Návod na použitie ASUS VH196D QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS VH196D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS VH196D


Mode d'emploi ASUS VH196D
Download
návod na obsluhu ASUS VH196DQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Predstavenie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte ziadne predmety ani nenalievajte tekutiny akýchkovek druhov. Aby ste zabezpecili uspokojujúcu cinnos, monitor pouzívajte iba v spojení s pocítacmi uvedenými v zozname UL, a to takými, ktoré majú vhodne nakonfigurované objímky oznacené 100 - 240V AC. Ak sa v prípade monitora vyskytnú technické problémy, spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo s predajcom. iv Starostlivos a cistenie Pred zdvíhaním alebo premiestovaním monitora je lepsie, ak odpojíte káble a sieový kábel Pri umiestovaní monitora pouzívajte správne techniky dvíhania. Pri dvíhaní alebo prenásaní monitora uchopte monitor za jeho okraje. Monitor nezdvíhajte drziac ho za stojan alebo kábel. Cistenie Monitor vypnite a odpojte sieový kábel Povrch monitora vycistite tkaninou nepúsajúcou vlákna, ktorá nemá abrazívne úcinky. Odolné skvrny môzete odstráni pomocou tkaniny navlhcenej v stredne silnom cistiacom prostriedku. Vyhnite sa pouzívaniu cistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje alkohol alebo acetón. Pouzívajte cistiaci prostriedok urcený na cistenie LCD. Cistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze sa môze dosta do vnútra monitora a spôsobi zasiahnutie elektrickým prúdom. Pocas prevádzky monitora sa môzu vyskytnú príznaky, ktoré sú bezné: Pocas prvého pouzívania môze obrazovka blika kvôli charakteru fluorescencného svetla. Monitor vypnite pomocou sieového vypínaca a opätovne ho zapnite, aby ste sa presvedcili, ze blikanie prestalo. Ide aj o aktivacný kláves pre nastavenie jasu. Tlacidlo voby vstupu 1. A ·Pomocou tohto aktivacného klávesu dokázete prepína medzi vstupnými signálmi typu VGA, DVI, HDMI. ·Stlacte (Tlacidlo pre vobu vstupu) s cieom zobrazi signály HDMI po pripojení kábla k monitoru. (pre VH196D a VH222H) 1- 4 Kapitola 1: Predstavenie výrobku. 6. 7. Hlavný sieový vypínac Stlacte tento hlavný sieový vypínac, aby ste zapli alebo vypli monitor. Indikátor napájania zo siete 1. 5. 1. 2 VH242S/VH222S 1 2 3 4 5 6 7 1. Tlacidlo: Pomocou tohto aktivacného klávesu dokázete prepína medzi piatimi prednastavenými rezimami pre video (rezim hry, rezim nocného zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, standardný rezim a rezim divadlo), a to pomocou technológie vylepsenia videa SPLENDIDTM. Indikátor napájania zo siete Stav Modrá Zltá NESVIETI Popis ZAPNUTÝ Pohotovostný rezim VYPNUTÝ 1- 6 Kapitola 1: Predstavenie výrobku. 1. 5. 2 Zadná strana LCD monitora Otvory pre skrutky pre namontovanie na stenu pomocou prvku VESA 1. 5. 2. 1 VH196D/VH222H Zadné konektory 1 2 3 4 5 6 7 Port pre pripojenie prívodu striedavého prúdu Vstupný port HDMI DVI port VGA port Port zapojenia Výstupný port pre slúchadlá Výstupný SPDIF port HDMI 1. 5. 2. 2 VH242T/VH242S/VH242D/VH222T/VH222S/VH222D Zadné konektory 1 2 3 4 Port pre pripojenie prívodu striedavého prúdu Port zapojenia (iba v prípade niektorých modelov) DVI port VGA port (iba v prípade niektorých modelov) LCD monitor ASUS série VH242/VH222 1-7 2. 1 Odpojenie ramena/stojana (kvôli namontovaniu na stenu typu VESA) Snímatený stojan LCD monitorov série VH242/VH222 bol speciálne navrhnutý pre namontovanie na stenu pomocou prvku VESA. Monitor polozte prednou casou na stôl. Pomocou skrutkovaca odskrutkujte tri skrutky na stojane monitora poda dolu uvedeného obrázka. Odporúcame vám zakry povrch stola mäkkou tkaninou, aby ste zabránili poskodeniu monitora. Pri odskrutkovaní skrutiek drzte stojan monitora. 3 skrutky Montázna súprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne. Pre pouzite v spojení s konzolou pre montáz na stenu, ktorá je uvedená v zozname UL a ktorej minimálna hmotnos/zaazenie je 5. 8 kg (vekos skrutky: 4 mm x 12 mm) LCD monitor ASUS série VH242/VH222 2-1 2. 2 Nastavenie monitora Kvôli optimálnemu sledovaniu vám odporúcame pozera sa na celú prednú cas monitora a následne nastavi monitor do uhla, ktorý vám najviac vyhovuje. [. . . ] Aspect Controls (Nastavenie pomeru strán): nastavuje pomer strán obrazu na "Full (Celá obrazovka)" alebo na pomer strán "4:3". (v prípade niektorých modelov) Information (Informácie): zobrazuje informácie o monitore. Reset: "Yes (Áno)" umozuje obnovenie prednastavených hodnôt. LCD monitor ASUS série VH242/VH222 3-3 3. 2 Súhrnný prehad technických specifikácií Pre modely série VH242/VH222 Model Vekos panela Max. rozlísenie Jas (max. ) Kontrastný pomer Intrisinc (max. ) 160°(V), Uhol sledovania (CR=10) Sýtos farieb (NTSC) 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo HDMI DVI Áno Áno Áno Áno 50W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo DVI Áno Áno 50W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) 2W x 2 stereo Áno Áno 50W +20° ~ -5° Áno 160°(V), 170°(H) 72% 16. 7 M 5ms (Tr+Tf) Áno 50W +20° ~ -5° Áno VH196D 23. 6"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH242T 23. 6"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH242S 23. 6"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 VH242D 23. 6"W 1920x1080 300cd/ 1000:1 Farby displeja Doba odozvy Satelitný reproduktor Vstup HDMI Vstup DVI Vstup DSub Zapojenie zvuku Výstup pre slúchadlo Výstup SPIDIF Spotreba pri zapnutí Naklonenie Zostava pre namont. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS VH196D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS VH196D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag