problémov (Casto kladené otázky) Problém Mozné riesenie Stlacte tlacidlo a skontrolujte, ci monitor je v rezime zapnutia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS VH242H

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS VH242H začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag