Návod na použitie ASUS UX32VD

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS UX32VD bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS UX32VD


ASUS UX32VD : Stiahnuť kompletný návod (6938 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS UX32VD (6089 ko)

návod na obsluhu ASUS UX32VD

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK7165 Návod na obsluhu notebooku Apirila 2012 Obsah Kapitola 1: Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznámky k tomuto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpečnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Príprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kapitola 2: hSpoznanie súčastí Horná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Spodná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pravá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ľavá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kapitola 3: Začíname Systém napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Používanie napájania striedavým prúdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Používanie napájania batériou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Starostlivosť o batériu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zapnutie notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Samotestovanie pri zapnutí (POST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kontrola výkonu batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nabíjanie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Voľby pre napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Režim správy napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Spánok a hybernácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Regulácia teplotného výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Funkcie špeciálnej klávesnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Klávesové skratky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Klávesy Microsoft Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kapitola 4: Používanie notebooku Dotyková podložka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Používanie dotykovej podložky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Starostlivosť o touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  Návod na obsluhu notebooku Automatické zablokovanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pripojenie externého zobrazovacieho monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pamäťové zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Čítačka pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Mechanika pevného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pamäť (RAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sieťové pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Nabíjačka USB Charger+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Používanie nabíjačky USB Charger+ v režime napájania z batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Príloha Voliteľné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Koncové konektory sa nazývajú aj konektory RJ-45 a nie sú kompatibilné s telefónnymi konektormi RJ-11. Ak spájate spolu dva počítače bez sieťového rozbočovača medzi nimi, je potrebné použiť krížový LAN kábel (model s rýchlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporujú automatické kríženie a preto krížový LAN kábel je v tomto prípade voliteľný. ) Príklad notebooku pripojeného k sieťovému rozbočovaču alebo sieťovej prípojke pre použitie v spojení so zabudovaným ovládačom Ethernet. Sieťový rozbočovač alebo sieťová prípojka Sieťový kábel s konektormi typu RJ-45 • Skutočné umiestnenie portu pre LAN je rôzne u každého typu. Umiestnenie portu pre LAN si pozrite v predchádzajúcej kapitole. USB 2. 0 podporuje Wake-on-LAN. • Návod na obsluhu notebooku 49 Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch) Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje kompaktný, na používanie jednoduchý, adaptér Ethernet. Implementujúc normu IEEE 802. 11 pre bezdrôtové LAN (WLAN) je voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN schopná prenosu údajov pri vysokých rýchlostiach prenosu a využíva technológiu priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technológiu viacnásobného delenia pravouhlého kmitočtu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciách 2, 4GHz/ 5GHz. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN je spätne kompatibilná so staršími normami IEEE 802. 11 umožňujúcimi využívať rozhranie bezdrôtových štandardov LAN. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje používateľský adaptér, ktorý podporuje režim infraštruktúry a účelový režim a v rámci konfigurácii vašej existujúcej alebo budúcej bezdrôtovej siete ponúka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a prístupovým bodom do hodnoty 40 metrov. Pre poskytnutie účinného zabezpečenia vašej bezdrôtovej komunikácie je voliteľná zabudovaná LAN dodávaná so šifrovacím 64-bitovým/128-bitovým protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP) a je vybavená funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA). Kvôli bezpečnosti NEVYKONÁVAJTE pripojenie k nezabezpečenej sieti; v opačnom prípade môže byť prenos informácií bez zakódovania viditeľný pre ostatných. WLAN podporuje 802. 11 b/g/n. 50 Návod na obsluhu notebooku Účelový režim Účelový režim umožňuje notebooku pripojiť sa k inému bezdrôtovému zariadeniu. V rámci tohto bezdrôtového spojenia nie je potrebný žiadny prístupový bod (AP). (Všetky zariadenia musia mať nainštalované voliteľné adaptéry typu 802. 11 pre bezdrôtovú LAN. ) Notebook PC Stolový počítač PDA Režim infraštruktúry Režim infraštruktúry umožňuje, aby sa notebook a ostatné bezdrôtové zariadenia pripojili k bezdrôtovej sieti vytvorenej prístupovým bodom (AP) (predáva sa samostatne). Tento bod poskytuje centrálne spojenie pre bezdrôtových klientov a umožňuje ich vzájomnú komunikáciu alebo ich komunikáciu s drôtovou sieťou. (Všetky zariadenia musia mať nainštalované voliteľné adaptéry typu 802. 11 pre bezdrôtovú LAN. ) Notebook PC Stolový počítač Prístupový bod PDA Návod na obsluhu notebooku 51 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows Pripojenie k sieti 1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač bezdrôtového pripojenia do polohy ON (ZAPNUTÉ) (pozrite si spínače v časti 3). 2. Opakovane stláčajte [FN+F2] dokiaľ sa nezobrazí ikona bezdrôtovej LAN a ikona Bluetooth. Na ploche s notifikáciami vo Windows môžete taktiež kliknúť na ikonu Konzola bezdrôtovej komunikácie a zvoliť ikonu bezdrôtovej LAN. 3. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou a to v rámci plochy s upozorneniami Windows®. 4. Zo zoznamu vyberte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na Pripojiť pre realizáciu spojenia. Pokiaľ nedokážete nájsť požadovaný prístupový bod, kliknite na ikonu Obnoviť v pravom hornom rohu a opätovne vykonajte obnovenie a vyhľadanie v rámci zoznamu. , 52 Návod na obsluhu notebooku 5. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo . 6. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu. 7. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete . Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete sa zobrazí po stlačení <Fn> + <F2> s cieľom zablokovať funkciu WLAN. Návod na obsluhu notebooku 53 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch) Notebook vybavený technológiou Bluetooth eliminuje potrebu káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth. Ak váš notebook nebol dodaný so zabudovaným Bluetooth, je pre používanie Bluetooth potrebné pripojiť modul USB alebo modul ExpressCard Bluetooth. Mobilné telefóny s podporou Bluetooth Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k svojmu mobilnému telefónu. V závislosti na možnostiach mobilného telefónu dokážete presúvať údaje z telefónneho zoznamu, fotografie, zvukové súbory, alebo ho môžte používať ako modem pre pripojenie k internetu. Môžete ho používať aj na písanie SMS správ. Počítače alebo PDA s podporou Bluetooth Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k inému počítaču alebo k PDA a vymieňať súbory, zdieľať periférie, alebo zdieľať internetové alebo sieťové spojenia. [. . . ] Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www. energy. gov/ powermanagement. Na stránkách http://www. energystar. gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR. Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux. Návod na obsluhu notebooku P-35 Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie. Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr. asus. com/ english/Compliance. htm: Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950 REACH SVHC - EÚ RoHS - Kórea Švajčiarske zákony o energiách Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS UX32VD

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS UX32VD začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag