Návod na použitie ASUS R403U

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS R403U bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS R403U


Mode d'emploi ASUS R403U
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS R403U (8760 ko)

návod na obsluhu ASUS R403U

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK7051 Návod na obsluhu notebooku Marec 2012 Obsah Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznámky k tomuto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpečnostné opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Príprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ChSpoznanie súčastí Horná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Spodná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pravá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ľavá strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zadná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Predná strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Začíname Systém napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Používanie napájania striedavým prúdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Používanie napájania batériou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Starostlivosť o batériu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zapnutie notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Samotestovanie pri zapnutí (POST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kontrola výkonu batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nabíjanie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Voľby pre napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Režim správy napájania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Spánok a hybernácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Regulácia teplotného výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Funkcie špeciálnej klávesnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos modelleken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Klávesy Microsoft Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch). . . . 43 Prepínače a indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Prepínače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44  Návod na obsluhu notebooku Indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Používanie notebooku Dotykový nástroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Používanie Touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Starostlivosť o touchpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Automatické zablokovanie touchpadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pamäťové zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Optická mechanika (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Čítačka pamäťovej karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mechanika pevného disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pamäť (RAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pripojenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Sieťové pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 USB Charger+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Príloha Voliteľné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku. BIOS automaticky zisťuje veľkosť pamäte systému a na základe toho počas procesu POST (samotestovanie pri zapnutí) nakonfiguruje CMOS. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS). VÝSTRAHA!Pred inštaláciou alebo odinštalovaním pamäte odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, telefónne alebo telekomunikačné linky a sieťový konektor (ako je externý sieťový prívod, batéria atď. ). Nainštalovanie pamäťovej karty: Vybratie pamäťovej karty: 33 (Toto je iba príklad. ) (Toto je iba príklad. ) 62 Návod na obsluhu notebooku Pripojenia Zabudovaný modem a sieť nie je možné nainštalovať počas neskoršej modernizácie. Po zakúpení modemu a/alebo siete je možné vykonať inštaláciu formou prídavnej karty. Sieťové pripojenie Jeden koniec sieťového kábla s konektormi typu RJ-45 na oboch koncoch pripojte k vstupnému/výstupnému otvoru pre modem/sieť na notebooku a druhý koniec pripojte k sieťovému rozbočovaču alebo k sieťovej prípojke. Pre rýchlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T je potrebné, aby bol váš kábel kategórie 5 alebo vyššej (nie kategória 3) s točeným dvojžilovým vedením. Ak plánujete používať rozhranie pri rýchlosti 100/1000Mb za sekundu, je potrebné vykonať pripojenie k sieťovému rozbočovaču 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie k rozbočovaču BASE-T4). Pre 10Base-T použite točené dvojžilové vedenie kategórie 3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje plný prenos oboma smermi rýchlosťou 10/100 Mb za sekundu, avšak vyžaduje pripojenie k sieťovému rozbočovaču s prepínačom, ktorý umožňuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastavený tak, aby využíval najrýchlejšie nastavenie. Z tohto dôvodu nie je potrebný zásah užívateľa. 1000BASE-T (alebo Gigabit) podporujú iba vybrané modely. Návod na obsluhu notebooku 63 Točený dvojžilový kábel Kábel, ktorý sa používa na pripojenie karty Ethernet k hostiteľovi (vo všeobecnosti ide o sieťový rozbočovač alebo prípojku), sa nazýva priamy točený dvojžilový Ethernet (TPE) kábel. Koncové konektory sa nazývajú aj konektory RJ-45 a nie sú kompatibilné s telefónnymi konektormi RJ-11. Ak spájate spolu dva počítače bez sieťového rozbočovača medzi nimi, je potrebné použiť krížový LAN kábel (model s rýchlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporujú automatické kríženie a preto krížový LAN kábel je v tomto prípade voliteľný. ) Príklad notebooku pripojeného k sieťovému rozbočovaču alebo sieťovej prípojke pre použitie v spojení so zabudovaným ovládačom Ethernet. Sieťový rozbočovač alebo sieťová prípojka Sieťový kábel s konektormi typu RJ-45 64 Návod na obsluhu notebooku Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch) Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje kompaktný, na používanie jednoduchý, adaptér Ethernet. Implementujúc normu IEEE 802. 11 pre bezdrôtové LAN (WLAN) je voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN schopná prenosu údajov pri vysokých rýchlostiach prenosu a využíva technológiu priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technológiu viacnásobného delenia pravouhlého kmitočtu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciách 2, 4GHz/ 5GHz. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN je spätne kompatibilná so staršími normami IEEE 802. 11 umožňujúcimi využívať rozhranie bezdrôtových štandardov LAN. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje používateľský adaptér, ktorý podporuje režim infraštruktúry a účelový režim a v rámci konfigurácii vašej existujúcej alebo budúcej bezdrôtovej siete ponúka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a prístupovým bodom do hodnoty 40 metrov. Pre poskytnutie účinného zabezpečenia vašej bezdrôtovej komunikácie je voliteľná zabudovaná LAN dodávaná so šifrovacím 64-bitovým/128-bitovým protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP) a je vybavená funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA). Kvôli bezpečnosti NEVYKONÁVAJTE pripojenie k nezabezpečenej sieti; v opačnom prípade môže byť prenos informácií bez zakódovania viditeľný pre ostatných. Návod na obsluhu notebooku 65 Účelový režim Účelový režim umožňuje notebooku pripojiť sa k inému bezdrôtovému zariadeniu. V rámci tohto bezdrôtového spojenia nie je potrebný žiadny prístupový bod (AP). (Všetky zariadenia musia mať nainštalované voliteľné adaptéry typu 802. 11 pre bezdrôtovú LAN. ) Notebook Stolový počítač PDA Režim infraštruktúry Režim infraštruktúry umožňuje, aby sa notebook a ostatné bezdrôtové zariadenia pripojili k bezdrôtovej sieti vytvorenej prístupovým bodom (AP) (predáva sa samostatne). [. . . ] Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední. SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ. Servis a podpora Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support. asus. com Návod na obsluhu notebooku P-41 P-42 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: No. 150, LI-TE RD. , PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R. O. C. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS R403U

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS R403U začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag